Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 21 październik 2019
01:50 Japonia średnie znaczenie Bilans handlu zagranicznego wrzesień -123 mld JPY 54 mld JPY -136,3 mld JPY
08:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja PPI wrzesień -0,1% r/r -0,3% r/r 0,3% r/r
10:00 Polska średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna wrzesień 5,3% r/r 8,0% r/r 6,0% r/r
Wtorek, 22 październik 2019
10:00 Polska niskie znaczenie Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS październik 101 100,2
14:00 Polska niskie znaczenie Podaż pieniądza M3 wrzesień 9,4% r/r 9,8% r/r 9,9% r/r
14:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż bez samochodów sierpień -0,2% m/m 0,1% m/m 0,0% m/m -0,1% m/m
14:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna sierpień -0,1% m/m 0,4% m/m 0,6% m/m 0,4% m/m
16:00 USA wysokie znaczenie Sprzedaż domów na rynku wtórnym wrzesień 5,38 mln 5,45 mln 5,5 mln 5,49 mln
Środa, 23 październik 2019
USA niskie znaczenie Budżet federalny wrzesień 83,5 mld USD -200,3 mld USD
08:45 Francja niskie znaczenie Indeks zaufania biznesu październik 102 102
10:00 Polska niskie znaczenie Stopa bezrobocia wrzesień 5,1% 5,2%
14:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż hurtowników sierpień 0,4% m/m 1,7% m/m
15:00 USA niskie znaczenie Indeks cen nieruchomości - FHFA sierpień 0,4% m/m 0,4% m/m
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień 1,7 mln brk 9,3 mln brk
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień -2,7 mln brk -3,8 mln brk
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień -2,3 mln brk -2,5 mln brk
Czwartek, 24 październik 2019
02:30 Japonia średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. październik 49,2 48,9
09:15 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla usług - wst. październik 51,7 51,1
09:15 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. październik 50,3 50,1
09:30 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - wst. październik 51,7 51,4
09:30 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. październik 42 41,7
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - wst. październik 51,9 51,6
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. październik 46 45,7
13:45 Strefa Euro wysokie znaczenie Stopa refinansowa październik 0,0% 0,0%
14:30 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra bez środków trans. - wst. wrzesień -0,1% m/m 0,5% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra trwałego użytku - wst. wrzesień -0,7% m/m 0,2% m/m
14:30 Strefa Euro wysokie znaczenie Konferencja prasowa po posiedzeniu ECB październik
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 215 tys. 214 tys.
15:45 USA wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. październik 50,7 51,1
16:00 USA wysokie znaczenie Sprzedaż nowych domów wrzesień 700 tys. 713 tys.
Piątek, 25 październik 2019
08:45 Francja niskie znaczenie Inflacja PPI wrzesień -0,7% r/r
10:00 Niemcy wysokie znaczenie Indeks instytutu Ifo październik 94,4 94,6
16:00 USA średnie znaczenie Indeks Uniwersytetu Michigan - fin. październik 96 93,2

Sprawdź poziom głównej stopy procentowej dla wybranej waluty

powrót