Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 9 grudzień 2019
00:50 Japonia średnie znaczenie PKB s.a. - fin. III kw. 0,4% k/k 0,2% k/k 0,5% k/k 0,4% k/k
00:50 Japonia niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego n.s.a. październik 1816,8 mld JPY 1798 mld JPY 1612,9 mld JPY
07:45 Szwajcaria średnie znaczenie Stopa bezrobocia s.a. listopad 2,3% 2,3% 2,3%
08:00 Niemcy niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego s.a. październik 20,6 mld EUR 19,0 mld EUR 19,2 mld EUR
Wtorek, 10 grudzień 2019
08:45 Francja niskie znaczenie Produkcja przemysłowa październik 0,4% m/m 0,2% m/m 0,4% m/m 0,3% m/m
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC listopad 74,5 74,6 74,7
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Produkcja przemysłowa październik 0,1% m/m 0,2% m/m -0,3% m/m
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Bilans handlu zagranicznego październik -14,49 mld GBP -11,6 mld GBP -11,52 mld GBP -12,54 mld GBP
11:00 Niemcy średnie znaczenie Indeks instytutu ZEW grudzień 10,7 0,5 -2,1
14:30 USA niskie znaczenie Wydajność pracy - fin. III kw. -0,2% k/k -0,1% k/k 2,5% k/k
14:30 USA niskie znaczenie Jednostkowe koszty pracy - fin. III kw. 2,5% k/k 3,4% k/k 2,4% k/k
Środa, 11 grudzień 2019
14:30 USA wysokie znaczenie Inflacja CPI listopad 0,2% m/m 0,4% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Inflacja bazowa CPI listopad 0,2% m/m 0,2% m/m
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień 2,6 mln brk 3,38 mln brk
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień -3,0 mln brk -4,85 mln brk
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień 1,8 mln brk 3,06 mln brk
20:00 USA wysokie znaczenie Decyzja FOMC ws. stóp procentowych grudzień 1,50-1,75% 1,50-1,75%
20:00 USA niskie znaczenie Budżet federalny listopad -195 mld USD -134,5 mld USD
20:30 USA wysokie znaczenie Konferencja prasowa po posiedzeniu FOMC grudzień
Czwartek, 12 grudzień 2019
00:50 Japonia średnie znaczenie Zamówienia na sprzęt, maszyny i urządzenia październik 0,9% m/m -2,9% m/m
01:30 Australia niskie znaczenie Biuletyn kwartalny RBA IV kw.
08:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja HICP - fin. listopad 1,2% r/r 0,9% r/r
08:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja CPI - fin. listopad 1,1% r/r 1,1% r/r
08:30 Szwajcaria średnie znaczenie Ceny producentów i importu listopad -2,4% r/r
08:45 Francja niskie znaczenie Inflacja HICP - fin. listopad 1,2% r/r 0,9% r/r
09:30 Szwajcaria wysokie znaczenie Decyzja ws. stóp procentowych IV kw. -0,75% -0,75%
09:30 Szwajcaria wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa SNB (Thomas Jordan)
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. październik -0,2% m/m 0,1% m/m
13:45 Strefa Euro wysokie znaczenie Stopa refinansowa grudzień 0,0% 0,0%
14:30 USA średnie znaczenie Inflacja PPI listopad 0,2% m/m 0,4% m/m
14:30 USA średnie znaczenie Inflacja bazowa PPI listopad 0,2% m/m 0,3% m/m
14:30 Strefa Euro wysokie znaczenie Konferencja prasowa po posiedzeniu ECB grudzień
15:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 212 tys. 203 tys.
Piątek, 13 grudzień 2019
00:50 Japonia średnie znaczenie Indeks Tankan dla przemysłu IV kw. 2 5
00:50 Japonia średnie znaczenie Indeks Tankan dla usług IV kw. 16 21
05:30 Japonia średnie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. - fin. październik -4,2% m/m 1,7% m/m
10:00 Polska wysokie znaczenie Inflacja CPI - fin. listopad 2,6% r/r 2,5% r/r
14:30 USA wysokie znaczenie Sprzedaż bez samochodów listopad 0,4% m/m 0,2% m/m
14:30 USA niskie znaczenie Ceny importu listopad 0,2% m/m -0,5% m/m
14:30 USA niskie znaczenie Ceny eksportu listopad 0,1% m/m -0,1% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Sprzedaż detaliczna listopad 0,4% m/m 0,3% m/m
16:00 USA niskie znaczenie Zapasy niesprzedanych towarów październik 0,2% m/m 0,2% m/m

Sprawdź poziom głównej stopy procentowej dla wybranej waluty

powrót