Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 27 maj 2019
05:00 Japonia średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa BoJ (Haruhiko Kuroda)
10:00 Polska niskie znaczenie Stopa bezrobocia kwiecień 5,9%
Wtorek, 28 maj 2019
07:45 Szwajcaria wysokie znaczenie PKB s.a. I kw. 0,2% k/k
08:00 Szwajcaria niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego kwiecień 3,18 mld CHF
08:00 Niemcy niskie znaczenie Ceny importu kwiecień 0,0% m/m
08:00 Niemcy niskie znaczenie Ceny importu kwiecień 1,7% r/r
08:45 Francja niskie znaczenie Indeks zaufania gospodarstw domowych maj 96
10:00 Strefa Euro niskie znaczenie Podaż pieniądza M3 kwiecień 4,5% r/r
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów biznesu maj 0,42
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów konsumentów maj -7,9
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów producentów maj -4,1
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów w usługach maj 11,5
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów w gospodarce maj 104
15:00 USA niskie znaczenie Indeks cen nieruchomości - FHFA marzec 0,3% m/m
15:00 USA niskie znaczenie Indeks S&P/Case-Shiller dla 20 metropolii marzec 3% r/r
16:00 USA wysokie znaczenie Indeks zaufania konsumentów - Conference Board maj 129,2
Środa, 29 maj 2019
02:00 Japonia średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa BoJ (Haruhiko Kuroda)
08:45 Francja średnie znaczenie Wydatki konsumentów kwiecień -0,1% m/m
08:45 Francja średnie znaczenie PKB s.a. - fin. I kw. 0,3% k/k
08:45 Francja niskie znaczenie Inflacja HICP - wst. maj 1,5% r/r
08:45 Francja niskie znaczenie Inflacja PPI kwiecień 1,9% r/r
09:00 Szwajcaria wysokie znaczenie Indeks instytutu KOF maj 96,2
09:55 Niemcy niskie znaczenie Stopa bezrobocia s.a. maj 4,9%
16:00 Kanada wysokie znaczenie Decyzja BoC ws. stóp procentowych maj 1,75%
Czwartek, 30 maj 2019
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC maj 167,3
14:00 Polska niskie znaczenie Protokół z posiedzenia RPP maj
14:30 USA średnie znaczenie PCE core - rew. I kw. 1,8% k/k
14:30 USA średnie znaczenie Deflator PKB - rew. I kw. 1,9% k/k
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 211 tys.
14:30 Kanada średnie znaczenie Saldo rachunku bieżącego I kw. -15,5 mld CAD
14:30 USA wysokie znaczenie PKB (annualizowany) - rew. I kw. 2,2%
16:00 USA średnie znaczenie Indeks podpisanych umów kupna domów kwiecień 3,8% m/m
17:00 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień 3,7 mln brk
17:00 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień 4,7 mln brk
17:00 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień 0,8 mln brk
Piątek, 31 maj 2019
01:30 Japonia niskie znaczenie Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio maj 1,3% r/r
01:30 Japonia niskie znaczenie Stopa bezrobocia kwiecień 2,5%
01:50 Japonia średnie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. - wst. kwiecień -0,6% m/m
01:50 Japonia średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna kwiecień 1% r/r
08:00 Niemcy niskie znaczenie Sprzedaż detaliczna s.a. kwiecień -0,2% m/m
08:30 Szwajcaria niskie znaczenie Sprzedaż detaliczna s.a. kwiecień -0,2% m/m
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC maj 71
10:00 Polska wysokie znaczenie PKB n.s.a. - fin. I kw. 4,9% r/r
10:30 Wlk. Brytania niskie znaczenie Podaż pieniądza M4 kwiecień -0,5% m/m
14:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja CPI - wst. maj 2% r/r
14:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja HICP - wst. maj 2,1% r/r
14:30 Kanada średnie znaczenie Miesięczny PKB marzec -0,1% m/m
14:30 USA średnie znaczenie Dochody Amerykanów kwiecień 0,1% m/m
14:30 Kanada średnie znaczenie PKB I kw. -0,8% k/k
14:30 Kanada średnie znaczenie Inflacja IPPI kwiecień 1,5% r/r
14:30 USA średnie znaczenie Wydatki Amerykanów kwiecień 0,9% m/m
15:45 USA średnie znaczenie Indeks Chicago PMI maj 52,6
16:00 USA średnie znaczenie Indeks Uniwersytetu Michigan - fin. maj 97,2

Sprawdź poziom głównej stopy procentowej dla wybranej waluty

powrót