Rolowanie na instrumentach finansowych US.30, US.100, US.500, US.2000 oraz USD.INDEX
2017-09-08 00:30:44

Punkty te wynoszą:

- US.30              34 pkt swap dla pozycji długiej; -34 pkt swap dla pozycji krótkiej

- US.100            -75 pkt swap dla pozycji długiej; 75 pkt swap dla pozycji krótkiej

- US.500            18 pkt swap dla pozycji długiej; -18 pkt swap dla pozycji krótkiej

- US.2000           8 pkt swap dla pozycji długiej; -8 pkt swap dla pozycji krótkiej

- USD.INDEX      23 pkt swap dla pozycji długiej; -23 pkt swap dla pozycji krótkiej

      

 

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu (tj. 07.09) nastąpi zmiana kontraktu futures na którym oparte są notowania instrumentów finansowych US.30, US.100, US.500, US.2000 oraz USD.INDEX

Obecna różnica między cenami wynosi:

- US.30              -38 pkt

- US.100            7.5 pkt

- US.500            -1.75 pkt

- US.2000          -0.7 pkt

- USD.INDEX     -0.22 pkt

Jeżeli pomiędzy dzisiejszymi cenami zamknięcia, a jutrzejszymi cenami otwarcia nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające ceny instrumentów finansowych, wówczas kurs otwarcia dla instrumentów finansowych US.30, US.100, US.500, US.2000 oraz USD.INDEX powinien być niższy o określoną wartość.

Dokładna wielkość będzie znana dopiero po zakończeniu notowań.

Osoby posiadające zlecenia oczekujące na wymienionym instrumencie finansowym proszone są o uwzględnienie powyższej informacji.

Zespół Noble Markets

powrót