Rolowanie na instrumentach finansowych PL.20 oraz IT.40
2017-09-13 11:48:49

Punkty te wynoszą:

- PL.20              -40 pkt swap dla pozycji długiej; 40 pkt swap dla pozycji krótkiej

- IT.40           122 pkt swap dla pozycji długiej; -122 pkt swap dla pozycji krótkiej

 

W dniu dzisiejszym po zakończeniu handlu (tj. 13.09) nastąpi zmiana kontraktów futures na których oparte są notowania instrumentów finansowych PL.20 oraz IT.40

Obecna różnica między cenami wynosi:

- PL.20                2 pkt

- IT.40                -120 pkt

  Jeżeli pomiędzy dzisiejszymi cenami zamknięcia, a jutrzejszymi cenami otwarcia nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające ceny instrumentów finansowych, wówczas kurs otwarcia dla instrumentu finansowego PL.20 powinien być wyższy o określoną wartość, natomiast kurs otwarcia dla instrumentu finansowego IT.40 powinien być niższy o określoną wartość.

Dokładna wielkość będzie znana dopiero po zakończeniu notowań.

Osoby posiadające zlecenia oczekujące na wymienionym instrumencie finansowym proszone są o uwzględnienie powyższej informacji.

Zespół Noble Markets

powrót