Rolowanie na instrumentach finansowych COCOA oraz COFFEE
2018-04-05 11:50:39

Punkty te wynoszą:

COCOA -31 PKT swap dla pozycji długiej, 31 PKT swap dla pozycji krótkiej
COFFEE -200 PKT swap dla pozycji długiej, 200 PKT swap dla pozycji krótkiej

W dniu dzisiejszym (tj. 05.04), po zakończeniu handlu, nastąpi zmiana kontraktów futures, na których oparte są notowania instrumentów finansowych COCOA oraz COFFEE.

Obecna różnica między cenami wynosi:

COCOA 48 USD
COFFEE 2 USD

Dokładne wielkości będą znane dopiero po zakończeniu notowań. Jeżeli pomiędzy dzisiejszymi cenami zamknięcia, a jutrzejszymi cenami otwarcia nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę instrumentów finansowych, wówczas kurs otwarcia dla instrumentów finansowych COCOA oraz COFFEE powinien być wyższy o określoną wartość.

Osoby posiadające zlecenia oczekujące na wymienionych instrumentach finansowych proszone są o uwzględnienie powyższej informacji.

Zespół Noble Markets

powrót