Rolowanie na instrumencie finansowym OIL.WTI
2018-04-10 09:28:31

Punkty te wynoszą:

OIL.WTI 7 PKT swap dla pozycji długiej, -7 PKT swap dla pozycji krótkiej

W dniu dzisiejszym (tj. 10.04), po zakończeniu handlu, nastąpi zmiana kontraktu futures, na którym oparte są notowania instrumentu finansowego OIL.WTI

Obecna różnica między cenami wynosi:

OIL.WTI -0.01 USD

Dokładne wielkości będą znane dopiero po zakończeniu notowań.

Jeżeli pomiędzy dzisiejszymi cenami zamknięcia, a jutrzejszymi cenami otwarcia nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę instrumentu finansowego, wówczas kurs otwarcia dla powyższego instrumentu finansowego powinien być niższy o określoną wartość. 

Osoby posiadające zlecenia oczekujące na wymienionym instrumencie finansowym proszone są o uwzględnienie powyższej informacji.

Zespół Noble Markets

powrót