Rolowanie na instrumentach finansowych CORN, WHEAT, SUGAR, COFFEE, COTTON oraz COCOA
2018-06-07 11:05:54

Punkty te wynoszą:

CORN -2050 PKT swap dla pozycji długiej, 2050 PKT swap dla pozycji krótkiej
WHEAT -1750 PKT swap dla pozycji długiej, 1750 PKT swap dla pozycji krótkiej
SUGAR  -29 PKT swap dla pozycji długiej, 29 PKT swap dla pozycji krótkiej
COFFEE -230 PKT swap dla pozycji długiej, 230PKT swap dla pozycji krótkiej
COTTON 93 PKT swap dla pozycji długiej, 93 PKT swap dla pozycji krótkiej
COCOA -54 PKT swap dla pozycji długiej, 54 PKT swap dla pozycji krótkiej

 

W dniu dzisiejszym (tj. 7.06), po zakończeniu handlu, nastąpi zmiana kontraktów futures, na których oparte są notowania instrumentów finansowych CORN, WHEAT, SUGAR, COFFEE, COTTON oraz COCOA

Obecna różnica między cenami wynosi:

CORN 20.75 USD
WHEAT 17.75 USD
SUGAR  0.26 USD
COFFEE 2.3 USD
COTTON -0.4 USD
COCOA 65 USD

Dokładne wielkości będą znane dopiero po zakończeniu notowań. Jeżeli pomiędzy dzisiejszymi cenami zamknięcia, a jutrzejszymi cenami otwarcia nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę instrumentów finansowych, wówczas kurs otwarcia dla instrumentów finansowych CORN, WHEAT, SUGAR, COFFEE oraz COCOA powinien być wyższy o określoną wartość, natomiast dla instrumentu finansowego COTTON niższy o określoną wartość.

Osoby posiadające zlecenia oczekujące na wymienionych instrumentach finansowych proszone są o uwzględnienie powyższej informacji.

Zespół Noble Markets

powrót