Interwencja produktowa ESMA
2018-07-04 12:48:02

Europejski Urząd Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) w dniu 1 czerwca 2018 r. opublikował  decyzję  w sprawie tymczasowego wprowadzenia ograniczeń w zakresie obrotu, dystrybucji lub sprzedaży kontraktów na różnice kursowe (CFD) przez  firmy inwestycyjne klientom detalicznym  na obszarze Unii Europejskiej tzw. interwencja produktowa ESMA.

W związku z interwencją produktową ESMA z dniem 1 sierpnia 2018 r. zostaną znacząco podniesione wymagane stawki depozytów zabezpieczających dla instrumentów CFD. Zmianie ulegną również ogólne warunki handlu na instrumentach CFD.

Poniżej prezentujemy zmiany będące efektem  interwencji produktowej ESMA.

1. Zmiany dotyczące wysokości wymaganego depozytu zabezpieczającego oraz tzw. dźwigni finansowej.

Rodzaj instrumentu bazowego

Bazowa para walutowa/bazowy indeks/bazowy towar/bazowy instrument

Stosowana dźwignia do 31.07.2018 r.

Stosowana dźwignia od 01.08.2018 r.

Wymagany depozyt zabezpieczający do 31.07.2018 r.

Wymagany depozyt zabezpieczający od 01.08.2018 r.

Główne pary walutowe

CADCHF,
CADJPY,
CHFJPY,
EURCAD,
EURCHF,
EURGBP,
EURJPY,
EURUSD,
GBPCAD,
GBPCHF,
GBPJPY,
GBPUSD,
USDCAD,
USDCHF,
USDJPY

100:1

30:1

1%

3.33%

Inne niż główne pary walutowe i złoto

Inne niż wymienione powyżej główne pary walutowe oraz GOLD, GOLDpro.e (złoto)

100:1-50:1

20:1

1% (w przypadku mniej płynnych par 2%)

5%

Główne indeksy giełdowe

DE.30,
UK.100,
EU.50,
US.500,
US.30,
US.100,
JP.225,
AU.200,
FR.40

50:1

20:1

2%

5%

Inne niż główne indeksy giełdowe

BR.69,
CH.20,
CN.40,
ES.35,
HK.45,
IT.40,
NL.25,
PL.20,
SE.30,
US.2000

50:1

10:1

2%

10%

Towary (inne niż złoto)

Wszystkie instrumenty oparte o ceny towarów (poza złotem)

50:1–33:1

10:1

2-3%

10%

Indywidualne indeksy

US.VIX
USD.INDEX
TNOTE
BUND
SCHATZ
GILT

100:1–50:1

5:1

1-2%

20%

Poniższa tabela przedstawia wymagany obecnie depozyt zabezpieczający do otwarcia transakcji o nominale 1 lota dla przykładowych instrumentów w ofercie Noble Markets oraz zwiększone wartości wymaganego depozytu zabezpieczającego obowiązujące od 1 sierpnia 2018 r.*  

Instrument

Wymagany depozyt zabezpieczający do 31.07.2018 r. (PLN)

Wymagany depozyt zabezpieczający od 01.08.2018 r. (PLN)

EURUSD 4 276.50 14 252.30
GBPUSD 4 848.80 16 158.40
USDJPY 3 627.20 12 089.20
USDPLN 3 627.60 18 135.10
EURPLN 4 276.00 21 380.30
DE.30 27 466.00 68 665.60
US.500 10 103.70 25 257.50
OIL.WTI 4 784.20 23 924.20
GOLD 4 704.70 23 527.60

 *kursy przeliczeniowe z dnia 12.06.2018.  

2. Zmiany dotyczące wysokości wymaganego depozytu zabezpieczającego oraz tzw. dźwigni finansowej. 

Standardowa wartość mechanizmu Stop-Out w ofercie Noble Markets od 2014 r. wynosi 50%. W związku z interwencją produktową ESMA zmiany w tym zakresie będą dotyczyły tylko Klientów, którzy na skutek własnego wniosku z 2014 r. poziom mechanizmu Stop-Out mają określony na poziomie 30%.
Mechanizm Stop Out w normalnych warunkach rynkowych zabezpiecza saldo rachunku przed spadkiem poniżej wartości zdeponowanych na rachunku środków Klienta, co jest realizowane w ten sposób, że NS, automatycznie i bez konieczności otrzymania zgodyKklienta, może zamknąć niezamkniętą transakcję Klienta, która generuje, w danym momencie, największą stratę, jeżeli saldo bieżące rejestru operacyjnego jest aktualnie równe lub niższe niż 50 % kwoty aktualnego depozytu zabezpieczającego zablokowanego w ramach oferty Noble Markets, przy czym zamknięcie transakcji dokonywane jest po aktualnej cenie kwotowanej przez NS i pod warunkiem, że dany instrument finansowy jest w danym momencie przedmiotem handlu w Noble Markets.

Mechanizm Stop Out opisany jest w § 30 Regulaminu świadczenia przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z usługami wykonywania przez Noble Securities S.A. takich zleceń na rynku OTC

3. Ochrona przed ujemnym saldem

W ramach interwencji produktowej ESMA od 1 sierpnia 2018 r. wprowadzona zostanie ochrona przed ujemnym saldem na rachunku Klienta detalicznego. Zmiana ta dotyczyć będzie wszystkich dotychczasowo otwartych pozycji, jak i tych otwartych po 1 sierpnia 2018 r. Mechanizm ten ma na celu wyeliminowanie przypadków, w których z powodu wystąpienia tzw. luk cenowych, może dojść do sytuacji, w której depozyt zabezpieczający oraz pozostałe środki na rachunku Klienta nie wystarczają na pokrycie straty i tym samym występuje debet na rachunku Klienta. 

4. Zakres stosowania Decyzji ESMA względem Klientów detalicznych i profesjonalnych

Ograniczenia w zakresie obrotu, dystrybucji lub sprzedaży kontraktów na różnice kursowe (CFD), wydane przez ESMA, mają charakter czasowy i odnoszą się do Klientów posiadających status Klienta detalicznego. Jednocześnie zasady postępowania firm inwestycyjnych względem Klientów posiadających status Klienta profesjonalnego pozostają niezmienione. 

Noble Securities S.A. informuje, iż zgodnie z przepisami prawa, każdy Klient na każdym etapie świadczenia usług maklerskich ma prawo do ubiegania się o zmianę swojego statusu zarówno w przypadku zmiany z kategorii Klienta detalicznego na profesjonalnego, jak i z kategorii Klienta profesjonalnego na detalicznego. W przypadku wniosku o reklasyfikację z Klienta detalicznego na Klienta profesjonalnego, zgodnie z przepisami prawa, konieczne jest spełnienie przez Klienta minimum 2 z 3 niżej wymienionych warunków:

  1. Klient zawierał na Rynku OTC transakcje o wartości stanowiącej co najmniej równowartość w złotych 50 000 euro każda, ze średnią częstotliwością co najmniej 10 transakcji na kwartał w ciągu czterech ostatnich kwartałów,
  2. wartość portfela instrumentów finansowych Klienta łącznie ze środkami pieniężnymi wchodzącymi w jego skład wynosi co najmniej równowartość w złotych 500 000 euro,
  3. Klient pracuje lub pracował w sektorze finansowym przez co najmniej rok na stanowisku wymagającym wiedzy zawodowej dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych lub usług maklerskich, które miałyby być świadczone przez firmę inwestycyjną na jego rzecz na podstawie zawieranej umowy. 

W sprawach związanych z klasyfikacją i reklasyfikacją Klientów w związku ze świadczeniem przez Noble Securities S.A. usług w zakresie rynku OTC Klienci mogą kontaktować się z Noble Securities S.A.:

powrót