Rolowanie na instrumencie finansowym COCOA
2018-08-02 10:44:22

Punkty te wynoszą:

COCOA -66 PKT swap dla pozycji długiej, 66 PKT swap dla pozycji krótkiej

W dniu dzisiejszym (tj. 02.08), po zakończeniu handlu, nastąpi zmiana kontraktów futures, na których oparte są notowania instrumentu finansowego COCOA

Obecna różnica wynosi:

COCOA 61 USD

Dokładne wielkości będą znane dopiero po zakończeniu notowań. Jeżeli pomiędzy dzisiejszymi cenami zamknięcia, a jutrzejszymi cenami otwarcia nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę instrumentów finansowych, wówczas kurs otwarcia dla instrumentu finansowego COCOA powinien być wyższy o określoną wartość.

Osoby posiadające zlecenia oczekujące na wymienionych instrumentach finansowych proszone są o uwzględnienie powyższej informacji.

Zespół Noble Markets

powrót