Rolowanie na instrumentach finansowych US.VIX, WHEAT oraz COFFEE
2018-08-08 09:25:53

Punkty te wynoszą:

US.VIX -140 PKT swap dla pozycji długiej, 140 PKT swap dla pozycji krótkiej
WHEAT -2125 PKT swap dla pozycji długiej, 2125 PKT swap dla pozycji krótkiej
COFFEE -315 PKT swap dla pozycji długiej, 315 PKT swap dla pozycji krótkiej

 

W dniu dzisiejszym (tj. 08.08), po zakończeniu handlu, nastąpi zmiana kontraktów futures, na których oparte są notowania instrumentów finansowych US.VIX, WHEAT oraz COFFEE

Obecna różnica wynosi:

US.VIX 1.27 PKT
WHEAT 21.37 USD
COFFEE 3.15 USD

Dokładne wielkości będą znane dopiero po zakończeniu notowań. Jeżeli pomiędzy dzisiejszymi cenami zamknięcia, a jutrzejszymi cenami otwarcia nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę instrumentów finansowych, wówczas kurs otwarcia dla instrumentów finansowych US.VIX, WHEAT oraz COFFEE powinien być wyższy o określoną wartość.

Osoby posiadające zlecenia oczekujące na wymienionych instrumentach finansowych proszone są o uwzględnienie powyższej informacji.

Zespół Noble Markets

powrót