Rolowanie na instrumentach finansowych AU.200 oraz USD.INDEX
2018-09-12 09:19:15

Punkty te wynoszą:

AU.200 6 PKT swap dla pozycji długiej, -6 PKT swap dla pozycji krótkiej
USD.INDEX 41 PKT swap dla pozycji długiej, -41 PKT swap dla pozycji krótkiej

W dniu dzisiejszym (tj. 12.09), po zakończeniu handlu, nastąpi zmiana kontraktów futures, na których oparte są notowania instrumentów finansowych AU.200 oraz USD.INDEX

Obecna różnica wynosi:

AU.200 -4 PKT
USD.INDEX -0.39 PKT

Dokładne wielkości będą znane dopiero po zakończeniu notowań. Jeżeli pomiędzy dzisiejszymi cenami zamknięcia, a jutrzejszymi cenami otwarcia nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę instrumentów finansowych, wówczas kurs otwarcia dla instrumentów AU.200 oraz USD.INDEX powinien być niższy o określoną wartość.

Zespół Noble Markets

powrót