Rolowanie na instrumencie finansowym US.VIX
2018-10-11 16:04:31

Punkty te wynoszą:

US.VIX

 265 PKT swap dla pozycji długiej, -265 PKT swap dla pozycji krótkiej

W dniu dzisiejszym (tj. 11.10), po zakończeniu handlu, nastąpi zmiana kontraktów futures, na którym oparte są notowania instrumentu finansowego US.VIX

Obecna różnica między cenami wynosi:

US.VIX

-1.43 PKT

Dokładne wielkości będą znane dopiero po zakończeniu notowań. Jeżeli pomiędzy dzisiejszymi cenami zamknięcia, a jutrzejszymi cenami otwarcia nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę instrumentu finansowego, wówczas kurs otwarcia dla instrumentu finansowego US.VIX powinien być niższy o określoną wartość.

Osoby posiadające zlecenia oczekujące na wymienionym instrumencie finansowym proszone są o uwzględnienie powyższej informacji.

Zespół Noble Markets

powrót