Rolowanie na instrumentach finansowych US.VIX oraz CATTLE
2019-01-10 15:33:10

Punkty te wynoszą:
US.VIX -15 PKT swap dla pozycji długiej, 15 PKT swap dla pozycji krótkiej
CATTLE -105 PKT swap dla pozycji długiej, 105 PKT swap dla pozycji krótkiej

W dniu dzisiejszym (tj. 10.01), po zakończeniu handlu, nastąpi zmiana kontraktów futures, na których oparte są notowania instrumentów finansowych US.VIX oraz CATTLE

Obecna różnica wynosi:
US.VIX -0.28 PKT
CATTLE 1.125 USD

Dokładne wielkości będą znane dopiero po zakończeniu notowań. Jeżeli pomiędzy dzisiejszymi cenami zamknięcia, a jutrzejszymi cenami otwarcia nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę instrumentów finansowych, wówczas kurs otwarcia dla instrumentu CATTLE powinien być wyższy, natomiast dla instrumentu US.VIX niższy o określoną wartość.

Osoby posiadające zlecenia oczekujące na wymienionych instrumentach finansowych proszone są o uwzględnienie powyższej informacji.

Zespół Noble Markets

powrót