Przywrócenie standardowego spreadu na parach z funtem brytyjskim
2019-01-29 22:41:47

Szanowni Klienci,

Informujemy, że spready na parach walutowych związanych z funtem brytyjskim zostają przywrócone do standardowych wartości zgodnie z Tabelą Specyfikacji Instrumentów Finansowych umieszczonej na stronie:
https://www.noblemarkets.pl/files/mt4/233-2018_zalacznik_1_specyfikacja_mt4_-tryb_jednolity.pdf

Zespół Noble Markets

powrót