Rolowanie na instrumentach finansowych COCOA, COFFEE, CORN, COTTON, SUGAR oraz WHEAT
2019-06-06 10:51:52

Punkty te wynoszą:
COCOA -5 PKT swap dla pozycji długiej, 5 PKT swap dla pozycji krótkiej
COFFEE -255 PKT swap dla pozycji długiej, 255 PKT swap dla pozycji krótkiej
CORN -900 PKT swap dla pozycji długiej, 900 PKT swap dla pozycji krótkiej
COTTON 192 PKT swap dla pozycji długiej, -192 PKT swap dla pozycji krótkiej
SUGAR -21 PKT swap dla pozycji długiej, 21 PKT swap dla pozycji krótkiej
WHEAT -425 PKT swap dla pozycji długiej, 425 PKT swap dla pozycji krótkiej

W dniu dzisiejszym (tj. 06.06), po zakończeniu handlu, nastąpi zmiana kontraktów futures, na których oparte są notowania instrumentów finansowych COCOA, COFFEE, CORN, COTTON, SUGAR oraz WHEAT

Obecna różnica wynosi:
COCOA 1 USD
COFFEE 2.65 USD
CORN 9.25 USD
COTTON -1.91 USD
SUGAR 0.26 USD
WHEAT 6.25 USD

Dokładne wielkości będą znane dopiero po zakończeniu notowań. Jeżeli pomiędzy dzisiejszymi cenami zamknięcia, a jutrzejszymi cenami otwarcia nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę instrumentów finansowych, wówczas kurs otwarcia dla instrumentów finansowych COCOA, COFFEE, CORN, SUGAR oraz WHEAT powinien być wyższy, natomiast dla instrumentu COTTON niższy o określoną wartość.
Osoby posiadające zlecenia oczekujące na wymienionych instrumentach finansowych proszone są o uwzględnienie powyższej informacji.

Zespół Noble Markets

powrót