Rolowanie na instrumencie finansowym BR.69
2019-08-13 14:15:10

Punkty te wynoszą:
BR.69 -940 PKT swap dla pozycji długiej, 940 PKT swap dla pozycji krótkiej

W dniu dzisiejszym (tj. 13.08), po zakończeniu handlu, nastąpi zmiana kontraktów futures, na których oparte są notowania instrumentu finansowego BR.69 

Obecna różnica wynosi:
BR.69 990 PKT

Dokładne wielkości będą znane dopiero po zakończeniu notowań. Jeżeli pomiędzy dzisiejszymi cenami zamknięcia, a jutrzejszymi cenami otwarcia nie będą miały miejsca żadne czynniki zmieniające cenę instrumentów finansowych, wówczas kurs otwarcia dla instrumentu finansowego BR.69 powinien być wyższy.
Osoby posiadające zlecenia oczekujące na wymienionym instrumencie finansowym proszone są o uwzględnienie powyższej informacji.

Zespół Noble Markets

powrót