OTWÓRZ RACHUNEK RZECZYWISTY

 • Dane wstępne
 • Twoje dane
 • Ankieta
 • Podsumowanie
MOŻLIWOŚĆ OTWARCIA RACHUNKU POPRZEZ KANAŁ INTERNETOWY JEST DOSTĘPNA TYLKO DLA OSÓB FIZYCZNYCH Z MIEJSCEM ZAMIESZKANIA W POLSCE.

Dane wstępne

Oświadczenie w zakresie statusu PEP (osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne).

osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne („PEP”) - osoba fizyczna zajmująca znaczące stanowiska lub pełniąca znaczące funkcje publiczne, w tym:
 1. szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów, sekretarzy stanu, podsekretarzy stanu, w tym Prezydenta RP, Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesa Rady Ministrów,
 2. członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłów i senatorów,
 3. członków organów zarządzających partii politycznych,
 4. członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,
 5. członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesa oraz członków Zarządu NBP,
 6. ambasadorów, chargés d'affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
 7. członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorów przedsiębiorstw państwowych oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
 8. dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
 9. dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich oraz kierowników urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej. • Forex dla początkujących i doświadczonych inwestorów
 • Ponad 76 instrumentów do handlu
 • Indeksy, towary
 • Stały spread
 • MetaTrader 4 lub WebTrader
 • 42 pary walutowe

Minimalna wpłata:

1000 PLN

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej.

69,6% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy.

Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

Noble Securities S.A. przedstawia Pani/Panu następujące dokumenty do zapoznania się: