Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 27 styczeń 2020
10:00 Niemcy wysokie znaczenie Indeks instytutu Ifo styczeń 95,9 97,0 96,3
10:00 Polska niskie znaczenie Stopa bezrobocia grudzień 5,2% 5,2% 5,1%
16:00 USA wysokie znaczenie Sprzedaż nowych domów grudzień 694 tys. 730 tys. 697 tys. 719 tys.
Wtorek, 28 styczeń 2020
08:00 Szwajcaria niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego grudzień 1,96 mld CHF 3,14 mld CHF 3,95 mld CHF 3,915 mld CHF
14:30 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra bez środków trans. - wst. grudzień 0,2% m/m -0,1% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra trwałego użytku - wst. grudzień 0,5% m/m -2,1% m/m
15:00 USA niskie znaczenie Indeks S&P/Case-Shiller dla 20 metropolii listopad 2,5% r/r 2,2% r/r
16:00 USA wysokie znaczenie Indeks zaufania konsumentów - Conference Board styczeń 128,0 126,5
Środa, 29 styczeń 2020
01:30 Australia wysokie znaczenie Inflacja CPI IV kw. 0,6% k/k 0,5% k/k
08:00 Niemcy niskie znaczenie Ceny importu grudzień 0,3% m/m 0,5% m/m
08:00 Niemcy niskie znaczenie Ceny importu grudzień -0,6% r/r -2,1% r/r
08:45 Francja niskie znaczenie Indeks zaufania gospodarstw domowych styczeń 101 102
10:00 Polska niskie znaczenie Produkt krajowy brutto - szacunek wstępny 2019 4,2% r/r 5,1% r/r
10:00 Strefa Euro niskie znaczenie Podaż pieniądza M3 grudzień 5,5% r/r 5,6% r/r
16:00 USA średnie znaczenie Indeks podpisanych umów kupna domów grudzień 0,5% m/m 1,2% m/m
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień -1,25 mln brk -1,2 mln brk
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień 1,2 mln brk 1,7 mln brk
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień 0,5 mln brk -0,4 mln brk
20:00 USA wysokie znaczenie Decyzja FOMC ws. stóp procentowych styczeń 1,50-1,75% 1,50-1,75%
20:30 USA wysokie znaczenie Konferencja prasowa po posiedzeniu FOMC styczeń
Czwartek, 30 styczeń 2020
08:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja HICP - wst. styczeń 1,7% r/r 1,5% r/r
08:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja CPI - wst. styczeń 1,7% r/r 1,5% r/r
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC styczeń 166,1
09:00 Szwajcaria wysokie znaczenie Indeks instytutu KOF styczeń 96,5 96,4
09:55 Niemcy niskie znaczenie Stopa bezrobocia s.a. styczeń 5,0% 5,0%
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów producentów styczeń -8,9 -9,3
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów biznesu styczeń -0,2 -0,25
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów w usługach styczeń 11,4 11,4
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów w gospodarce styczeń 101,9 101,5
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Stopa bezrobocia grudzień 7,5% 7,5%
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów konsumentów styczeń -8,1 -8,1
13:00 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Protokół z posiedzenia BoE styczeń
13:00 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Kwartalny raport BoE nt. inflacji IV kw.
13:00 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Stopa procentowa styczeń 0,75% 0,75%
14:30 USA średnie znaczenie PCE core - wst. IV kw. 1,7% k/k 2,1% k/k
14:30 USA średnie znaczenie Deflator PKB - wst. IV kw. 1,8% k/k 1,7% k/k
14:30 USA wysokie znaczenie PKB (annualizowany) - wst. IV kw. 2,1% 2,1%
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 215 tys. 211 tys.
Piątek, 31 styczeń 2020
00:30 Japonia niskie znaczenie Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio styczeń 0,8% r/r 0,8% r/r
00:30 Japonia niskie znaczenie Stopa bezrobocia grudzień 2,3% 2,2%
00:50 Japonia średnie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. - wst. grudzień 0,7% m/m -1,0% m/m
00:50 Japonia średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna grudzień -1,8% r/r -2,1% r/r
01:30 Australia średnie znaczenie Inflacja PPI IV kw. 0,3% k/k 0,4% k/k
07:30 Francja średnie znaczenie PKB s.a. - wst. IV kw. 0,2% k/k 0,3% k/k
08:00 Niemcy niskie znaczenie Sprzedaż detaliczna s.a. grudzień -0,5% m/m 2,1% m/m
08:30 Szwajcaria niskie znaczenie Sprzedaż detaliczna s.a. grudzień 0,1% m/m
08:45 Francja średnie znaczenie Wydatki konsumentów grudzień 0,1% m/m 0,1% m/m
08:45 Francja niskie znaczenie Inflacja HICP - wst. styczeń 1,7% r/r 1,6% r/r
08:45 Francja niskie znaczenie Inflacja PPI grudzień -0,8% r/r
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC styczeń 71,8
10:30 Wlk. Brytania niskie znaczenie Podaż pieniądza M4 grudzień 0,6% m/m 0,8% m/m
11:00 Strefa Euro wysokie znaczenie PKB s.a. - wst. IV kw. 0,2% k/k 0,2% k/k
11:00 Strefa Euro średnie znaczenie Inflacja HICP - dane szacunkowe styczeń 1,4% r/r 1,3% r/r
14:30 Kanada średnie znaczenie Miesięczny PKB listopad 0,0% m/m -0,1% m/m
14:30 USA średnie znaczenie Wydatki Amerykanów grudzień 0,3% m/m 0,4% m/m
14:30 USA średnie znaczenie Dochody Amerykanów grudzień 0,3% m/m 0,5% m/m
14:30 USA niskie znaczenie Indeks kosztów zatrudnienia IV kw. 0,7% k/k 0,7% k/k
14:30 Kanada średnie znaczenie Inflacja IPPI grudzień -0,4% r/r
15:45 USA średnie znaczenie Indeks Chicago PMI styczeń 48,5 48,2 48,9
16:00 USA średnie znaczenie Indeks Uniwersytetu Michigan - fin. styczeń 99,2 88,9

Sprawdź poziom głównej stopy procentowej dla wybranej waluty

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.

powrót