Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 11 listopad 2019
00:50 Japonia średnie znaczenie Zamówienia na sprzęt, maszyny i urządzenia wrzesień -2,9% m/m 0,9% m/m -2,4% m/m
00:50 Japonia niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego n.s.a. wrzesień 1612,9 mld JPY 1685 mld JPY 2157,7 mld JPY
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Produkcja przemysłowa wrzesień -0,3% m/m -0,1% m/m -0,7% m/m -0,6% m/m
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie PKB s.a. - wst. III kw. 0,3% k/k 0,3% k/k -0,2% k/k
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Bilans handlu zagranicznego wrzesień -12,54 mld GBP -10 mld GBP -10,82 mld GBP -9,81 mld GBP
Wtorek, 12 listopad 2019
09:00 Polska średnie znaczenie Raport o inflacji
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych październik 21,1 tys.
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Stopa bezrobocia wrzesień 3,9% 3,9%
11:00 Niemcy średnie znaczenie Indeks instytutu ZEW listopad -17,9 -22,8
Środa, 13 listopad 2019
08:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja HICP - fin. październik 0,9% r/r 0,9% r/r
08:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja CPI - fin. październik 1,1% r/r 1,2% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja PPI październik 1,2% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja bazowa CPI październik 1,7% r/r 1,7% r/r
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Inflacja CPI październik 1,7% r/r 1,7% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja bazowa PPI październik 1,7% r/r
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. wrzesień -0,3% m/m 0,4% m/m
14:00 Polska niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego wrzesień -606 mln EUR
14:30 USA wysokie znaczenie Inflacja bazowa CPI październik 0,2% m/m 0,1% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Inflacja CPI październik 0,3% m/m 0,0% m/m
17:00 USA wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne prezesa Fed (Jerome Powell)
20:00 USA niskie znaczenie Budżet federalny październik 82,8 mld USD
Czwartek, 14 listopad 2019
00:50 Japonia średnie znaczenie PKB s.a. - wst. III kw. 0,2% k/k 0,3% k/k
01:30 Australia niskie znaczenie Stopa bezrobocia październik 5,3% 5,2%
07:30 Francja niskie znaczenie Stopa bezrobocia s.a. III kw. 8,4% 8,5%
08:00 Niemcy wysokie znaczenie PKB s.a. - wst. III kw. -0,1% k/k -0,1% k/k
08:30 Szwajcaria średnie znaczenie Ceny producentów i importu październik -2,0% r/r
08:45 Francja niskie znaczenie Inflacja HICP - fin. październik 0,9% r/r 1,1% r/r
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC październik 74,9
10:00 Polska wysokie znaczenie PKB n.s.a. - wst. III kw. 4,1% r/r 4,5% r/r
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Sprzedaż detaliczna październik 0,3% m/m 0,0% m/m
11:00 Strefa Euro wysokie znaczenie PKB s.a. - rew. III kw. 0,2% k/k 0,2% k/k
14:30 USA średnie znaczenie Inflacja bazowa PPI październik 0,2% m/m -0,3% m/m
14:30 USA średnie znaczenie Inflacja PPI październik 0,2% m/m -0,3% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 214 tys. 211 tys.
16:00 USA wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne prezesa Fed (Jerome Powell)
17:00 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień -1,1 mln brk 7,9 mln brk
17:00 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień -0,6 mln brk
17:00 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień -2,8 mln brk
Piątek, 15 listopad 2019
05:30 Japonia średnie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. - fin. wrzesień 1,4% m/m -1,2% m/m
10:00 Polska wysokie znaczenie Inflacja CPI - fin. październik 2,5% r/r 2,6% r/r
11:00 Strefa Euro średnie znaczenie Inflacja HICP październik 0,7% r/r 0,8% r/r
11:00 Strefa Euro średnie znaczenie Inflacja bazowa HICP październik 1,1% r/r 1,0% r/r
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego s.a. wrzesień 20,3 mld EUR
14:00 Polska niskie znaczenie Inflacja bez cen najbardziej zmiennych październik 2,4% r/r
14:00 Polska średnie znaczenie Inflacja bez cen żywności i energii październik 2,4% r/r 2,4% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Inflacja - 15% średnia obcięta październik 1,9% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Inflacja bez cen administrowanych październik 2,8% r/r
14:30 USA niskie znaczenie Ceny importu październik -0,1% m/m 0,2% m/m
14:30 USA niskie znaczenie Ceny eksportu październik -0,2% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Sprzedaż bez samochodów październik 0,3% m/m -0,1% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Sprzedaż detaliczna październik 0,2% m/m -0,3% m/m
14:30 USA średnie znaczenie Indeks NY Empire State listopad 4 4
15:15 USA wysokie znaczenie Produkcja przemysłowa październik -0,3% m/m -0,4% m/m
15:15 USA średnie znaczenie Wykorzystanie mocy produkcyjnych październik 77,2% 77,5%
16:00 USA niskie znaczenie Zapasy niesprzedanych towarów wrzesień 0,1% m/m 0,0% m/m

Sprawdź poziom głównej stopy procentowej dla wybranej waluty

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.

powrót