Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 16 lipiec 2018
09:00 Polska średnie znaczenie Raport o inflacji
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego s.a. maj 16,9 mld EUR 17,6 mld EUR 18 mld EUR 18,1 mld EUR
14:00 Polska niskie znaczenie Inflacja bez cen najbardziej zmiennych czerwiec 1,1% r/r 1,1% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Inflacja - 15% średnia obcięta czerwiec 1,6% r/r 1,6% r/r
14:00 Polska średnie znaczenie Inflacja bez cen żywności i energii czerwiec 0,6% r/r 0,6% r/r 0,5% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Inflacja bez cen administrowanych czerwiec 2,1% r/r 1,9% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego maj 42 mln EUR -166 mln EUR -90 mln EUR -21 mln EUR
14:30 USA wysokie znaczenie Sprzedaż detaliczna czerwiec 0,5% m/m 0,5% m/m 1,3% m/m 0,8% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Sprzedaż bez samochodów czerwiec 0,4% m/m 0,4% m/m 1,4% m/m 0,9% m/m
14:30 USA średnie znaczenie Indeks NY Empire State lipiec 22,6 22 25
16:00 USA niskie znaczenie Zapasy niesprzedanych towarów maj 0,4% m/m 0,4% m/m 0,3% m/m
Wtorek, 17 lipiec 2018
03:30 Australia wysokie znaczenie Protokół z posiedzenia RBA lipiec
10:00 Polska niskie znaczenie Zatrudnienie czerwiec 3,7% r/r 3,7% r/r
10:00 Polska średnie znaczenie Wynagrodzenie czerwiec 7% r/r 7% r/r
10:00 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa BoE (Mark Carney)
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Stopa bezrobocia maj 4,2% 4,2%
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych czerwiec 2,3 tys. -7,7 tys.
15:15 USA wysokie znaczenie Produkcja przemysłowa czerwiec 0,5% m/m -0,1% m/m
15:15 USA średnie znaczenie Wykorzystanie mocy produkcyjnych czerwiec 78,3% 77,9%
16:00 USA niskie znaczenie Indeks rynku nieruchomości - NAHB lipiec 69 68
16:00 USA wysokie znaczenie Prezes Fed przedstawi półroczny raport nt. polityki monetarnej przed Komisją Bankową Senatu USA
22:00 USA średnie znaczenie Napływ kapitałów długoterminowych maj 34,3 mld USD 93,9 mld USD
Środa, 18 lipiec 2018
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC lipiec 105,9
10:00 Polska wysokie znaczenie Produkcja przemysłowa czerwiec 6,1% r/r 5,4% r/r
10:00 Polska niskie znaczenie Ceny produkcji sprzedanej przemysłu czerwiec 3,6% r/r 2,8% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja bazowa PPI czerwiec 2,1% r/r 2,1% r/r
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Inflacja CPI czerwiec 2,6% r/r 2,4% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja PPI czerwiec 3,2% r/r 2,9% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja bazowa CPI czerwiec 2,2% r/r 2,1% r/r
11:00 Strefa Euro średnie znaczenie Inflacja bazowa HICP czerwiec 1,2% r/r 1,3% r/r
11:00 Strefa Euro średnie znaczenie Inflacja HICP czerwiec 2% r/r 1,9% r/r
14:30 USA wysokie znaczenie Rozpoczęte budowy domów czerwiec 1320 tys. 1350 tys.
14:30 USA wysokie znaczenie Pozwolenia na budowę domów czerwiec 1333 tys. 1301 tys.
16:00 USA wysokie znaczenie Prezes Fed przedstawi półroczny raport nt. polityki monetarnej przed Komisją ds. Usług Finansowych Izby Reprezentantów
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień 4,1 mln brk
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień -0,7 mln brk
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień -6 mln brk -12,6 mln brk
20:00 USA średnie znaczenie Beżowa Księga lipiec
Czwartek, 19 lipiec 2018
01:50 Japonia średnie znaczenie Bilans handlu zagranicznego czerwiec 534 mld JPY -580,5 mld JPY -578,3 mld JPY
03:30 Australia niskie znaczenie Stopa bezrobocia czerwiec 5,4% 5,4%
08:00 Szwajcaria niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego czerwiec 3,22 mld CHF 2,76 mld CHF
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Sprzedaż detaliczna czerwiec 0,4% m/m 1,3% m/m
14:30 USA średnie znaczenie Indeks Fed z Filadelfii lipiec 22 19,9
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 220 tys. 214 tys.
16:00 USA niskie znaczenie Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board czerwiec 0,4% 0,2%
Piątek, 20 lipiec 2018
01:30 Japonia średnie znaczenie Inflacja bazowa CPI czerwiec 0,8% r/r 0,7% r/r
01:30 Japonia wysokie znaczenie Inflacja CPI czerwiec 0,7% r/r
08:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja PPI czerwiec 2,9% r/r 2,7% r/r
10:00 Polska średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna czerwiec 7,9% r/r 7,6% r/r
10:00 Strefa Euro niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego s.a. maj 27,2 mld EUR 28,4 mld EUR
10:00 Polska niskie znaczenie Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS lipiec 109
14:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż bez samochodów maj 0,5% m/m -0,1% m/m
14:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna maj 0,0% m/m -1,2% m/m
14:30 Kanada wysokie znaczenie Inflacja CPI czerwiec 2,3% r/r 2,2% r/r
14:30 Kanada niskie znaczenie Inflacja bazowa CPI czerwiec 1,4% r/r 1,3% r/r

Sprawdź poziom głównej stopy procentowej dla wybranej waluty

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.

powrót