Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 31 grudzień 2018
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC grudzień 168,1 167,7 167,4
Środa, 2 styczeń 2019
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC grudzień 71,5 72,6 72,5
09:00 Polska średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu grudzień 47,6 49,8 49,5
09:50 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. grudzień 49,7 49,7 50,8
09:55 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. grudzień 51,5 51,5 51,8
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. grudzień 51,4 51,4 51,8
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu grudzień 54,2 52,5 53,6 53,1
15:45 USA wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. grudzień 53,8 53,9 55,3
Czwartek, 3 styczeń 2019
09:30 Szwajcaria wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu grudzień 57,8 57,2 57,7
10:00 Strefa Euro niskie znaczenie Podaż pieniądza M3 listopad 3,7% r/r 3,8% r/r 3,9% r/r
14:15 USA wysokie znaczenie Raport ADP grudzień 271 tys. 178 tys. 157 tys. 179 tys.
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 231 tys. 220 tys. 221 tys. 216 tys.
16:00 USA wysokie znaczenie Indeks ISM dla przemysłu grudzień 54,1 57,9 59,3
Piątek, 4 styczeń 2019
01:30 Japonia średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. grudzień 52,6 52,4 52,2
08:45 Francja niskie znaczenie Inflacja HICP - wst. grudzień 1,9% r/r 2% r/r 2,2% r/r
09:50 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla usług - fin. grudzień 49,0 49,6 55,1
09:55 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - fin. grudzień 51,8 52,5 53,3
09:55 Niemcy niskie znaczenie Stopa bezrobocia s.a. grudzień 5,0% 5,0% 5,0%
10:00 Polska wysokie znaczenie Inflacja CPI - wst. grudzień 1,1% r/r 1,1% r/r 1,3% r/r
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - fin. grudzień 51,2 51,4 53,4
10:30 Wlk. Brytania niskie znaczenie Podaż pieniądza M4 listopad 0,0% m/m 0,6% m/m 0,7% m/m
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Indeks PMI dla usług grudzień 51,2 50,7 50,4
11:00 Strefa Euro średnie znaczenie Inflacja HICP - dane szacunkowe grudzień 1,6% r/r 1,8% r/r 1,9% r/r
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Inflacja PPI listopad 4% r/r 4,1% r/r 4,9% r/r
14:30 USA niskie znaczenie Płaca godzinowa grudzień 0,4% m/m 0,3% m/m 0,2% m/m
14:30 Kanada średnie znaczenie Inflacja IPPI listopad 2,8% r/r 5,2% r/r 5,3% r/r
14:30 USA niskie znaczenie Długość tygodnia pracy grudzień 34,5godz. 34,5godz. 34,4godz.
14:30 Kanada niskie znaczenie Stopa bezrobocia grudzień 5,6% 5,7% 5,6%
14:30 Kanada wysokie znaczenie Zmiana zatrudnienia grudzień 9,3 tys. 5,5 tys. 94,1 tys.
14:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym grudzień 312 tys. 178 tys. 176 tys. 155 tys.
14:30 USA wysokie znaczenie Stopa bezrobocia grudzień 3,9% 3,7% 3,7%
16:15 USA wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne prezesa Fed (Jerome Powell)
17:00 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień 0,0 mln brk -2,3 mln brk -0,05 mln brk
17:00 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień 9,5 mln brk 2,6 mln brk 0,0 mln brk
17:00 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień 6,9 mln brk 2,3 mln brk 3 mln brk

Sprawdź poziom głównej stopy procentowej dla wybranej waluty

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.

powrót