Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 7 styczeń 2019
08:00 Niemcy średnie znaczenie Zamówienia w przemyśle s.a. listopad -1% m/m -0,4% m/m 0,2% m/m 0,3% m/m
08:00 Niemcy niskie znaczenie Sprzedaż detaliczna s.a. listopad 1,4% m/m 0,3% m/m 0,1% m/m -0,3% m/m
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Sprzedaż detaliczna s.a. listopad 0,6% m/m 0,1% m/m 0,6% m/m 0,3% m/m
16:00 USA wysokie znaczenie Indeks ISM dla usług grudzień 57,6 59 60,7
16:00 Kanada wysokie znaczenie Indeks Ivey PMI s.a. grudzień 59,7 58,1 57,2
Wtorek, 8 styczeń 2019
01:30 Australia niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego listopad 1,92 mld AUD 2,23 mld AUD 2,01 mld AUD 2,32 mld AUD
07:45 Szwajcaria średnie znaczenie Stopa bezrobocia s.a. grudzień 2,4% 2,4% 2,4%
08:00 Niemcy średnie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. listopad -1,9% m/m 0,3% m/m -0,8% m/m -0,5% m/m
08:30 Szwajcaria niskie znaczenie Sprzedaż detaliczna s.a. listopad 0,2% m/m 2,4% m/m 1,9% m/m
08:45 Francja niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego s.a. listopad -5,1 mld EUR -4,9 mld EUR -4,1 mld EUR
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów biznesu grudzień 0,82 0,99 1,04 1,09
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów w usługach grudzień 12 12,2 13,4 13,3
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów konsumentów grudzień -6,2 -6,2 -3,9
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów producentów grudzień 1,1 3 3,4
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów w gospodarce grudzień 107,3 108,4 109,5
14:30 Kanada średnie znaczenie Bilans handlu zagranicznego listopad -2,06 mld CAD -2,05 mld CAD -0,85 mld CAD -1,17 mld CAD
21:00 USA niskie znaczenie Kredyt konsumencki listopad 22,1 mld USD 18 mld USD 25,4 mld USD
Środa, 9 styczeń 2019
08:00 Niemcy niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego s.a. listopad 19 mld EUR 18 mld EUR 17,9 mld EUR 17,3 mld EUR
08:30 Szwajcaria wysokie znaczenie Inflacja CPI grudzień 0,7% r/r 0,8% r/r 0,9% r/r
08:45 Francja niskie znaczenie Indeks zaufania gospodarstw domowych grudzień 87 90 92
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Stopa bezrobocia listopad 7,9% 8,1% 8% 8,1%
13:35 Polska wysokie znaczenie Stopa referencyjna styczeń 1,50% 1,50% 1,50%
16:00 Kanada wysokie znaczenie Decyzja BoC ws. stóp procentowych styczeń 1,75% 1,75% 1,75%
16:00 Polska niskie znaczenie Komunikat po posiedzeniu RPP styczeń
16:30 Kanada średnie znaczenie Raport Banku Kanady nt. polityki monetarnej IV kw.
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień 10,6 mln brk 2,7 mln brk 9,5 mln brk
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień -1,7 mln brk -3,3 mln brk 0,0 mln brk
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień 8,1 mln brk 3,4 mln brk 6,9 mln brk
16:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa BoE (Mark Carney)
17:15 Kanada średnie znaczenie Konferencja prasowa Banku Kanady IV kw.
20:00 USA wysokie znaczenie Protokół z posiedzenia FOMC grudzień
Czwartek, 10 styczeń 2019
08:45 Francja niskie znaczenie Produkcja przemysłowa listopad -1,3% m/m 0,0% m/m 1,3% m/m 1,2% m/m
13:30 Strefa Euro wysokie znaczenie Protokół z posiedzenia ECB grudzień
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 216 tys. 225 tys. 233 tys. 231 tys.
18:45 USA wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne prezesa Fed (Jerome Powell)
Piątek, 11 styczeń 2019
00:30 Japonia niskie znaczenie Wydatki gospodarstw domowych listopad -0,6% r/r 0,2% r/r -0,3% r/r
00:50 Japonia niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego n.s.a. listopad 757,2 mld JPY 1309,9 mld JPY
01:30 Australia średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna listopad 0,4% m/m 0,3% m/m 0,3% m/m
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Produkcja przemysłowa listopad -0,4% m/m 0,2% m/m -0,5% m/m -0,6% m/m
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Bilans handlu zagranicznego listopad -12 mld GBP -11,4 mld GBP -11,95 mld GBP -11,87 mld GBP
14:30 USA wysokie znaczenie Inflacja bazowa CPI grudzień 0,2% m/m 0,2% m/m 0,2% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Inflacja CPI grudzień -0,1% m/m -0,1% m/m 0,0% m/m

Sprawdź poziom głównej stopy procentowej dla wybranej waluty

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.

powrót