Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 14 styczeń 2019
01:00 Australia niskie znaczenie Inflacja konsumencka - Melbourne Institute grudzień 0,4% m/m 0,0% m/m
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. listopad -1,7% m/m -1,5% m/m 0,1% m/m 0,2% m/m
14:00 Polska niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego listopad -221 mln EUR -484 mln EUR -471 mln EUR -457 mln EUR
Wtorek, 15 styczeń 2019
08:45 Francja niskie znaczenie Inflacja HICP - fin. grudzień 1,9% r/r 1,9% r/r 2,2% r/r
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC grudzień 80,4 81,1 81
10:00 Polska wysokie znaczenie Inflacja CPI - fin. grudzień 1,1% r/r 1,1% r/r 1,3% r/r
10:00 Niemcy wysokie znaczenie Szacunki rocznej dynamiki PKB 2018 1,5% r/r 1,5% r/r 2,2% r/r
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego s.a. listopad 15,1 mld EUR 13,2 mld EUR 13,5 mld EUR 12,5 mld EUR
14:30 USA średnie znaczenie Inflacja PPI grudzień -0,2% m/m -0,1% m/m 0,1% m/m
14:30 USA średnie znaczenie Inflacja bazowa PPI grudzień -0,1% m/m 0,2% m/m 0,3% m/m
14:30 USA średnie znaczenie Indeks NY Empire State styczeń 3,9 12 10,9
16:00 Strefa Euro średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi)
Środa, 16 styczeń 2019
00:50 Japonia średnie znaczenie Zamówienia na sprzęt, maszyny i urządzenia listopad 0,0% m/m 3,5% m/m 7,6% m/m
08:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja CPI - fin. grudzień 1,7% r/r 1,7% r/r 2,3% r/r
08:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja HICP - fin. grudzień 1,7% r/r 1,7% r/r 2,2% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja PPI grudzień 2,5% r/r 2,9% r/r 3% r/r 3,1% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja bazowa CPI grudzień 1,9% r/r 1,8% r/r 1,8% r/r
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Inflacja CPI grudzień 2,1% r/r 2,1% r/r 2,3% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja bazowa PPI grudzień 2,5% r/r 2,4% r/r 2,4% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Inflacja - 15% średnia obcięta grudzień 1,4% r/r 1,5% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Inflacja bez cen najbardziej zmiennych grudzień 1,4% r/r 1,4% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Inflacja bez cen administrowanych grudzień 1% r/r 1,2% r/r
14:00 Polska średnie znaczenie Inflacja bez cen żywności i energii grudzień 0,6% r/r 0,6% r/r 0,7% r/r
14:30 USA niskie znaczenie Ceny importu grudzień -1% m/m -1,3% m/m -1,9% m/m -1,6% m/m
14:30 USA niskie znaczenie Ceny eksportu grudzień -0,6% m/m -0,6% m/m -0,8% m/m -0,9% m/m
16:00 USA niskie znaczenie Indeks rynku nieruchomości - NAHB styczeń 58 56 56
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień 7,5 mln brk 3,2 mln brk 8,1 mln brk
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień -2,7 mln brk -1,5 mln brk -1,7 mln brk
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień 3 mln brk 1,5 mln brk 10,6 mln brk
20:00 USA średnie znaczenie Beżowa Księga styczeń
Czwartek, 17 styczeń 2019
01:00 Japonia średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa BoJ (Haruhiko Kuroda)
01:30 Australia niskie znaczenie Kredyt hipoteczny listopad -0,9% m/m -1,5% m/m 2,1% m/m 2,2% m/m
11:00 Strefa Euro średnie znaczenie Inflacja HICP grudzień 1,6% r/r 1,6% r/r 1,9% r/r
11:00 Strefa Euro średnie znaczenie Inflacja bazowa HICP grudzień 1,1% r/r 1,1% r/r 1,1% r/r
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 213 tys. 220 tys. 216 tys.
14:30 USA średnie znaczenie Indeks Fed z Filadelfii styczeń 17 9,4 9,1 9,4
Piątek, 18 styczeń 2019
00:30 Japonia wysokie znaczenie Inflacja CPI grudzień 0,3% r/r 0,8% r/r
00:30 Japonia średnie znaczenie Inflacja bazowa CPI grudzień 0,7% r/r 0,8% r/r 0,9% r/r
05:30 Japonia średnie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. - fin. listopad -1% m/m -1,1% m/m 2,9% m/m
08:30 Szwajcaria średnie znaczenie Ceny producentów i importu grudzień 0,6% r/r 1,4% r/r
10:00 Polska wysokie znaczenie Produkcja przemysłowa grudzień 2,8% r/r 5,1% r/r 4,7% r/r
10:00 Polska niskie znaczenie Zatrudnienie grudzień 2,8% r/r 2,8% r/r 3% r/r
10:00 Polska średnie znaczenie Wynagrodzenie grudzień 6,1% r/r 7,3% r/r 7,7% r/r
10:00 Polska niskie znaczenie Ceny produkcji sprzedanej przemysłu grudzień 2,2% r/r 2,6% r/r 2,8% r/r 2,7% r/r
10:00 Strefa Euro niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego s.a. listopad 20 mld EUR 24,1 mld EUR 27 mld EUR 23 mld EUR
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Sprzedaż detaliczna grudzień -0,9% m/m -0,8% m/m 1,3% m/m 1,4% m/m
14:30 Kanada niskie znaczenie Inflacja bazowa CPI grudzień 1,7% r/r 1,5% r/r
14:30 Kanada wysokie znaczenie Inflacja CPI grudzień 2% r/r 1,7% r/r 1,7% r/r
15:15 USA wysokie znaczenie Produkcja przemysłowa grudzień 0,3% m/m 0,2% m/m 0,4% m/m 0,6% m/m
15:15 USA średnie znaczenie Wykorzystanie mocy produkcyjnych grudzień 78,7% 78,5% 78,6% 78,5%
16:00 USA średnie znaczenie Indeks Uniwersytetu Michigan - wst. styczeń 90,7 97 98,3

Sprawdź poziom głównej stopy procentowej dla wybranej waluty

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.

powrót