Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 4 luty 2019
01:00 Australia niskie znaczenie Inflacja konsumencka - Melbourne Institute styczeń -0,1% m/m 0,4% m/m
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Inflacja PPI grudzień 3% r/r 3,2% r/r 4% r/r
16:00 USA średnie znaczenie Zamówienia w przemyśle listopad -0,6% m/m 0,2% m/m -2,1% m/m
16:00 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra trwałego użytku - fin. listopad 0,7% m/m 0,8% m/m -4,3% m/m
16:00 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra bez środków trans. - fin. listopad -0,4% m/m -0,3% m/m 0,4% m/m
Wtorek, 5 luty 2019
01:30 Australia średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna grudzień -0,4% m/m -0,1% m/m -0,5% m/m 0,4% m/m
01:30 Australia niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego grudzień 3,68 mld AUD 2,3 mld AUD 2,26 mld AUD 1,92 mld AUD
04:30 Australia wysokie znaczenie Decyzja RBA ws. stóp procentowych luty 1,50% 1,50% 1,50%
09:50 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla usług - fin. styczeń 47,8 47,5 49,0
09:55 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - fin. styczeń 53 53,1 51,8
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - fin. styczeń 51,2 50,8 51,2
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Indeks PMI dla usług styczeń 50,1 50,9 51,2
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Sprzedaż detaliczna s.a. grudzień -1,6% m/m -1,6% m/m 0,8% m/m 0,6% m/m
16:00 USA wysokie znaczenie Indeks ISM dla usług styczeń 56,7 57 58 57,6
Środa, 6 luty 2019
02:30 Australia średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa RBA (Philip Lowe)
08:00 Niemcy średnie znaczenie Zamówienia w przemyśle s.a. grudzień -1,6% m/m 0,3% m/m -0,2% m/m -1% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Bilans handlu zagranicznego listopad -49,3 mld USD -54 mld USD -55,7 mld USD -55,5 mld USD
14:45 Polska wysokie znaczenie Stopa referencyjna luty 1,50% 1,50% 1,50%
16:00 Kanada wysokie znaczenie Indeks Ivey PMI s.a. styczeń 54,7 56 59,7
16:00 Polska niskie znaczenie Komunikat po posiedzeniu RPP luty
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień -2,3 mln brk -1,8 mln brk -1,1 mln brk
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień 0,5 mln brk 1,6 mln brk -2,2 mln brk
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień 1,2 mln brk 2,2 mln brk 0,9 mln brk
Czwartek, 7 luty 2019
01:00 USA wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne prezesa Fed (Jerome Powell)
08:00 Niemcy średnie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. grudzień -0,4% m/m 0,7% m/m -1,3% m/m -1,9% m/m
08:45 Francja niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego s.a. grudzień -4,65 mld EUR -4 mld EUR -4,81 mld EUR -5,1 mld EUR
13:00 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Kwartalny raport BoE nt. inflacji IV kw.
13:00 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Stopa procentowa luty 0,75% 0,75% 0,75%
13:00 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Protokół z posiedzenia BoE luty
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 234 tys. 221 tys. 253 tys.
21:00 USA niskie znaczenie Kredyt konsumencki grudzień 16,6 mld USD 17 mld USD 22,4 mld USD 22,1 mld USD
Piątek, 8 luty 2019
00:30 Japonia niskie znaczenie Wydatki gospodarstw domowych grudzień 0,1% r/r 0,8% r/r -0,6% r/r
00:50 Japonia niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego n.s.a. grudzień 452,8 mld JPY 430 mld JPY 757,2 mld JPY
01:30 Australia wysokie znaczenie Raport RBA nt. polityki monetarnej I kw.
07:45 Szwajcaria średnie znaczenie Stopa bezrobocia s.a. styczeń 2,4% 2,4% 2,4%
08:00 Niemcy niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego s.a. grudzień 19,4 mld EUR 18,4 mld EUR 18,9 mld EUR 19 mld EUR
08:45 Francja niskie znaczenie Produkcja przemysłowa grudzień 0,8% m/m 0,6% m/m -1,5% m/m -1,3% m/m
14:30 Kanada niskie znaczenie Stopa bezrobocia styczeń 5,8% 5,7% 5,6%
14:30 Kanada wysokie znaczenie Zmiana zatrudnienia styczeń 66,8 tys. 8,1 tys. -1,3 tys. 9,3 tys.

Sprawdź poziom głównej stopy procentowej dla wybranej waluty

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.

powrót