Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 18 luty 2019
00:50 Japonia średnie znaczenie Zamówienia na sprzęt, maszyny i urządzenia grudzień -0,1% m/m -1,1% m/m 0,0% m/m
Wtorek, 19 luty 2019
01:30 Australia wysokie znaczenie Protokół z posiedzenia RBA luty
08:00 Szwajcaria niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego styczeń 3,04 mld CHF 2,24 mld CHF 1,96 mld CHF 1,9 mld CHF
10:00 Polska średnie znaczenie Wynagrodzenie styczeń 7,5% r/r 6,8% r/r 6,1% r/r
10:00 Polska niskie znaczenie Zatrudnienie styczeń 2,9% r/r 1,9% r/r 2,8% r/r
10:00 Strefa Euro niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego s.a. grudzień 16,2 mld EUR 22,65 mld EUR 20,3 mld EUR
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Stopa bezrobocia grudzień 4% 4% 4%
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych styczeń 14,2 tys. 12,3 tys. 20,8 tys.
11:00 Niemcy średnie znaczenie Indeks instytutu ZEW luty -13,4 -14 -15
16:00 USA niskie znaczenie Indeks rynku nieruchomości - NAHB luty 62 59 58
Środa, 20 luty 2019
00:50 Japonia średnie znaczenie Bilans handlu zagranicznego styczeń -1415,2 mld JPY -1000 mld JPY -56,7 mld JPY -55,3 mld JPY
08:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja PPI styczeń 2,6% r/r 2,2% r/r 2,7% r/r
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC luty 104,7 104
10:00 Polska wysokie znaczenie Produkcja przemysłowa styczeń 6,1% r/r 3,9% r/r 2,8% r/r
10:00 Polska niskie znaczenie Ceny produkcji sprzedanej przemysłu styczeń 2,2% r/r 2,1% r/r 2,1% r/r 2,2% r/r
20:00 USA wysokie znaczenie Protokół z posiedzenia FOMC styczeń
Czwartek, 21 luty 2019
01:30 Japonia średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. luty 48,5 50,4 50,3
01:30 Australia niskie znaczenie Stopa bezrobocia styczeń 5% 5% 5%
08:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja CPI - fin. styczeń 1,4% r/r 1,4% r/r 1,7% r/r
08:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja HICP - fin. styczeń 1,7% r/r 1,7% r/r 1,7% r/r
08:45 Francja niskie znaczenie Inflacja HICP - fin. styczeń 1,4% r/r 1,4% r/r 1,9% r/r
08:45 Francja niskie znaczenie Indeks zaufania biznesu luty 103 102 103
09:15 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla usług - wst. luty 49,8 48,7 47,8
09:15 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. luty 51,4 51 51,2
09:30 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - wst. luty 55,1 52,9 53
09:30 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. luty 47,6 49,8 49,7
10:00 Polska średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna styczeń 6,6% r/r 6,1% r/r 4,7% r/r
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. luty 49,2 50,3 50,5
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - wst. luty 52,3 51,4 51,2
13:30 Strefa Euro wysokie znaczenie Protokół z posiedzenia ECB styczeń
14:00 Polska niskie znaczenie Protokół z posiedzenia RPP luty
14:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż hurtowników grudzień 0,3% m/m -0,1% m/m -1,1% m/m -1% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 216 tys. 229 tys. 239 tys.
14:30 USA średnie znaczenie Indeks Fed z Filadelfii luty -4,1 14 17
14:30 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra bez środków trans. - wst. grudzień 0,1% m/m 0,3% m/m -0,2% m/m -0,4% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra trwałego użytku - wst. grudzień 1,2% m/m 1,5% m/m 1% m/m 0,7% m/m
15:45 USA wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. luty 53,7 54,7 54,9
16:00 USA wysokie znaczenie Sprzedaż domów na rynku wtórnym styczeń 4,94 mln 5 mln 5 mln 4,99 mln
16:00 USA niskie znaczenie Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board styczeń -0,1% 0,1% -0,1%
17:00 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień 3,67 mln brk 3,1 mln brk 3,6 mln brk
17:00 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień -1,45 mln brk -1,1 mln brk 0,4 mln brk
17:00 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień -1,52 mln brk -1,7 mln brk 1,2 mln brk
23:30 Australia średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa RBA (Philip Lowe)
Piątek, 22 luty 2019
00:30 Japonia wysokie znaczenie Inflacja CPI styczeń 0,4% r/r 0,3% r/r
00:30 Japonia średnie znaczenie Inflacja bazowa CPI styczeń 0,8% r/r 0,8% r/r 0,7% r/r
08:00 Niemcy wysokie znaczenie PKB s.a. - fin. IV kw. 0,0% k/k 0,0% k/k -0,2% k/k
08:30 Szwajcaria niskie znaczenie Produkcja przemysłowa IV kw. 5,1% r/r 1,4% r/r
10:00 Polska niskie znaczenie Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS luty 104,9 103,4
10:00 Niemcy wysokie znaczenie Indeks instytutu Ifo luty 98,5 99 99,3 99,1
11:00 Strefa Euro średnie znaczenie Inflacja bazowa HICP styczeń 1,1% r/r 1,1% r/r 1,1% r/r
11:00 Strefa Euro średnie znaczenie Inflacja HICP styczeń 1,4% r/r 1,4% r/r 1,6% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Podaż pieniądza M3 styczeń 8,8% r/r 9,3% r/r 9,2% r/r
14:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż bez samochodów grudzień -0,5% m/m -0,3% m/m -0,7% m/m -0,6% m/m
14:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna grudzień -0,1% m/m -0,3% m/m -0,9% m/m
16:30 Strefa Euro średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi)

Sprawdź poziom głównej stopy procentowej dla wybranej waluty

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.

powrót