Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 4 marzec 2019
01:00 Australia niskie znaczenie Inflacja konsumencka - Melbourne Institute luty 0,1% m/m -0,1% m/m
01:30 Australia niskie znaczenie Zapasy niesprzedanych towarów IV kw. -0,2% k/k 0,4% k/k -0,1% k/k 0,0% k/k
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Inflacja PPI styczeń 3% r/r 2,9% r/r 3% r/r
16:00 USA niskie znaczenie Wydatki na inwestycje budowlane grudzień -0,6% m/m 0,2% m/m 0,8% m/m
Wtorek, 5 marzec 2019
01:30 Australia niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego IV kw. -7,2 mld AUD -9,2 mld AUD -10,8 mld AUD -10,7 mld AUD
04:30 Australia wysokie znaczenie Decyzja RBA ws. stóp procentowych marzec 1,50% 1,50% 1,50%
08:30 Szwajcaria wysokie znaczenie Inflacja CPI luty 0,6% r/r 0,5% r/r 0,6% r/r
09:50 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla usług - fin. luty 50,2 49,8 47,8
09:55 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - fin. luty 55,3 55,1 53
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - fin. luty 52,8 52,3 51,2
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Indeks PMI dla usług luty 51,3 49,9 50,1
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Sprzedaż detaliczna s.a. styczeń 1,3% m/m 1,1% m/m -1,4% m/m -1,6% m/m
16:00 USA wysokie znaczenie Sprzedaż nowych domów grudzień 621 tys. 590 tys. 599 tys. 657 tys.
16:00 USA wysokie znaczenie Indeks ISM dla usług luty 59,7 57,2 56,7
16:35 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa BoE (Mark Carney)
20:00 USA niskie znaczenie Budżet federalny styczeń 9 mld USD 25 mld USD -13,5 mld USD
23:10 Australia średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa RBA (Philip Lowe)
Środa, 6 marzec 2019
01:30 Australia wysokie znaczenie PKB s.a. IV kw. 0,2% k/k 0,4% k/k 0,3% k/k
13:55 Polska wysokie znaczenie Stopa referencyjna marzec 1,50% 1,50% 1,50%
14:15 USA wysokie znaczenie Raport ADP luty 183 tys. 190 tys. 300 tys. 213 tys.
14:30 USA wysokie znaczenie Bilans handlu zagranicznego grudzień -59,8 mld USD -57,3 mld USD -50,3 mld USD -49,3 mld USD
14:30 Kanada średnie znaczenie Bilans handlu zagranicznego grudzień -4,59 mld CAD -2,4 mld CAD -1,98 mld CAD -2,06 mld CAD
16:00 Polska niskie znaczenie Komunikat po posiedzeniu RPP marzec
16:00 Kanada wysokie znaczenie Decyzja BoC ws. stóp procentowych marzec 1,75% 1,75% 1,75%
16:00 Kanada wysokie znaczenie Indeks Ivey PMI s.a. luty 50,6 55,1 54,7
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień 7,1 mln brk 0,4 mln brk -8,65 mln brk
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień -2,4 mln brk -1 mln brk -0,3 mln brk
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień -4,2 mln brk -2 mln brk -1,9 mln brk
20:00 USA średnie znaczenie Beżowa Księga marzec
Czwartek, 7 marzec 2019
01:30 Australia średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna styczeń 0,1% m/m 0,3% m/m -0,4% m/m
01:30 Australia niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego styczeń 4,55 mld AUD 3 mld AUD 3,77 mld AUD 3,68 mld AUD
07:45 Szwajcaria średnie znaczenie Stopa bezrobocia s.a. luty 2,4% 2,4% 2,4%
11:00 Strefa Euro wysokie znaczenie PKB s.a. - fin. IV kw. 0,2% k/k 0,2% k/k 0,2% k/k
13:45 Strefa Euro wysokie znaczenie Stopa refinansowa marzec 0,0% 0,0% 0,0%
14:30 USA niskie znaczenie Wydajność pracy - fin. IV kw. 1,9% k/k 1,7% k/k 2,3% k/k
14:30 USA niskie znaczenie Jednostkowe koszty pracy - fin. IV kw. 2% k/k 1,2% k/k 0,9% k/k
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 223 tys. 225 tys. 226 tys. 225 tys.
14:30 Strefa Euro wysokie znaczenie Konferencja prasowa po posiedzeniu ECB marzec
21:00 USA niskie znaczenie Kredyt konsumencki styczeń 17 mld USD 15,5 mld USD 15,4 mld USD 16,6 mld USD
Piątek, 8 marzec 2019
00:30 Japonia niskie znaczenie Wydatki gospodarstw domowych styczeń 2% r/r -0,4% r/r 0,1% r/r
00:50 Japonia średnie znaczenie PKB s.a. - fin. IV kw. 0,5% k/k 0,3% k/k -0,6% k/k -0,7% k/k
00:50 Japonia niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego n.s.a. styczeń 600,4 mld JPY 179 mld JPY 452,8 mld JPY
08:00 Niemcy średnie znaczenie Zamówienia w przemyśle s.a. styczeń -2,6% m/m 0,5% m/m 0,9% m/m -1,6% m/m
08:45 Francja niskie znaczenie Produkcja przemysłowa styczeń 1,3% m/m 0,1% m/m 0,0% m/m 0,8% m/m
08:45 Francja niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego s.a. styczeń -4,2 mld EUR -4,9 mld EUR -3,57 mld EUR -4,65 mld EUR
14:30 USA niskie znaczenie Płaca godzinowa luty 0,4% m/m 0,3% m/m 0,1% m/m
14:30 Kanada niskie znaczenie Stopa bezrobocia luty 5,8% 5,7% 5,8%
14:30 USA wysokie znaczenie Stopa bezrobocia luty 3,8% 3,9% 4%
14:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym luty 20 tys. 180 tys. 311 tys. 304 tys.
14:30 Kanada wysokie znaczenie Zmiana zatrudnienia luty 55,9 tys. -5 tys. 66,8 tys.
14:30 USA niskie znaczenie Długość tygodnia pracy luty 34,4godz. 34,5godz. 34,5godz.
14:30 USA wysokie znaczenie Pozwolenia na budowę domów styczeń 1345 tys. 1285 tys. 1326 tys.
14:30 USA wysokie znaczenie Rozpoczęte budowy domów styczeń 1230 tys. 1190 tys. 1037 tys. 1078 tys.

Sprawdź poziom głównej stopy procentowej dla wybranej waluty

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.

powrót