Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 11 marzec 2019
08:00 Niemcy średnie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. styczeń -0,8% m/m 0,5% m/m 0,8% m/m -0,4% m/m
08:00 Niemcy niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego s.a. styczeń 18,5 mld EUR 21,2 mld EUR 19,9 mld EUR 19,4 mld EUR
09:00 Polska średnie znaczenie Raport o inflacji
13:30 USA wysokie znaczenie Sprzedaż detaliczna styczeń 0,2% m/m -0,1% m/m -1,6% m/m -1,2% m/m
13:30 USA wysokie znaczenie Sprzedaż bez samochodów styczeń 0,9% m/m 0,2% m/m -2,1% m/m -1,8% m/m
15:00 USA niskie znaczenie Zapasy niesprzedanych towarów grudzień 0,6% m/m 0,6% m/m -0,1% m/m
Wtorek, 12 marzec 2019
00:00 USA wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne prezesa Fed (Jerome Powell)
01:30 Australia niskie znaczenie Kredyt hipoteczny styczeń -2,6% m/m -2% m/m -6% m/m -6,1% m/m
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Produkcja przemysłowa styczeń 0,6% m/m 0,2% m/m -0,5% m/m
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Bilans handlu zagranicznego styczeń -13,1 mld GBP -12,2 mld GBP -12,7 mld GBP -12,1 mld GBP
13:30 USA wysokie znaczenie Inflacja CPI luty 0,2% m/m 0,2% m/m 0,0% m/m
13:30 USA wysokie znaczenie Inflacja bazowa CPI luty 0,1% m/m 0,2% m/m 0,2% m/m
Środa, 13 marzec 2019
00:50 Japonia średnie znaczenie Zamówienia na sprzęt, maszyny i urządzenia styczeń -5,4% m/m -1,7% m/m -0,1% m/m
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. styczeń 1,4% m/m 1% m/m -0,9% m/m
13:30 USA średnie znaczenie Inflacja bazowa PPI luty 0,1% m/m 0,2% m/m 0,3% m/m
13:30 USA średnie znaczenie Inflacja PPI luty 0,1% m/m 0,2% m/m -0,1% m/m
13:30 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra trwałego użytku - wst. styczeń 0,4% m/m -0,5% m/m 1,3% m/m 1,2% m/m
13:30 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra bez środków trans. - wst. styczeń -0,1% m/m 0,1% m/m 0,3% m/m 0,1% m/m
15:00 USA niskie znaczenie Wydatki na inwestycje budowlane styczeń 1,3% m/m 0,4% m/m -0,8% m/m -0,6% m/m
15:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień -3,86 mln brk 2,8 mln brk 7,1 mln brk
15:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień 0,4 mln brk -1,7 mln brk -2,4 mln brk
15:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień -4,6 mln brk -2,7 mln brk -4,2 mln brk
Czwartek, 14 marzec 2019
08:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja HICP - fin. luty 1,7% r/r 1,7% r/r 1,7% r/r
08:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja CPI - fin. luty 1,5% r/r 1,6% r/r 1,4% r/r
08:30 Szwajcaria średnie znaczenie Ceny producentów i importu luty -0,7% r/r -0,5% r/r
08:45 Francja niskie znaczenie Inflacja HICP - fin. luty 1,6% r/r 1,5% r/r 1,4% r/r
13:30 USA niskie znaczenie Ceny importu luty 0,6% m/m 0,3% m/m 0,1% m/m -0,5% m/m
13:30 USA niskie znaczenie Ceny eksportu luty 0,6% m/m 0,1% m/m -0,5% m/m -0,6% m/m
13:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 229 tys. 225 tys. 223 tys.
15:00 USA wysokie znaczenie Sprzedaż nowych domów styczeń 607 tys. 620 tys. 652 tys. 621 tys.
Piątek, 15 marzec 2019
03:39 Japonia wysokie znaczenie Decyzja BoJ ws. stóp procentowych marzec -0,1% -0,1% -0,1%
07:30 Japonia wysokie znaczenie Konferencja prasowa po posiedzeniu BOJ marzec
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC luty 79,3 79,9 79,8
09:55 Japonia średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa BoJ (Haruhiko Kuroda)
10:00 Polska wysokie znaczenie Inflacja CPI - fin. luty 1,2% r/r 1,1% r/r 0,7% r/r 0,9% r/r
11:00 Strefa Euro średnie znaczenie Inflacja bazowa HICP luty 1% r/r 1% r/r 1,1% r/r
11:00 Strefa Euro średnie znaczenie Inflacja HICP luty 1,5% r/r 1,5% r/r 1,4% r/r
13:30 Kanada średnie znaczenie Produkcja sprzedana styczeń 1% m/m 0,4% m/m -1,1% m/m -1,3% m/m
13:30 USA średnie znaczenie Indeks NY Empire State marzec 3,7 10 8,8
14:15 USA wysokie znaczenie Produkcja przemysłowa luty 0,1% m/m 0,4% m/m -0,4% m/m -0,6% m/m
14:15 USA średnie znaczenie Wykorzystanie mocy produkcyjnych luty 78,2% 78,4% 78,3% 78,2%
15:00 USA średnie znaczenie Indeks Uniwersytetu Michigan - wst. marzec 97,8 95,3 93,8
21:00 USA średnie znaczenie Napływ kapitałów długoterminowych styczeń -7,2 mld USD -6,9 mld USD -48,3 mld USD

Sprawdź poziom głównej stopy procentowej dla wybranej waluty

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.

powrót