Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 18 marzec 2019
00:50 Japonia średnie znaczenie Bilans handlu zagranicznego luty 339 mld JPY 310 mld JPY -1415,6 mld JPY -1415,2 mld JPY
05:30 Japonia średnie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. - fin. styczeń -3,4% m/m -3,7% m/m -0,1% m/m
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego s.a. styczeń 17 mld EUR 17,2 mld EUR 15,6 mld EUR
14:00 Polska średnie znaczenie Inflacja bez cen żywności i energii luty 1% r/r 0,9% r/r 0,8% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Inflacja - 15% średnia obcięta luty 1,4% r/r 1,3% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Inflacja bez cen najbardziej zmiennych luty 1,1% r/r 1% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Inflacja bez cen administrowanych luty 1,4% r/r 0,9% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego styczeń 2316 mln EUR 1560 mln EUR -1400 mln EUR
14:00 Polska niskie znaczenie Inflacja bez cen najbardziej zmiennych styczeń 1% r/r 1,4% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Inflacja - 15% średnia obcięta styczeń 1,3% r/r 1,4% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Inflacja bez cen administrowanych styczeń 0,9% r/r 1% r/r
14:00 Polska średnie znaczenie Inflacja bez cen żywności i energii styczeń 0,8% r/r 0,7% r/r 0,6% r/r
15:00 USA niskie znaczenie Indeks rynku nieruchomości - NAHB marzec 62 63 62
Wtorek, 19 marzec 2019
01:30 Australia wysokie znaczenie Protokół z posiedzenia RBA marzec
08:00 Szwajcaria niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego luty 3,13 mld CHF 2,88 mld CHF 3,04 mld CHF
10:00 Polska średnie znaczenie Wynagrodzenie luty 7,6% r/r 7,2% r/r 7,5% r/r
10:00 Polska niskie znaczenie Zatrudnienie luty 2,9% r/r 2,9% r/r 2,9% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Stopa bezrobocia styczeń 3,9% 4% 4%
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych luty 27 tys. 13,1 tys. 15,7 tys. 14,2 tys.
11:00 Niemcy średnie znaczenie Indeks instytutu ZEW marzec -3,6 -11 -13,4
15:00 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra trwałego użytku - fin. styczeń 0,3% m/m 0,4% m/m 1,3% m/m
15:00 USA średnie znaczenie Zamówienia w przemyśle styczeń 0,1% m/m 0,3% m/m 0,1% m/m
15:00 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra bez środków trans. - fin. styczeń -0,2% m/m -0,1% m/m 0,3% m/m
Środa, 20 marzec 2019
00:50 Japonia średnie znaczenie Protokół z posiedzenia BoJ styczeń
08:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja PPI luty 2,6% r/r 2,9% r/r 2,6% r/r
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC marzec 104,8 104,8 104,7
10:00 Polska wysokie znaczenie Produkcja przemysłowa luty 6,9% r/r 4,8% r/r 6,1% r/r
10:00 Polska niskie znaczenie Ceny produkcji sprzedanej przemysłu luty 2,9% r/r 2,7% r/r 2,2% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja PPI luty 2,2% r/r 2,2% r/r 2,1% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja bazowa CPI luty 1,8% r/r 1,9% r/r 1,9% r/r
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Inflacja CPI luty 1,9% r/r 1,8% r/r 1,8% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja bazowa PPI luty 2,2% r/r 2,3% r/r 2,4% r/r
15:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień -9,6 mln brk -0,8 mln brk -3,86 mln brk
15:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień -4,1 mln brk -1,3 mln brk 0,4 mln brk
15:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień -4,6 mln brk -2,1 mln brk -4,6 mln brk
19:00 USA wysokie znaczenie Decyzja FOMC ws. stóp procentowych marzec 2,25-2,50% 2,25-2,50% 2,25-2,50%
19:30 USA wysokie znaczenie Konferencja prasowa po posiedzeniu FOMC marzec
Czwartek, 21 marzec 2019
01:30 Australia niskie znaczenie Stopa bezrobocia luty 4,9% 5% 5%
01:30 Australia niskie znaczenie Biuletyn kwartalny RBA I kw.
09:30 Szwajcaria wysokie znaczenie Decyzja ws. stóp procentowych I kw. -1,25% do -0,25% -1,25% do -0,25% -1,25% do -0,25%
10:00 Polska średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna luty 6,5% r/r 6,3% r/r 6,6% r/r
10:00 Szwajcaria wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa SNB (Thomas Jordan)
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Sprzedaż detaliczna luty 0,4% m/m -0,4% m/m 0,9% m/m 1% m/m
13:00 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Protokół z posiedzenia BoE marzec
13:00 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Stopa procentowa marzec 0,75% 0,75% 0,75%
13:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż hurtowników styczeń 0,6% m/m 0,5% m/m 0,3% m/m
13:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 221 tys. 225 tys. 230 tys. 229 tys.
13:30 USA średnie znaczenie Indeks Fed z Filadelfii marzec 13,7 4,5 -4,1
14:00 Polska niskie znaczenie Protokół z posiedzenia RPP marzec
15:00 USA niskie znaczenie Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board luty 0,2% 0,1% 0,0% -0,1%
Piątek, 22 marzec 2019
00:30 Japonia średnie znaczenie Inflacja bazowa CPI luty 0,7% r/r 0,8% r/r 0,8% r/r
00:30 Japonia wysokie znaczenie Inflacja CPI luty 0,2% r/r 0,4% r/r
01:30 Japonia średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. marzec 48,9 49,2 48,9
09:15 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla usług - wst. marzec 48,7 50,7 50,2
09:15 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. marzec 49,8 51,5 51,5
09:30 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. marzec 44,7 48 47,6
09:30 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - wst. marzec 54,9 54,8 55,3
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. marzec 47,6 49,5 49,3
10:00 Polska niskie znaczenie Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS marzec 105,2 104,9
10:00 Strefa Euro niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego s.a. styczeń 36,8 mld EUR 17,3 mld EUR 16,2 mld EUR
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - wst. marzec 52,7 52,7 52,8
13:00 Wlk. Brytania średnie znaczenie Biuletyn kwartalny BoE I kw.
13:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż bez samochodów styczeń 0,1% m/m 0,2% m/m -0,8% m/m -0,5% m/m
13:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna styczeń -0,3% m/m 0,4% m/m -0,3% m/m -0,1% m/m
13:30 Kanada wysokie znaczenie Inflacja CPI luty 1,5% r/r 1,4% r/r 1,4% r/r
13:30 Kanada niskie znaczenie Inflacja bazowa CPI luty 1,5% r/r 1,5% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Podaż pieniądza M3 luty 9,8% r/r 9% r/r 8,8% r/r
14:45 USA wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. marzec 52,5 53,6 53
15:00 USA wysokie znaczenie Sprzedaż domów na rynku wtórnym luty 5,51 mln 5,1 mln 4,93 mln 4,94 mln
15:00 USA niskie znaczenie Zapasy hurtowników styczeń 1,2% m/m 0,2% m/m 1,1% m/m
19:00 USA niskie znaczenie Budżet federalny luty -234 mld USD -230 mld USD 9 mld USD

Sprawdź poziom głównej stopy procentowej dla wybranej waluty

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.

powrót