Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 8 kwiecień 2019
01:50 Japonia niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego n.s.a. luty 2676,8 mld JPY 2680 mld JPY 600,4 mld JPY
08:00 Niemcy niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego s.a. luty 18,7 mld EUR 18 mld EUR 18,5 mld EUR
16:00 USA średnie znaczenie Zamówienia w przemyśle luty -0,5% m/m -0,6% m/m 0,0% m/m 0,1% m/m
16:00 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra trwałego użytku - fin. luty -1,6% m/m -1,6% m/m 0,1% m/m
16:00 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra bez środków trans. - fin. luty -0,1% m/m 0,1% m/m -0,1% m/m
Wtorek, 9 kwiecień 2019
03:30 Australia niskie znaczenie Kredyt hipoteczny luty 2% m/m -3% m/m -2,6% m/m
07:45 Szwajcaria średnie znaczenie Stopa bezrobocia s.a. marzec 2,4% 2,4% 2,4%
Środa, 10 kwiecień 2019
01:50 Japonia średnie znaczenie Zamówienia na sprzęt, maszyny i urządzenia luty 1,8% m/m 2,5% m/m -5,4% m/m
08:45 Francja niskie znaczenie Produkcja przemysłowa luty 0,4% m/m -0,5% m/m 1,2% m/m 1,3% m/m
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Produkcja przemysłowa luty 0,6% m/m 0,1% m/m 0,7% m/m 0,6% m/m
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Bilans handlu zagranicznego luty -14,1 mld GBP -12,8 mld GBP -14,6 mld GBP -13,1 mld GBP
13:45 Strefa Euro wysokie znaczenie Stopa refinansowa kwiecień 0,0% 0,0% 0,0%
14:30 USA wysokie znaczenie Inflacja CPI marzec 0,4% m/m 0,3% m/m 0,2% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Inflacja bazowa CPI marzec 0,1% m/m 0,2% m/m 0,1% m/m
14:30 Strefa Euro wysokie znaczenie Konferencja prasowa po posiedzeniu ECB kwiecień
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień -0,1 mln brk -1,4 mln brk -2 mln brk
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień -7,7 mln brk -2,1 mln brk -1,8 mln brk
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień 7 mln brk 2,5 mln brk 7,2 mln brk
20:00 USA wysokie znaczenie Protokół z posiedzenia FOMC marzec
20:00 USA niskie znaczenie Budżet federalny marzec -146,9 mld USD -195 mld USD -234 mld USD
Czwartek, 11 kwiecień 2019
08:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja CPI - fin. marzec 1,3% r/r 1,3% r/r 1,5% r/r
08:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja HICP - fin. marzec 1,4% r/r 1,5% r/r 1,7% r/r
08:45 Francja niskie znaczenie Inflacja HICP - fin. marzec 1,3% r/r 1,3% r/r 1,6% r/r
14:30 USA średnie znaczenie Inflacja PPI marzec 0,6% m/m 0,3% m/m 0,1% m/m
14:30 USA średnie znaczenie Inflacja bazowa PPI marzec 0,3% m/m 0,2% m/m 0,1% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 196 tys. 208 tys. 20 tys. 202 tys.
Piątek, 12 kwiecień 2019
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. luty -0,2% m/m -0,6% m/m 1,9% m/m 1,4% m/m
14:00 Polska niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego luty -1386 mln EUR -290 mln EUR 1825 mln EUR 2316 mln EUR
14:30 USA niskie znaczenie Ceny importu marzec 0,6% m/m 0,4% m/m 1% m/m 0,6% m/m
14:30 USA niskie znaczenie Ceny eksportu marzec 0,7% m/m 0,2% m/m 0,7% m/m 0,6% m/m
16:00 USA średnie znaczenie Indeks Uniwersytetu Michigan - wst. kwiecień 96,9 98 98,4

Sprawdź poziom głównej stopy procentowej dla wybranej waluty

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.

powrót