Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 22 kwiecień 2019
16:00 USA wysokie znaczenie Sprzedaż domów na rynku wtórnym marzec 5,21 mln 5,3 mln 5,48 mln 5,51 mln
Wtorek, 23 kwiecień 2019
10:00 Polska średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna marzec 3,1% r/r 3,9% r/r 6,5% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Podaż pieniądza M3 marzec 9,9% r/r 9,7% r/r 9,8% r/r
14:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż hurtowników luty 0,3% m/m 0,1% m/m 0,4% m/m 0,6% m/m
15:00 USA niskie znaczenie Indeks cen nieruchomości - FHFA luty 0,3% m/m 0,6% m/m 0,6% m/m
16:00 USA wysokie znaczenie Sprzedaż nowych domów marzec 692 tys. 650 tys. 662 tys. 667 tys.
Środa, 24 kwiecień 2019
03:30 Australia wysokie znaczenie Inflacja CPI I kw. 0,0% k/k 0,2% k/k 0,5% k/k
08:45 Francja niskie znaczenie Indeks zaufania biznesu kwiecień 101 102 103 102
10:00 Niemcy wysokie znaczenie Indeks instytutu Ifo kwiecień 99,2 99,9 99,7 99,6
10:00 Polska niskie znaczenie Stopa bezrobocia marzec 5,9% 5,9% 6,1%
16:00 Kanada wysokie znaczenie Decyzja BoC ws. stóp procentowych kwiecień 1,75% 1,75% 1,75%
16:30 Kanada średnie znaczenie Raport Banku Kanady nt. polityki monetarnej I kw.
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień 5,5 mln brk -0,2 mln brk -1,4 mln brk
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień -2,1 mln brk -0,3 mln brk -1,2 mln brk
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień -0,66 mln brk -1,3 mln brk -0,4 mln brk
17:15 Kanada średnie znaczenie Konferencja prasowa Banku Kanady I kw.
Czwartek, 25 kwiecień 2019
05:27 Japonia wysokie znaczenie Decyzja BoJ ws. stóp procentowych kwiecień -0,1% -0,1% -0,1%
08:30 Japonia wysokie znaczenie Konferencja prasowa po posiedzeniu BOJ kwiecień
14:30 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra trwałego użytku - wst. marzec 2,7% m/m 0,8% m/m -1,1% m/m -1,6% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra bez środków trans. - wst. marzec 0,4% m/m 0,2% m/m -0,2% m/m -0,1% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 230 tys. 200 tys. 193 tys. 192 tys.
Piątek, 26 kwiecień 2019
01:30 Japonia niskie znaczenie Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio kwiecień 1,3% r/r 1,1% r/r 1,1% r/r
01:30 Japonia niskie znaczenie Stopa bezrobocia marzec 2,5% 2,4% 2,3%
01:50 Japonia średnie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. - wst. marzec -0,9% m/m -0,1% m/m 0,7% m/m
01:50 Japonia średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna marzec 1% r/r 0,8% r/r 0,6% r/r 0,4% r/r
03:30 Australia średnie znaczenie Inflacja PPI I kw. 0,4% k/k 0,4% k/k 0,5% k/k
08:45 Francja niskie znaczenie Indeks zaufania gospodarstw domowych kwiecień 96 97 96
10:00 Szwajcaria wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa SNB (Thomas Jordan)
14:30 USA średnie znaczenie Deflator PKB - wst. I kw. 0,6% k/k 1,3% k/k 1,9% k/k
14:30 USA średnie znaczenie PCE core - wst. I kw. 1,3% k/k 1,6% k/k 1,8% k/k
14:30 USA wysokie znaczenie PKB (annualizowany) - wst. I kw. 3,2% 2,1% 2,2%
16:00 USA średnie znaczenie Indeks Uniwersytetu Michigan - fin. kwiecień 97,2 96,9 98,4

Sprawdź poziom głównej stopy procentowej dla wybranej waluty

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.

powrót