Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 6 maj 2019
03:00 Australia niskie znaczenie Inflacja konsumencka - Melbourne Institute kwiecień 0,2% m/m 0,4% m/m
09:50 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla usług - fin. kwiecień 50,5 50,5 49,1
09:55 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - fin. kwiecień 55,7 55,6 55,4
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - fin. kwiecień 52,8 52,5 53,3
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Sprzedaż detaliczna s.a. marzec 0,0% m/m -0,1% m/m 0,5% m/m 0,4% m/m
Wtorek, 7 maj 2019
02:30 Japonia średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. kwiecień 50,2 49,5 49,2
03:30 Australia średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna marzec 0,3% m/m 0,2% m/m 0,9% m/m 0,8% m/m
03:30 Australia niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego marzec 4,95 mld AUD 4,3 mld AUD 4,8 mld AUD
06:30 Australia wysokie znaczenie Decyzja RBA ws. stóp procentowych maj 1,50% 1,50% 1,50%
08:00 Niemcy średnie znaczenie Zamówienia w przemyśle s.a. marzec 0,6% m/m 1,5% m/m -4% m/m -4,2% m/m
08:45 Francja niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego s.a. marzec -5,3 mld EUR -4,5 mld EUR -4 mld EUR
16:00 Kanada wysokie znaczenie Indeks Ivey PMI s.a. kwiecień 55,9 51,5 54,3
21:00 USA niskie znaczenie Kredyt konsumencki marzec 10,3 mld USD 17 mld USD 15,5 mld USD 15,2 mld USD
Środa, 8 maj 2019
07:45 Szwajcaria średnie znaczenie Stopa bezrobocia s.a. kwiecień 2,4% 2,4% 2,4%
08:00 Niemcy średnie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. marzec 0,5% m/m -0,5% m/m 0,4% m/m 0,7% m/m
13:30 Strefa Euro średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi)
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień -3,9 mln brk 1,2 mln brk 9,9 mln brk
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień -0,6 mln brk -0,4 mln brk 0,9 mln brk
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień -0,2 mln brk -1,1 mln brk -1,3 mln brk
Czwartek, 9 maj 2019
14:30 USA średnie znaczenie Inflacja PPI kwiecień 0,2% m/m 0,2% m/m 0,6% m/m
14:30 USA średnie znaczenie Inflacja bazowa PPI kwiecień 0,1% m/m 0,2% m/m 0,3% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 228 tys. 220 tys. 230 tys.
14:30 USA wysokie znaczenie Bilans handlu zagranicznego marzec -50 mld USD -51,1 mld USD -49,3 mld USD -49,4 mld USD
14:30 USA wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne prezesa Fed (Jerome Powell)
14:30 Kanada średnie znaczenie Bilans handlu zagranicznego marzec -3,2 mld CAD -2,3 mld CAD -3,4 mld CAD -2,9 mld CAD
16:00 USA niskie znaczenie Zapasy hurtowników marzec -0,1% m/m 0,0% m/m 0,2% m/m
Piątek, 10 maj 2019
01:30 Japonia niskie znaczenie Wydatki gospodarstw domowych marzec 2,1% r/r 1,7% r/r 1,7% r/r
03:30 Australia wysokie znaczenie Raport RBA nt. polityki monetarnej II kw.
08:00 Niemcy niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego s.a. marzec 20 mld EUR 18,2 mld EUR 18,7 mld EUR
08:45 Francja niskie znaczenie Produkcja przemysłowa marzec -0,9% m/m -0,5% m/m 0,1% m/m 0,4% m/m
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Produkcja przemysłowa marzec 0,7% m/m 0,2% m/m 0,6% m/m
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie PKB s.a. - wst. I kw. 0,5% k/k 0,5% k/k 0,2% k/k
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Bilans handlu zagranicznego marzec -13,65 mld GBP -13,6 mld GBP -14,4 mld GBP -14,1 mld GBP
14:30 USA wysokie znaczenie Inflacja bazowa CPI kwiecień 0,1% m/m 0,2% m/m 0,1% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Inflacja CPI kwiecień 0,3% m/m 0,4% m/m 0,4% m/m
14:30 Kanada niskie znaczenie Stopa bezrobocia kwiecień 5,7% 5,8% 5,8%
14:30 Kanada wysokie znaczenie Zmiana zatrudnienia kwiecień 106,5 tys. 15 tys. -7,2 tys.
20:00 USA niskie znaczenie Budżet federalny kwiecień 160,3 mld USD 154 mld USD -146,9 mld USD

Sprawdź poziom głównej stopy procentowej dla wybranej waluty

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.

powrót