Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 20 maj 2019
01:50 Japonia średnie znaczenie PKB s.a. - wst. I kw. 0,5% k/k 0,0% k/k 0,4% k/k 0,3% k/k
06:30 Japonia średnie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. - fin. marzec -0,6% m/m -0,9% m/m 0,7% m/m
08:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja PPI kwiecień 2,5% r/r 2,3% r/r 2,4% r/r
10:00 Strefa Euro niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego s.a. marzec 24,7 mld EUR 24,2 mld EUR 27,9 mld EUR 26,8 mld EUR
Wtorek, 21 maj 2019
01:00 USA wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne prezesa Fed (Jerome Powell)
03:30 Australia wysokie znaczenie Protokół z posiedzenia RBA maj
04:15 Australia średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa RBA (Philip Lowe)
10:00 Polska niskie znaczenie Zatrudnienie kwiecień 2,9% r/r 3,0% r/r 3,0% r/r
10:00 Polska średnie znaczenie Wynagrodzenie kwiecień 7,1% r/r 6,6% r/r 5,7% r/r
16:00 USA wysokie znaczenie Sprzedaż domów na rynku wtórnym kwiecień 5,19 mln 5,33 mln 5,21 mln
Środa, 22 maj 2019
01:50 Japonia średnie znaczenie Zamówienia na sprzęt, maszyny i urządzenia marzec 3,8% m/m -0,7% m/m 1,8% m/m
01:50 Japonia średnie znaczenie Bilans handlu zagranicznego kwiecień 60,4 mld JPY 203 mld JPY 528,5 mld JPY
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC maj 103,7 104,7
09:30 Strefa Euro średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi)
10:00 Polska wysokie znaczenie Produkcja przemysłowa kwiecień 9,2% r/r 9,1% r/r 5,6% r/r
10:00 Polska niskie znaczenie Ceny produkcji sprzedanej przemysłu kwiecień 2,6% r/r 2,5% r/r 2,5% r/r
10:00 Polska niskie znaczenie Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS maj 102,3 102,2
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja bazowa CPI kwiecień 1,8% r/r 1,9% r/r 1,8% r/r
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Inflacja CPI kwiecień 2,1% r/r 2,2% r/r 1,9% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja bazowa PPI kwiecień 2,2% r/r 2,2% r/r 2,2% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja PPI kwiecień 2,1% r/r 2,3% r/r 2,2% r/r 2,4% r/r
14:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna marzec 1,1% m/m 1% m/m 1% m/m 0,8% m/m
14:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż bez samochodów marzec 1,7% m/m 0,9% m/m 0,7% m/m 0,6% m/m
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień 4,7 mln brk -2,5 mln brk 5,4 mln brk
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień 0,8 mln brk -1,5 mln brk -1,1 mln brk
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień 3,7 mln brk -0,3 mln brk 0,08 mln brk
20:00 USA wysokie znaczenie Protokół z posiedzenia FOMC maj
Czwartek, 23 maj 2019
02:30 Japonia średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. maj 49,6 50,5 50,2
08:00 Niemcy wysokie znaczenie PKB s.a. - fin. I kw. 0,4% k/k 0,4% k/k 0,0% k/k
08:30 Szwajcaria niskie znaczenie Produkcja przemysłowa I kw. 4,3% r/r 5,1% r/r
08:45 Francja niskie znaczenie Indeks zaufania biznesu maj 104 101 101
09:15 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. maj 50,6 50 50
09:15 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla usług - wst. maj 51,7 50,8 50,5
09:30 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. maj 44,3 44,8 44,4
09:30 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - wst. maj 55 55,5 55,7
10:00 Polska średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna kwiecień 13,6% r/r 8,6% r/r 3,1% r/r
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. maj 47,7 48,1 47,9
10:00 Niemcy wysokie znaczenie Indeks instytutu Ifo maj 97,9 99,1 99,2
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - wst. maj 52,5 53 52,8
13:30 Strefa Euro wysokie znaczenie Protokół z posiedzenia ECB kwiecień
14:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż hurtowników marzec 1,4% m/m 0,9% m/m 0,2% m/m 0,3% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 211 tys. 215 tys. 212 tys.
15:45 USA wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. maj 50,6 52,5 52,6
16:00 USA wysokie znaczenie Sprzedaż nowych domów kwiecień 673 tys. 675 tys. 723 tys. 692 tys.
Piątek, 24 maj 2019
01:30 Japonia średnie znaczenie Inflacja bazowa CPI kwiecień 0,9% r/r 0,9% r/r 0,8% r/r
01:30 Japonia wysokie znaczenie Inflacja CPI kwiecień 0,9% r/r 0,5% r/r
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Sprzedaż detaliczna kwiecień 0,0% m/m -0,3% m/m 1,2% m/m 1,1% m/m
14:00 Polska niskie znaczenie Podaż pieniądza M3 kwiecień 10,4% r/r 10,1% r/r 9,9% r/r
14:30 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra trwałego użytku - wst. kwiecień -2,1% m/m -2% m/m 1,7% m/m 2,6% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra bez środków trans. - wst. kwiecień 0,0% m/m 0,2% m/m -0,5% m/m 0,3% m/m

Sprawdź poziom głównej stopy procentowej dla wybranej waluty

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.

powrót