Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 1 lipiec 2019
01:50 Japonia średnie znaczenie Indeks Tankan dla usług II kw. 23 20 21
01:50 Japonia średnie znaczenie Indeks Tankan dla przemysłu II kw. 7 9 12
02:30 Japonia średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. czerwiec 49,3 49,5 49,8
03:00 Australia niskie znaczenie Inflacja konsumencka - Melbourne Institute czerwiec 0,0% m/m 0,0% m/m
08:30 Szwajcaria niskie znaczenie Sprzedaż detaliczna s.a. maj 1,3% m/m 0,2% m/m
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC czerwiec 70,6 69,8 70
09:00 Polska średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu czerwiec 48,4 48,9 48,8
09:30 Szwajcaria wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu czerwiec 47,7 48,9 48,6
09:50 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. czerwiec 51,9 52 50,6
09:55 Niemcy niskie znaczenie Stopa bezrobocia s.a. czerwiec 5,0% 5,0% 5,0%
09:55 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. czerwiec 45,0 45,4 44,3
10:00 Strefa Euro niskie znaczenie Podaż pieniądza M3 maj 4,8% r/r 4,6% r/r 4,7% r/r
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. czerwiec 47,6 47,8 47,7
10:30 Wlk. Brytania niskie znaczenie Podaż pieniądza M4 maj -0,1% m/m 0,6% m/m 0,5% m/m 0,9% m/m
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu czerwiec 48 49,2 49,4
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Stopa bezrobocia maj 7,5% 7,6% 7,6%
15:45 USA wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. czerwiec 50,6 50,1 50,5
16:00 USA niskie znaczenie Wydatki na inwestycje budowlane maj -0,8% m/m 0,0% m/m 0,4% m/m 0,0% m/m
16:00 USA wysokie znaczenie Indeks ISM dla przemysłu czerwiec 51,7 51 52,1
Wtorek, 2 lipiec 2019
06:30 Australia wysokie znaczenie Decyzja RBA ws. stóp procentowych lipiec 1,00% 1,00% 1,25%
08:00 Niemcy niskie znaczenie Sprzedaż detaliczna s.a. maj -0,6% m/m 0,5% m/m -2% m/m
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Inflacja PPI maj 1,6% r/r 1,6% r/r 2,6% r/r
11:30 Australia średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa RBA (Philip Lowe)
Środa, 3 lipiec 2019
03:30 Australia niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego maj 5,74 mld AUD 5,2 mld AUD 4,87 mld AUD
09:50 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla usług - fin. czerwiec 52,9 53,1 51,5
09:55 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - fin. czerwiec 55,8 55,6 55,4
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - fin. czerwiec 53,6 53,4 52,9
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Indeks PMI dla usług czerwiec 50,2 51,2 51
13:00 Polska wysokie znaczenie Stopa referencyjna lipiec 1,50% 1,50% 1,50%
14:15 USA wysokie znaczenie Raport ADP czerwiec 102 tys. 140 tys. 41 tys. 27 tys.
14:30 USA wysokie znaczenie Bilans handlu zagranicznego maj -55,5 mld USD -53,5 mld USD -51,2 mld USD -50,8 mld USD
14:30 Kanada średnie znaczenie Bilans handlu zagranicznego maj 0,76 mld CAD -1,5 mld CAD -1,08 mld CAD -0,97 mld CAD
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 221 tys. 222 tys. 229 tys. 227 tys.
16:00 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra trwałego użytku - fin. maj -1,3% m/m -1,3% m/m -2,8% m/m
16:00 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra bez środków trans. - fin. maj 0,4% m/m 0,3% m/m -0,1% m/m
16:00 USA średnie znaczenie Zamówienia w przemyśle maj -0,7% m/m -0,5% m/m -1,2% m/m -0,8% m/m
16:00 USA wysokie znaczenie Indeks ISM dla usług czerwiec 55,1 55,9 56,9
16:00 Polska niskie znaczenie Komunikat po posiedzeniu RPP lipiec
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień 1,4 mln brk -1,2 mln brk -2,4 mln brk
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień -1,6 mln brk -2,2 mln brk -1 mln brk
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień -1,1 mln brk -2,5 mln brk -12,8 mln brk
Czwartek, 4 lipiec 2019
03:30 Australia średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna maj 0,1% m/m 0,2% m/m -0,1% m/m
08:30 Szwajcaria wysokie znaczenie Inflacja CPI czerwiec 0,6% r/r 0,6% r/r 0,6% r/r
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Sprzedaż detaliczna s.a. maj -0,3% m/m 0,4% m/m -0,1% m/m -0,4% m/m
Piątek, 5 lipiec 2019
01:30 Japonia niskie znaczenie Wydatki gospodarstw domowych maj 4% r/r 1,6% r/r 1,3% r/r
08:00 Niemcy średnie znaczenie Zamówienia w przemyśle s.a. maj -2,2% m/m -0,2% m/m 0,4% m/m 0,3% m/m
08:45 Francja niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego s.a. maj -3,28 mld EUR -4,8 mld EUR -4,9 mld EUR -4,98 mld EUR
14:30 USA niskie znaczenie Płaca godzinowa czerwiec 0,2% m/m 0,3% m/m 0,3% m/m 0,2% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Stopa bezrobocia czerwiec 3,7% 3,6% 3,6%
14:30 Kanada niskie znaczenie Stopa bezrobocia czerwiec 5,5% 5,5% 5,4%
14:30 Kanada wysokie znaczenie Zmiana zatrudnienia czerwiec -2,2 tys. 5 tys. 27,7 tys.
14:30 USA niskie znaczenie Długość tygodnia pracy czerwiec 34,4godz. 34,4godz. 34,4godz.
14:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym czerwiec 224 tys. 160 tys. 72 tys. 75 tys.
16:00 Kanada wysokie znaczenie Indeks Ivey PMI s.a. czerwiec 52,4 56,2 55,9

Sprawdź poziom głównej stopy procentowej dla wybranej waluty

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.

powrót