Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 15 lipiec 2019
08:30 Szwajcaria średnie znaczenie Ceny producentów i importu czerwiec -1,4% r/r -0,8% r/r
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC czerwiec 76,7 77,5
10:00 Polska wysokie znaczenie Inflacja CPI - fin. czerwiec 2,6% r/r 2,6% r/r 2,4% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego maj 1006 mln EUR 460 mln EUR 720 mln EUR 718 mln EUR
14:30 USA średnie znaczenie Indeks NY Empire State lipiec 4,3 2,0 -8,6
Wtorek, 16 lipiec 2019
03:30 Australia wysokie znaczenie Protokół z posiedzenia RBA lipiec
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Stopa bezrobocia maj 3,8% 3,8% 3,8%
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych czerwiec 38 tys. 22,8 tys. 24,5 tys. 23,2 tys.
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego s.a. maj 20,2 mld EUR 16,4 mld EUR 15,3 mld EUR
11:00 Niemcy średnie znaczenie Indeks instytutu ZEW lipiec -24,5 -22,3 -21,1
14:00 Polska niskie znaczenie Inflacja bez cen najbardziej zmiennych czerwiec 2,1% r/r 1,9% r/r
14:00 Polska średnie znaczenie Inflacja bez cen żywności i energii czerwiec 1,9% r/r 1,9% r/r 1,7% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Inflacja - 15% średnia obcięta czerwiec 2,1% r/r 2,2% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Inflacja bez cen administrowanych czerwiec 2,8% r/r 2,5% r/r
14:00 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa BoE (Mark Carney)
14:30 USA niskie znaczenie Ceny importu czerwiec -0,9% m/m -0,7% m/m 0,0% m/m -0,3% m/m
14:30 USA niskie znaczenie Ceny eksportu czerwiec -0,7% m/m -0,2% m/m -0,2% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Sprzedaż bez samochodów czerwiec 0,4% m/m 0,1% m/m 0,4% m/m 0,5% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Sprzedaż detaliczna czerwiec 0,4% m/m 0,1% m/m 0,4% m/m 0,5% m/m
15:15 USA wysokie znaczenie Produkcja przemysłowa czerwiec 0,0% m/m 0,1% m/m 0,4% m/m
15:15 USA średnie znaczenie Wykorzystanie mocy produkcyjnych czerwiec 77,9% 78,1% 78,1%
16:00 USA niskie znaczenie Zapasy niesprzedanych towarów maj 0,3% m/m 0,4% m/m 0,5% m/m
16:00 USA niskie znaczenie Indeks rynku nieruchomości - NAHB lipiec 65 65 64
19:00 USA wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne prezesa Fed (Jerome Powell)
22:00 USA średnie znaczenie Napływ kapitałów długoterminowych maj 3,5 mld USD 32,3 mld USD 46,9 mld USD
Środa, 17 lipiec 2019
10:00 Polska średnie znaczenie Wynagrodzenie czerwiec 5,3% r/r 7% r/r 7,7% r/r
10:00 Polska niskie znaczenie Zatrudnienie czerwiec 2,8% r/r 2,6% r/r 2,7% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja bazowa CPI czerwiec 1,8% r/r 1,8% r/r 1,7% r/r
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Inflacja CPI czerwiec 2,0% r/r 2,0% r/r 2,0% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja bazowa PPI czerwiec 1,7% r/r 1,7% r/r 2,0% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja PPI czerwiec 1,6% r/r 1,7% r/r 1,9% r/r 1,8% r/r
11:00 Strefa Euro średnie znaczenie Inflacja HICP czerwiec 1,3% r/r 1,2% r/r 1,2% r/r
11:00 Strefa Euro średnie znaczenie Inflacja bazowa HICP czerwiec 1,1% r/r 1,1% r/r 0,8% r/r
14:30 Kanada średnie znaczenie Produkcja sprzedana maj 1,6% m/m -0,4% m/m -0,6% m/m
14:30 Kanada niskie znaczenie Inflacja bazowa CPI czerwiec 2,0% r/r 2,1% r/r
14:30 Kanada wysokie znaczenie Inflacja CPI czerwiec 2,0% r/r 2,0% r/r 2,4% r/r
14:30 USA wysokie znaczenie Pozwolenia na budowę domów czerwiec 1220 tys. 1300 tys. 1299 tys. 1294 tys.
14:30 USA wysokie znaczenie Rozpoczęte budowy domów czerwiec 1253 tys. 1261 tys. 1265 tys. 1269 tys.
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień 3,56 mln brk -0,9 mln brk -1,45 mln brk
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień -3,1 mln brk -2,7 mln brk -9,5 mln brk
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień 5,7 mln brk 0,6 mln brk 3,7 mln brk
20:00 USA średnie znaczenie Beżowa Księga lipiec
Czwartek, 18 lipiec 2019
01:50 Japonia średnie znaczenie Bilans handlu zagranicznego czerwiec 589,5 mld JPY 420 mld JPY -968,3 mld JPY -967,1 mld JPY
03:30 Australia niskie znaczenie Stopa bezrobocia czerwiec 5,2% 5,2% 5,2%
08:00 Szwajcaria niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego czerwiec 4,01 mld CHF 3,21 mld CHF 3,4 mld CHF 3,41 mld CHF
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC lipiec 102,7 103,1
10:00 Polska niskie znaczenie Ceny produkcji sprzedanej przemysłu czerwiec 0,6% r/r 0,7% r/r 1,4% r/r
10:00 Polska wysokie znaczenie Produkcja przemysłowa czerwiec -2,7% r/r 2% r/r 7,7% r/r
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Sprzedaż detaliczna czerwiec 1% m/m -0,3% m/m -0,6% m/m -0,5% m/m
14:30 USA średnie znaczenie Indeks Fed z Filadelfii lipiec 21,8 5 0,3
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 216 tys. 216 tys. 208 tys. 209 tys.
16:00 USA niskie znaczenie Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board czerwiec -0,3% 0,1% 0,0%
Piątek, 19 lipiec 2019
01:30 Japonia wysokie znaczenie Inflacja CPI czerwiec 0,7% r/r 0,7% r/r
01:30 Japonia średnie znaczenie Inflacja bazowa CPI czerwiec 0,6% r/r 0,6% r/r 0,8% r/r
08:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja PPI czerwiec 1,2% r/r 1,4% r/r 1,9% r/r
10:00 Polska średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna czerwiec 5,3% r/r 4,9% r/r 7,3% r/r
10:00 Strefa Euro niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego s.a. maj 29,7 mld EUR 21,2 mld EUR 22,4 mld EUR 20,9 mld EUR
14:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż bez samochodów maj -0,3% m/m 0,4% m/m 0,0% m/m 0,1% m/m
14:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna maj -0,1% m/m 0,3% m/m 0,2% m/m 0,1% m/m
16:00 USA średnie znaczenie Indeks Uniwersytetu Michigan - wst. lipiec 98,4 98,5 98,2
22:30 Japonia średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa BoJ (Haruhiko Kuroda)

Sprawdź poziom głównej stopy procentowej dla wybranej waluty

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.

powrót