Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 29 lipiec 2019
01:50 Japonia średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna czerwiec 0,5% r/r 0,2% r/r 1,3% r/r 1,2% r/r
10:30 Wlk. Brytania niskie znaczenie Podaż pieniądza M4 czerwiec 0,1% m/m 0,2% m/m -0,1% m/m
Wtorek, 30 lipiec 2019
01:30 Japonia niskie znaczenie Stopa bezrobocia czerwiec 2,3% 2,4% 2,4%
01:50 Japonia średnie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. - wst. czerwiec -3,6% m/m -2% m/m 2% m/m
04:55 Japonia wysokie znaczenie Decyzja BoJ ws. stóp procentowych lipiec -0,1% -0,1% -0,1%
07:30 Francja średnie znaczenie PKB s.a. - wst. II kw. 0,2% k/k 0,3% k/k 0,3% k/k
08:30 Japonia wysokie znaczenie Konferencja prasowa po posiedzeniu BOJ lipiec
08:45 Francja średnie znaczenie Wydatki konsumentów czerwiec -0,1% m/m 0,2% m/m 0,3% m/m 0,4% m/m
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC lipiec 166,6 167,6 167,3
09:00 Szwajcaria wysokie znaczenie Indeks instytutu KOF lipiec 97,1 93 93,8 93,6
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów biznesu lipiec -0,12 0,08 0,17
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów konsumentów lipiec -6,6 -6,6 -7,2
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów w gospodarce lipiec 102,7 102,6 103,3
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów w usługach lipiec 10,6 10,6 11
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów producentów lipiec -7,4 -7 -5,6
14:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja HICP - wst. lipiec 1,1% r/r 1,3% r/r 1,5% r/r
14:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja CPI - wst. lipiec 1,7% r/r 1,5% r/r 1,6% r/r
14:30 USA średnie znaczenie Dochody Amerykanów czerwiec 0,4% m/m 0,4% m/m 0,4% m/m 0,5% m/m
14:30 USA średnie znaczenie Wydatki Amerykanów czerwiec 0,3% m/m 0,3% m/m 0,5% m/m 0,4% m/m
15:00 USA niskie znaczenie Indeks S&P/Case-Shiller dla 20 metropolii maj 2,4% r/r 2,4% r/r 2,5% r/r
16:00 USA średnie znaczenie Indeks podpisanych umów kupna domów czerwiec 2,8% m/m 0,5% m/m 1,1% m/m
16:00 USA wysokie znaczenie Indeks zaufania konsumentów - Conference Board lipiec 135,7 125 124,3 121,5
Środa, 31 lipiec 2019
03:30 Australia wysokie znaczenie Inflacja CPI II kw. 0,6% k/k 0,5% k/k 0,0% k/k
08:00 Niemcy niskie znaczenie Sprzedaż detaliczna s.a. czerwiec 3,5% m/m 0,5% m/m -1,7% m/m -0,6% m/m
08:45 Francja niskie znaczenie Inflacja HICP - wst. lipiec 1,3% r/r 1,2% r/r 1,4% r/r
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC lipiec 70,9 70,2 70,6
09:55 Niemcy niskie znaczenie Stopa bezrobocia s.a. lipiec 5,0% 5,0% 5,0%
10:00 Polska wysokie znaczenie Inflacja CPI - wst. lipiec 2,9% r/r 2,6% r/r 2,6% r/r
11:00 Strefa Euro wysokie znaczenie PKB s.a. - wst. II kw. 0,2% k/k 0,2% k/k 0,4% k/k
11:00 Strefa Euro średnie znaczenie Inflacja HICP - dane szacunkowe lipiec 1,1% r/r 1,1% r/r 1,3% r/r 1,2% r/r
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Stopa bezrobocia czerwiec 7,5% 7,5% 7,6% 7,5%
14:15 USA wysokie znaczenie Raport ADP lipiec 156 tys. 150 tys. 112 tys. 102 tys.
14:30 Kanada średnie znaczenie Miesięczny PKB maj 0,2% m/m 0,1% m/m 0,3% m/m
14:30 USA niskie znaczenie Indeks kosztów zatrudnienia II kw. 0,6% k/k 0,7% k/k 0,7% k/k
14:30 Kanada średnie znaczenie Inflacja IPPI czerwiec -1,7% r/r 0,4% r/r 0,6% r/r
15:45 USA średnie znaczenie Indeks Chicago PMI lipiec 44,4 50,6 49,7
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień -0,9 mln brk 1,05 mln brk 0,6 mln brk
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień -1,8 mln brk -1,45 mln brk -0,2 mln brk
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień -8,5 mln brk -2,6 mln brk -10,8 mln brk
20:00 USA wysokie znaczenie Decyzja FOMC ws. stóp procentowych lipiec 2,00-2,25% 2,00-2,25% 2,25-2,50%
20:30 USA wysokie znaczenie Konferencja prasowa po posiedzeniu FOMC lipiec
Czwartek, 1 sierpień 2019
02:30 Japonia średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. lipiec 49,4 49,6 49,3
09:00 Polska średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu lipiec 47,4 48 48,4
09:50 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. lipiec 49,7 50 51,9
09:55 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. lipiec 43,2 43,1 45,0
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. lipiec 46,5 46,4 47,6
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu lipiec 48 47,7 48
13:00 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Protokół z posiedzenia BoE sierpień
13:00 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Stopa procentowa sierpień 0,75% 0,75% 0,75%
13:00 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Kwartalny raport BoE nt. inflacji II kw.
13:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa BoE (Mark Carney)
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 215 tys. 214 tys. 207 tys. 206 tys.
15:45 USA wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. lipiec 50,4 50 50,6
16:00 USA niskie znaczenie Wydatki na inwestycje budowlane czerwiec -1,3% m/m 0,3% m/m -0,5% m/m -0,8% m/m
16:00 USA wysokie znaczenie Indeks ISM dla przemysłu lipiec 51,2 52 51,7
Piątek, 2 sierpień 2019
01:50 Japonia średnie znaczenie Protokół z posiedzenia BoJ czerwiec
03:30 Australia średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna czerwiec 0,4% m/m 0,3% m/m 0,1% m/m
03:30 Australia średnie znaczenie Inflacja PPI II kw. 0,4% k/k 0,2% k/k 0,4% k/k
08:30 Szwajcaria wysokie znaczenie Inflacja CPI lipiec 0,3% r/r 0,5% r/r 0,6% r/r
09:30 Szwajcaria wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu lipiec 44,7 46,5 47,7
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Sprzedaż detaliczna s.a. czerwiec 1,1% m/m 0,2% m/m -0,6% m/m -0,3% m/m
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Inflacja PPI czerwiec 0,7% r/r 0,8% r/r 1,6% r/r
14:30 USA niskie znaczenie Płaca godzinowa lipiec 0,3% m/m 0,2% m/m 0,3% m/m 0,2% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Bilans handlu zagranicznego czerwiec -55,2 mld USD -54,6 mld USD -55,34 mld USD -55,5 mld USD
14:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym lipiec 164 tys. 162 tys. 193 tys. 224 tys.
14:30 USA niskie znaczenie Długość tygodnia pracy lipiec 34,3godz. 34,4godz. 34,4godz.
14:30 Kanada średnie znaczenie Bilans handlu zagranicznego czerwiec 0,14 mld CAD -0,3 mld CAD 0,56 mld CAD 0,76 mld CAD
14:30 USA wysokie znaczenie Stopa bezrobocia lipiec 3,7% 3,7% 3,7%
16:00 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra bez środków trans. - fin. czerwiec 1,0% m/m 1,2% m/m 0,5% m/m
16:00 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra trwałego użytku - fin. czerwiec 1,9% m/m 2,0% m/m -2,3% m/m
16:00 USA średnie znaczenie Zamówienia w przemyśle czerwiec 0,6% m/m 0,8% m/m -1,3% m/m -0,7% m/m
16:00 USA średnie znaczenie Indeks Uniwersytetu Michigan - fin. lipiec 98,4 98,5 98,2

Sprawdź poziom głównej stopy procentowej dla wybranej waluty

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.

powrót