Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 5 sierpień 2019
03:00 Australia niskie znaczenie Inflacja konsumencka - Melbourne Institute lipiec 0,3% m/m 0,0% m/m
08:30 Szwajcaria niskie znaczenie Sprzedaż detaliczna s.a. czerwiec 1,5% m/m 1,3% m/m
09:50 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla usług - fin. lipiec 52,6 52,2 52,9
09:55 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - fin. lipiec 54,5 55,4 55,8
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - fin. lipiec 53,2 53,3 53,6
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Indeks PMI dla usług lipiec 51,4 50,2 50,2
16:00 USA wysokie znaczenie Indeks ISM dla usług lipiec 53,7 55,5 55,1
Wtorek, 6 sierpień 2019
01:30 Japonia niskie znaczenie Wydatki gospodarstw domowych czerwiec 2,7% r/r 1,4% r/r 4% r/r
03:30 Australia niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego czerwiec 8,036 mld AUD 6,05 mld AUD 6,173 mld AUD 5,74 mld AUD
06:30 Australia wysokie znaczenie Decyzja RBA ws. stóp procentowych sierpień 1,00% 1,00% 1,00%
08:00 Niemcy średnie znaczenie Zamówienia w przemyśle s.a. czerwiec 2,5% m/m 0,4% m/m -2,0% m/m -2,2% m/m
Środa, 7 sierpień 2019
03:30 Australia niskie znaczenie Kredyt hipoteczny czerwiec -0,9% m/m 0,6% m/m 0,0% m/m
08:00 Niemcy średnie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. czerwiec -1,5% m/m -0,6% m/m 0,1% m/m 0,3% m/m
08:45 Francja niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego s.a. czerwiec -5,20 mld EUR -4,05 mld EUR -3,28 mld EUR
16:00 Kanada wysokie znaczenie Indeks Ivey PMI s.a. lipiec 54,2 52,7 52,4
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień 1,53 mln brk 0,5 mln brk -0,9 mln brk
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień 2,39 mln brk -2,85 mln brk -8,5 mln brk
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień 4,44 mln brk -0,7 mln brk -1,8 mln brk
21:00 USA niskie znaczenie Kredyt konsumencki czerwiec 14,6 mld USD 16 mld USD 17,8 mld USD 17,1 mld USD
Czwartek, 8 sierpień 2019
01:50 Japonia niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego n.s.a. czerwiec 1211,2 mld JPY 1140 mld JPY 1594,8 mld JPY
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 209 tys. 215 tys. 217 tys. 215 tys.
16:00 USA niskie znaczenie Zapasy hurtowników czerwiec 0% m/m 0,2% m/m 0,4% m/m
Piątek, 9 sierpień 2019
01:30 Australia średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa RBA (Philip Lowe)
01:50 Japonia średnie znaczenie PKB s.a. - wst. II kw. 0,4% k/k 0,1% k/k 0,7% k/k 0,6% k/k
03:30 Australia wysokie znaczenie Raport RBA nt. polityki monetarnej III kw.
07:45 Szwajcaria średnie znaczenie Stopa bezrobocia s.a. lipiec 2,3% 2,3% 2,3%
08:00 Niemcy niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego s.a. czerwiec 18,1 mld EUR 18,4 mld EUR 18,1 mld EUR 18,7 mld EUR
08:45 Francja niskie znaczenie Produkcja przemysłowa czerwiec -2,3% m/m -1,8% m/m 2,0% m/m 2,1% m/m
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Produkcja przemysłowa czerwiec -0,1% m/m -0,2% m/m 1,2% m/m 1,4% m/m
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie PKB s.a. - wst. II kw. -0,2% k/k 0,0% k/k 0,5% k/k
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Bilans handlu zagranicznego czerwiec -7,01 mld GBP -11,9 mld GBP -10,70 mld GBP -11,52 mld GBP
14:30 USA średnie znaczenie Inflacja bazowa PPI lipiec -0,1% m/m 0,2% m/m 0,3% m/m
14:30 USA średnie znaczenie Inflacja PPI lipiec 0,2% m/m 0,2% m/m 0,1% m/m
14:30 Kanada niskie znaczenie Stopa bezrobocia lipiec 5,7% 5,5% 5,5%
14:30 Kanada wysokie znaczenie Zmiana zatrudnienia lipiec -24,2 tys. 12,5 tys. -2,2 tys.

Sprawdź poziom głównej stopy procentowej dla wybranej waluty

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.

powrót