Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 12 sierpień 2019
20:00 USA niskie znaczenie Budżet federalny lipiec -120,00 mld USD -112,5 mld USD -8,5 mld USD
Wtorek, 13 sierpień 2019
08:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja CPI - fin. lipiec 1,7% r/r 1,7% r/r 1,6% r/r
08:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja HICP - fin. lipiec 1,1% r/r 1,1% r/r 1,5% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych lipiec 28 tys. 42 tys. 31,4 tys. 38 tys.
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Stopa bezrobocia czerwiec 3,9% 3,8% 3,8%
11:00 Niemcy średnie znaczenie Indeks instytutu ZEW sierpień -44,1 -30 -24,5
14:00 Polska niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego czerwiec 21 mln EUR 100 mln EUR 874 mln EUR 1006 mln EUR
14:30 USA wysokie znaczenie Inflacja CPI lipiec 0,3% m/m 0,3% m/m 0,1% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Inflacja bazowa CPI lipiec 0,3% m/m 0,2% m/m 0,3% m/m
Środa, 14 sierpień 2019
01:50 Japonia średnie znaczenie Zamówienia na sprzęt, maszyny i urządzenia czerwiec 13,9% m/m -1,3% m/m -7,8% m/m
07:30 Francja niskie znaczenie Stopa bezrobocia s.a. II kw. 8,5% 8,7% 8,7%
08:00 Niemcy wysokie znaczenie PKB s.a. - wst. II kw. -0,1% k/k -0,1% k/k 0,4% k/k
08:45 Francja niskie znaczenie Inflacja HICP - fin. lipiec 1,3% r/r 1,3% r/r 1,4% r/r
10:00 Polska wysokie znaczenie PKB n.s.a. - wst. II kw. 4,4% r/r 4,5% r/r 4,7% r/r
10:00 Polska wysokie znaczenie Inflacja CPI - fin. lipiec 2,9% r/r 2,9% r/r 2,6% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja bazowa PPI lipiec 2,0% r/r 1,7% r/r 1,7% r/r
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Inflacja CPI lipiec 2,1% r/r 1,9% r/r 2,0% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja PPI lipiec 1,8% r/r 1,7% r/r 1,6% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja bazowa CPI lipiec 1,9% r/r 1,8% r/r 1,8% r/r
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. czerwiec -1,6% m/m -1,3% m/m 0,8% m/m 0,9% m/m
11:00 Strefa Euro wysokie znaczenie PKB s.a. - rew. II kw. 0,2% k/k 0,2% k/k 0,4% k/k
14:30 USA niskie znaczenie Ceny eksportu lipiec 0,2% m/m 0,0% m/m -0,6% m/m -0,7% m/m
14:30 USA niskie znaczenie Ceny importu lipiec 0,2% m/m 0,0% m/m -1,1% m/m -0,9% m/m
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień -1,41 mln brk -0,8 mln brk 4,44 mln brk
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień -1,94 mln brk 0,9 mln brk 1,53 mln brk
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień 1,58 mln brk -2,76 mln brk 2,39 mln brk
Czwartek, 15 sierpień 2019
03:30 Australia niskie znaczenie Stopa bezrobocia lipiec 5,2% 5,2% 5,2%
06:30 Japonia średnie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. - fin. czerwiec -3,3% m/m -3,6% m/m 2% m/m
08:30 Szwajcaria średnie znaczenie Ceny producentów i importu lipiec -1,7% r/r -1,4% r/r
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Sprzedaż detaliczna lipiec 0,2% m/m -0,3% m/m 0,9% m/m 1% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Sprzedaż bez samochodów lipiec 1% m/m 0,4% m/m 0,3% m/m 0,4% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Sprzedaż detaliczna lipiec 0,7% m/m 0,3% m/m 0,3% m/m 0,4% m/m
14:30 USA niskie znaczenie Wydajność pracy - wst. II kw. 2,3% k/k 1,5% k/k 3,5% k/k 3,4% k/k
14:30 USA niskie znaczenie Jednostkowe koszty pracy - wst. II kw. 2,4% k/k 1,8% k/k 5,5% k/k -1,6% k/k
14:30 USA średnie znaczenie Indeks Fed z Filadelfii sierpień 16,8 10 21,8
14:30 USA średnie znaczenie Indeks NY Empire State sierpień 4,8 1,85 4,3
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 220 tys. 212 tys. 211 tys. 209 tys.
15:15 USA wysokie znaczenie Produkcja przemysłowa lipiec -0,2% m/m 0,1% m/m 0,2% m/m 0,0% m/m
15:15 USA średnie znaczenie Wykorzystanie mocy produkcyjnych lipiec 77,5% 77,9% 77,8% 77,9%
16:00 USA niskie znaczenie Zapasy niesprzedanych towarów czerwiec 0,0% m/m 0,1% m/m 0,3% m/m
16:00 USA niskie znaczenie Indeks rynku nieruchomości - NAHB sierpień 66 65 65
22:00 USA średnie znaczenie Napływ kapitałów długoterminowych czerwiec 99,1 mld USD 23 mld USD 4,6 mld USD 3,5 mld USD
Piątek, 16 sierpień 2019
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego s.a. czerwiec 17,9 mld EUR 18,7 mld EUR 19,6 mld EUR 20,2 mld EUR
14:00 Polska niskie znaczenie Inflacja - 15% średnia obcięta lipiec 2,2% r/r 2,1% r/r
14:00 Polska średnie znaczenie Inflacja bez cen żywności i energii lipiec 2,2% r/r 2,1% r/r 1,9% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Inflacja bez cen administrowanych lipiec 3% r/r 2,8% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Inflacja bez cen najbardziej zmiennych lipiec 2,3% r/r 2,1% r/r
14:30 USA wysokie znaczenie Pozwolenia na budowę domów lipiec 1336 tys. 1270 tys. 1232 tys. 1220 tys.
14:30 USA wysokie znaczenie Rozpoczęte budowy domów lipiec 1191 tys. 1260 tys. 1241 tys. 1253 tys.
16:00 USA średnie znaczenie Indeks Uniwersytetu Michigan - wst. sierpień 92,1 97,5 98,4

Sprawdź poziom głównej stopy procentowej dla wybranej waluty

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.

powrót