Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 19 sierpień 2019
01:50 Japonia średnie znaczenie Bilans handlu zagranicznego lipiec 589,6 mld JPY 589,5 mld JPY
10:00 Strefa Euro niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego s.a. czerwiec 29,7 mld EUR
11:00 Strefa Euro średnie znaczenie Inflacja HICP lipiec 1,3% r/r
11:00 Strefa Euro średnie znaczenie Inflacja bazowa HICP lipiec 1,1% r/r
Wtorek, 20 sierpień 2019
03:30 Australia wysokie znaczenie Protokół z posiedzenia RBA sierpień
08:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja PPI lipiec 1,2% r/r
08:00 Szwajcaria niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego lipiec 4,01 mld CHF
10:00 Polska niskie znaczenie Zatrudnienie lipiec 2,8% r/r
10:00 Polska średnie znaczenie Wynagrodzenie lipiec 5,3% r/r
14:30 Kanada średnie znaczenie Produkcja sprzedana czerwiec 1,6% m/m
Środa, 21 sierpień 2019
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC sierpień 102,7
10:00 Polska wysokie znaczenie Produkcja przemysłowa lipiec -2,7% r/r
10:00 Polska niskie znaczenie Ceny produkcji sprzedanej przemysłu lipiec 0,6% r/r
14:30 Kanada niskie znaczenie Inflacja bazowa CPI lipiec 2,0% r/r
14:30 Kanada wysokie znaczenie Inflacja CPI lipiec 2,0% r/r
16:00 USA wysokie znaczenie Sprzedaż domów na rynku wtórnym lipiec 5,27 mln
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień 1,58 mln brk
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień -1,94 mln brk
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień -1,41 mln brk
20:00 USA wysokie znaczenie Protokół z posiedzenia FOMC lipiec
Czwartek, 22 sierpień 2019
02:30 Japonia średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. sierpień 49,4
08:30 Szwajcaria niskie znaczenie Produkcja przemysłowa II kw. 4,3% r/r
09:15 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla usług - wst. sierpień 52,6
09:15 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. sierpień 49,7
09:30 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. sierpień 43,2
09:30 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - wst. sierpień 54,5
10:00 Polska średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna lipiec 5,3% r/r
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - wst. sierpień 53,2
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. sierpień 46,5
10:00 Polska niskie znaczenie Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS sierpień 101,1
13:30 Strefa Euro wysokie znaczenie Protokół z posiedzenia ECB lipiec
14:00 Polska niskie znaczenie Protokół z posiedzenia RPP sierpień
14:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż hurtowników czerwiec -1,8% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 220 tys.
15:45 USA wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. sierpień 50,4
16:00 USA niskie znaczenie Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board lipiec -0,3%
Piątek, 23 sierpień 2019
01:30 Japonia wysokie znaczenie Inflacja CPI lipiec 0,7% r/r
01:30 Japonia średnie znaczenie Inflacja bazowa CPI lipiec 0,6% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Podaż pieniądza M3 lipiec 9,3% r/r
14:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż bez samochodów czerwiec -0,3% m/m
14:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna czerwiec -0,1% m/m
16:00 USA wysokie znaczenie Sprzedaż nowych domów lipiec 646 tys.

Sprawdź poziom głównej stopy procentowej dla wybranej waluty

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.

powrót