Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 26 sierpień 2019
10:00 Polska niskie znaczenie Stopa bezrobocia lipiec 5,2% 5,3% 5,3%
10:00 Niemcy wysokie znaczenie Indeks instytutu Ifo sierpień 94,3 95,2 95,8 95,7
14:30 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra bez środków trans. - wst. lipiec -0,4% m/m 0,0% m/m 0,8% m/m 1,0% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra trwałego użytku - wst. lipiec 2,1% m/m 1,1% m/m 1,8% m/m 1,9% m/m
Wtorek, 27 sierpień 2019
08:00 Niemcy wysokie znaczenie PKB s.a. - fin. II kw. -0,1% k/k -0,1% k/k 0,4% k/k
08:45 Francja niskie znaczenie Indeks zaufania biznesu sierpień 102 101 101
08:45 Francja niskie znaczenie Indeks zaufania gospodarstw domowych sierpień 102 102 102
15:00 USA niskie znaczenie Indeks cen nieruchomości - FHFA czerwiec 0,2% m/m 0,0% m/m 0,2% m/m 0,1% m/m
15:00 USA niskie znaczenie Indeks S&P/Case-Shiller dla 20 metropolii czerwiec 2,1% r/r 2,5% r/r 2,4% r/r
16:00 USA wysokie znaczenie Indeks zaufania konsumentów - Conference Board sierpień 135,1 130 135,8 135,7
Środa, 28 sierpień 2019
08:00 Niemcy niskie znaczenie Ceny importu lipiec -0,2% m/m -0,1% m/m -1,4% m/m
08:00 Niemcy niskie znaczenie Ceny importu lipiec -2,1% r/r -2% r/r -2% r/r
10:00 Strefa Euro niskie znaczenie Podaż pieniądza M3 lipiec 5,2% r/r 4,8% r/r 4,5% r/r
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień -2,09 mln brk -1 mln brk 0,3 mln brk
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień -10,03 mln brk -2,1 mln brk -2,7 mln brk
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień -2,06 mln brk -0,8 mln brk 2,6 mln brk
Czwartek, 29 sierpień 2019
08:45 Francja średnie znaczenie Wydatki konsumentów lipiec 0,4% m/m 0,3% m/m -0,2% m/m -0,1% m/m
08:45 Francja średnie znaczenie PKB s.a. - fin. II kw. 0,3% k/k 0,2% k/k 0,3% k/k
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC sierpień 167,5 166,7 166,6
09:55 Niemcy niskie znaczenie Stopa bezrobocia s.a. sierpień 5,0% 5,0% 5,0%
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów biznesu sierpień 0,11 -0,11 -0,12
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów w gospodarce sierpień 103,1 102,3 102,7
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów konsumentów sierpień -7,1 -7,1 -6,6
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów producentów sierpień -5,9 -7,4 -7,3 -7,4
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów w usługach sierpień 9,3 10,5 10,6
14:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja CPI - wst. sierpień 1,4% r/r 1,5% r/r 1,7% r/r
14:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja HICP - wst. sierpień 1,0% r/r 1,2% r/r 1,1% r/r
14:30 USA średnie znaczenie PCE core - rew. II kw. 1,7% k/k 1,8% k/k 1,1% k/k
14:30 USA średnie znaczenie Deflator PKB - rew. II kw. 2,5% k/k 2,5% k/k 0,8% k/k
14:30 USA wysokie znaczenie PKB (annualizowany) - rew. II kw. 2,0% 2,0% 3,1%
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 215 tys. 215 tys. 211 tys. 209 tys.
14:30 Kanada średnie znaczenie Saldo rachunku bieżącego II kw. -6,38 mld CAD -9,75 mld CAD -16,63 mld CAD -17,35 mld CAD
16:00 USA średnie znaczenie Indeks podpisanych umów kupna domów lipiec -2,5% m/m 0,0% m/m 2,8% m/m
Piątek, 30 sierpień 2019
01:30 Japonia niskie znaczenie Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio sierpień 0,7% r/r 0,7% r/r 0,9% r/r
01:30 Japonia niskie znaczenie Stopa bezrobocia lipiec 2,2% 2,4% 2,3%
01:50 Japonia średnie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. - wst. lipiec 1,3% m/m 0,3% m/m -3,3% m/m
01:50 Japonia średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna lipiec -2% r/r -0,8% r/r 0,5% r/r
08:00 Niemcy niskie znaczenie Sprzedaż detaliczna s.a. lipiec -2,2% m/m -1% m/m 3,5% m/m
08:45 Francja niskie znaczenie Inflacja PPI lipiec 0,0% r/r 0,2% r/r
08:45 Francja niskie znaczenie Inflacja HICP - wst. sierpień 1,2% r/r 1,2% r/r 1,3% r/r
09:00 Szwajcaria wysokie znaczenie Indeks instytutu KOF sierpień 97 94,5 97 97,1
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC sierpień 73,2 72,4 70,9
10:00 Polska wysokie znaczenie PKB n.s.a. - fin. II kw. 4,5% r/r 4,4% r/r 4,7% r/r
10:00 Polska wysokie znaczenie Inflacja CPI - wst. sierpień 2,8% r/r 2,8% r/r 2,9% r/r
10:30 Wlk. Brytania niskie znaczenie Podaż pieniądza M4 lipiec 0,7% m/m 0,2% m/m 0,0% m/m 0,1% m/m
11:00 Strefa Euro średnie znaczenie Inflacja HICP - dane szacunkowe sierpień 1,0% r/r 1,0% r/r 1,1% r/r
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Stopa bezrobocia lipiec 7,5% 7,5% 7,5%
14:30 USA średnie znaczenie Dochody Amerykanów lipiec 0,1% m/m 0,3% m/m 0,5% m/m 0,4% m/m
14:30 Kanada średnie znaczenie Miesięczny PKB czerwiec 0,2% m/m 0,1% m/m 0,2% m/m
14:30 Kanada średnie znaczenie PKB II kw. 0,9% k/k 0,1% k/k
14:30 Kanada średnie znaczenie Inflacja IPPI lipiec -1,7% r/r -1,7% r/r
14:30 USA średnie znaczenie Wydatki Amerykanów lipiec 0,6% m/m 0,5% m/m 0,3% m/m
15:45 USA średnie znaczenie Indeks Chicago PMI sierpień 50,4 47,5 44,4
16:00 USA średnie znaczenie Indeks Uniwersytetu Michigan - fin. sierpień 89,8 92,1 98,4

Sprawdź poziom głównej stopy procentowej dla wybranej waluty

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.

powrót