Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 2 wrzesień 2019
02:30 Japonia średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. sierpień 49,3 49,5 49,4
03:00 Australia niskie znaczenie Inflacja konsumencka - Melbourne Institute sierpień 0,0% m/m 0,1% m/m 0,3% m/m
03:30 Australia niskie znaczenie Zapasy niesprzedanych towarów II kw. -0,9% k/k 0,2% k/k 0,8% k/k 0,7% k/k
08:30 Szwajcaria niskie znaczenie Sprzedaż detaliczna s.a. lipiec -0,1% m/m 1,5% m/m
09:00 Polska średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu sierpień 48,8 47,6 47,4
09:30 Szwajcaria wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu sierpień 47,2 45,6 44,7
09:50 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. sierpień 51,1 51 49,7
09:55 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. sierpień 43,5 43,6 43,2
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. sierpień 47 47 46,5
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu sierpień 47,4 48,4 48
Wtorek, 3 wrzesień 2019
03:30 Australia średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna lipiec -0,1% m/m 0,2% m/m 0,4% m/m
03:30 Australia niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego II kw. 5,9 mld AUD 1,4 mld AUD -1,1 mld AUD -2,9 mld AUD
06:30 Australia wysokie znaczenie Decyzja RBA ws. stóp procentowych wrzesień 1,00% 1,00% 1,00%
08:30 Szwajcaria wysokie znaczenie Inflacja CPI sierpień 0,3% r/r 0,3% r/r 0,3% r/r
10:00 Szwajcaria wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa SNB (Thomas Jordan)
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Inflacja PPI lipiec 0,2% r/r 0,2% r/r 0,7% r/r
15:45 USA wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. sierpień 50,3 49,9 50,4
16:00 USA niskie znaczenie Wydatki na inwestycje budowlane lipiec 0,1% m/m 0,3% m/m -0,7% m/m -1,3% m/m
16:00 USA wysokie znaczenie Indeks ISM dla przemysłu sierpień 49,1 51 51,2
Środa, 4 wrzesień 2019
02:50 Japonia średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa BoJ (Haruhiko Kuroda)
03:30 Australia wysokie znaczenie PKB s.a. II kw. 0,5% k/k 0,5% k/k 0,5% k/k 0,4% k/k
09:50 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla usług - fin. sierpień 53,4 53,3 52,6
09:55 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - fin. sierpień 54,8 54,4 54,5
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - fin. sierpień 53,5 53,4 53,2
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Indeks PMI dla usług sierpień 50,6 51 51,4
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Sprzedaż detaliczna s.a. lipiec -0,6% m/m -0,6% m/m 1,2% m/m 1,1% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Bilans handlu zagranicznego lipiec -54 mld USD -53,5 mld USD -55,5 mld USD -55,2 mld USD
14:30 Kanada średnie znaczenie Bilans handlu zagranicznego lipiec -1,12 mld CAD -0,4 mld CAD -0,06 mld CAD 0,14 mld CAD
16:00 Kanada wysokie znaczenie Decyzja BoC ws. stóp procentowych wrzesień 1,75% 1,75% 1,75%
20:00 USA średnie znaczenie Beżowa Księga wrzesień
Czwartek, 5 wrzesień 2019
03:30 Australia niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego lipiec 7,27 mld AUD 7,4 mld AUD 7,977 mld AUD 8,036 mld AUD
07:45 Szwajcaria wysokie znaczenie PKB s.a. II kw. 0,3% k/k 0,2% k/k 0,4% k/k 0,6% k/k
08:00 Niemcy średnie znaczenie Zamówienia w przemyśle s.a. lipiec -2,7% m/m -1,5% m/m 2,7% m/m 2,5% m/m
14:15 USA wysokie znaczenie Raport ADP sierpień 195 tys. 148 tys. 142 tys. 156 tys.
14:30 USA niskie znaczenie Jednostkowe koszty pracy - fin. II kw. 2,6% k/k 2,5% k/k 5,5% k/k
14:30 USA niskie znaczenie Wydajność pracy - fin. II kw. 2,3% k/k 2,2% k/k 3,5% k/k
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 217 tys. 215 tys. 216 tys. 215 tys.
16:00 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra trwałego użytku - fin. lipiec 2% m/m 2,1% m/m 1,8% m/m
16:00 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra bez środków trans. - fin. lipiec -0,4% m/m -0,4% m/m 0,8% m/m
16:00 USA średnie znaczenie Zamówienia w przemyśle lipiec 1,4% m/m 1% m/m 0,5% m/m 0,6% m/m
16:00 USA wysokie znaczenie Indeks ISM dla usług sierpień 56,4 54 53,7
17:00 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień -4,77 mln brk -2,6 mln brk -10,03 mln brk
17:00 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień -2,54 mln brk 0,5 mln brk -2,06 mln brk
17:00 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień -2,4 mln brk -1,6 mln brk -2,09 mln brk
Piątek, 6 wrzesień 2019
01:30 Japonia niskie znaczenie Wydatki gospodarstw domowych lipiec 0,8% r/r 1,1% r/r 2,7% r/r
08:00 Niemcy średnie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. lipiec -0,6% m/m 0,3% m/m -1,1% m/m -1,5% m/m
08:45 Francja niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego s.a. lipiec -4,61 mld EUR -4,4 mld EUR -5,25 mld EUR -5,20 mld EUR
11:00 Strefa Euro wysokie znaczenie PKB s.a. - fin. II kw. 0,2% k/k 0,2% k/k 0,4% k/k
14:30 USA niskie znaczenie Płaca godzinowa sierpień 0,4% m/m 0,3% m/m 0,3% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Stopa bezrobocia sierpień 3,7% 3,7% 3,7%
14:30 Kanada wysokie znaczenie Zmiana zatrudnienia sierpień 81,1 tys. 15 tys. -24,2 tys.
14:30 Kanada niskie znaczenie Stopa bezrobocia sierpień 5,7% 5,7% 5,7%
14:30 USA niskie znaczenie Długość tygodnia pracy sierpień 34,4godz. 34,4godz. 34,3godz.
14:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym sierpień 130 tys. 160 tys. 159 tys. 164 tys.
16:00 Kanada wysokie znaczenie Indeks Ivey PMI s.a. sierpień 60,6 53 54,2
18:30 Szwajcaria wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa SNB (Thomas Jordan)
18:30 USA wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne prezesa Fed (Jerome Powell)

Sprawdź poziom głównej stopy procentowej dla wybranej waluty

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.

powrót