Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 16 wrzesień 2019
14:00 Polska niskie znaczenie Inflacja bez cen najbardziej zmiennych sierpień 2,3% r/r 2,3% r/r
14:00 Polska średnie znaczenie Inflacja bez cen żywności i energii sierpień 2,2% r/r 2,1% r/r 2,2% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Inflacja bez cen administrowanych sierpień 3% r/r 3% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Inflacja - 15% średnia obcięta sierpień 2% r/r 2,2% r/r
14:30 USA średnie znaczenie Indeks NY Empire State wrzesień 2 4 4,8
Wtorek, 17 wrzesień 2019
03:30 Australia wysokie znaczenie Protokół z posiedzenia RBA wrzesień
11:00 Niemcy średnie znaczenie Indeks instytutu ZEW wrzesień -22,5 -37,8 -44,1
14:30 Kanada średnie znaczenie Produkcja sprzedana lipiec -1,3% m/m 0,2% m/m -1,4% m/m -1,2% m/m
15:15 USA wysokie znaczenie Produkcja przemysłowa sierpień 0,6% m/m 0,2% m/m -0,1% m/m -0,2% m/m
15:15 USA średnie znaczenie Wykorzystanie mocy produkcyjnych sierpień 77,9% 77,6% 77,5%
16:00 USA niskie znaczenie Indeks rynku nieruchomości - NAHB wrzesień 68 66 67 66
22:00 USA średnie znaczenie Napływ kapitałów długoterminowych lipiec 84,3 mld USD 81,3 mld USD 100,6 mld USD 99,1 mld USD
Środa, 18 wrzesień 2019
01:50 Japonia średnie znaczenie Bilans handlu zagranicznego sierpień -136,3 mld JPY -356 mld JPY -250,7 mld JPY -249,6 mld JPY
10:00 Polska średnie znaczenie Wynagrodzenie sierpień 6,8% r/r 6,7% r/r 7,4% r/r
10:00 Polska niskie znaczenie Zatrudnienie sierpień 2,6% r/r 2,7% r/r 2,7% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja bazowa PPI sierpień 2,0% r/r 2,0% r/r 2,0% r/r
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Inflacja CPI sierpień 1,7% r/r 1,9% r/r 2,1% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja bazowa CPI sierpień 1,5% r/r 1,8% r/r 1,9% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja PPI sierpień 1,6% r/r 1,7% r/r 1,9% r/r 1,8% r/r
11:00 Strefa Euro średnie znaczenie Inflacja bazowa HICP sierpień 0,9% r/r 0,9% r/r 0,9% r/r
11:00 Strefa Euro średnie znaczenie Inflacja HICP sierpień 1,0% r/r 1,0% r/r 1,0% r/r
14:30 Kanada wysokie znaczenie Inflacja CPI sierpień 1,9% r/r 2,0% r/r 2,0% r/r
14:30 Kanada niskie znaczenie Inflacja bazowa CPI sierpień 1,9% r/r 2,0% r/r
14:30 USA wysokie znaczenie Pozwolenia na budowę domów sierpień 1419 tys. 1300 tys. 1317 tys. 1336 tys.
14:30 USA wysokie znaczenie Rozpoczęte budowy domów sierpień 1364 tys. 1250 tys. 1215 tys. 1191 tys.
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień 0,44 mln brk 0,5 mln brk 2,7 mln brk
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień 1,06 mln brk -2,5 mln brk -6,9 mln brk
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień 0,78 mln brk -0,5 mln brk -0,7 mln brk
20:00 USA wysokie znaczenie Decyzja FOMC ws. stóp procentowych wrzesień 1,75-2,00% 1,75-2,00% 2,00-2,25%
20:30 USA wysokie znaczenie Konferencja prasowa po posiedzeniu FOMC wrzesień
Czwartek, 19 wrzesień 2019
03:30 Australia niskie znaczenie Stopa bezrobocia sierpień 5,3% 5,3% 5,2%
03:30 Australia niskie znaczenie Biuletyn kwartalny RBA III kw.
04:50 Japonia wysokie znaczenie Decyzja BoJ ws. stóp procentowych wrzesień -0,10% -0,10% -0,10%
08:00 Szwajcaria niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego sierpień 1,59 mld CHF 3,22 mld CHF 3,69 mld CHF 3,63 mld CHF
08:30 Japonia wysokie znaczenie Konferencja prasowa po posiedzeniu BOJ wrzesień
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC wrzesień 101,8 102,4 102,5
09:30 Szwajcaria wysokie znaczenie Decyzja ws. stóp procentowych III kw. -0,75% -0,75% -0,75%
10:00 Polska niskie znaczenie Ceny produkcji sprzedanej przemysłu sierpień 0,7% r/r 0,8% r/r 0,5% r/r 0,6% r/r
10:00 Polska wysokie znaczenie Produkcja przemysłowa sierpień -1,3% r/r 1,7% r/r 5,8% r/r
10:00 Strefa Euro niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego s.a. lipiec 21 mld EUR 20,3 mld EUR 18,35 mld EUR 18,4 mld EUR
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Sprzedaż detaliczna sierpień -0,2% m/m 0,0% m/m 0,4% m/m 0,2% m/m
13:00 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Stopa procentowa wrzesień 0,75% 0,75% 0,75%
13:00 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Protokół z posiedzenia BoE wrzesień
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 208 tys. 213 tys. 206 tys. 204 tys.
14:30 USA średnie znaczenie Saldo rachunku bieżącego II kw. -128,2 mld USD -127,8 mld USD -136,2 mld USD -130,4 mld USD
14:30 USA średnie znaczenie Indeks Fed z Filadelfii wrzesień 12 11 16,8
16:00 USA wysokie znaczenie Sprzedaż domów na rynku wtórnym sierpień 5,49 mln 5,37 mln 5,42 mln
16:00 USA niskie znaczenie Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board sierpień 0,0% 0,1% 0,6% 0,5%
Piątek, 20 wrzesień 2019
01:30 Japonia średnie znaczenie Inflacja bazowa CPI sierpień 0,5% r/r 0,5% r/r 0,6% r/r
01:30 Japonia wysokie znaczenie Inflacja CPI sierpień 0,3% r/r 0,5% r/r
08:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja PPI sierpień 0,3% r/r 0,6% r/r 1,1% r/r
10:00 Polska średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna sierpień 6,0% r/r 6,5% r/r 7,4% r/r
10:00 Polska niskie znaczenie Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS wrzesień 100,2 100,4
13:00 Wlk. Brytania średnie znaczenie Biuletyn kwartalny BoE III kw.
14:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż bez samochodów lipiec -0,1% m/m 0,3% m/m 0,9% m/m
14:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna lipiec 0,4% m/m 0,6% m/m -0,1% m/m 0,0% m/m

Sprawdź poziom głównej stopy procentowej dla wybranej waluty

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.

powrót