Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 23 wrzesień 2019
09:15 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. wrzesień 50,3 51,2 51,1
09:15 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla usług - wst. wrzesień 51,6 53,2 53,4
09:30 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. wrzesień 41,4 44 43,5
09:30 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - wst. wrzesień 52,5 54,3 54,8
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. wrzesień 45,6 47,3 47
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - wst. wrzesień 52 53,3 53,5
14:00 Polska niskie znaczenie Podaż pieniądza M3 sierpień 9,9% r/r 10% r/r 9,9% r/r
14:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż hurtowników lipiec 1,7% m/m 0,0% m/m 0,7% m/m 0,6% m/m
15:00 Strefa Euro średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi)
15:45 USA wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. wrzesień 51,0 50,3 50,3
17:00 Strefa Euro średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi)
Wtorek, 24 wrzesień 2019
02:30 Japonia średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. wrzesień 48,9 49,5 49,3
07:35 Japonia średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa BoJ (Haruhiko Kuroda)
08:45 Francja niskie znaczenie Indeks zaufania biznesu wrzesień 102 102 102
10:00 Polska niskie znaczenie Stopa bezrobocia sierpień 5,2% 5,2% 5,2%
10:00 Niemcy wysokie znaczenie Indeks instytutu Ifo wrzesień 94,6 94,4 94,3
11:55 Australia średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa RBA (Philip Lowe)
15:00 USA niskie znaczenie Indeks cen nieruchomości - FHFA lipiec 0,4% m/m 0,3% m/m 0,2% m/m
15:00 USA niskie znaczenie Indeks S&P/Case-Shiller dla 20 metropolii lipiec 2,0% r/r 2,2% r/r 2,2% r/r 2,1% r/r
16:00 USA wysokie znaczenie Indeks zaufania konsumentów - Conference Board wrzesień 125,1 133,5 134,2 135,1
Środa, 25 wrzesień 2019
01:50 Japonia średnie znaczenie Protokół z posiedzenia BoJ lipiec
08:45 Francja niskie znaczenie Indeks zaufania gospodarstw domowych wrzesień 104 102 103 102
16:00 USA wysokie znaczenie Sprzedaż nowych domów sierpień 713 tys. 660 tys. 666 tys. 635 tys.
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień 0,52 mln brk 0,03 mln brk 0,78 mln brk
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień 2,41 mln brk -0,77 mln brk 1,06 mln brk
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień -2,98 mln brk -1,27 mln brk 0,44 mln brk
Czwartek, 26 wrzesień 2019
10:00 Strefa Euro niskie znaczenie Podaż pieniądza M3 sierpień 5,7% r/r 5,1% r/r 5,2% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Protokół z posiedzenia RPP wrzesień
14:30 USA średnie znaczenie Deflator PKB - fin. II kw. 2,6% k/k 2,4% k/k 0,8% k/k
14:30 USA średnie znaczenie PCE core - fin. II kw. 1,9% k/k 1,7% k/k 1,1% k/k
14:30 USA wysokie znaczenie PKB (annualizowany) - fin. II kw. 2,0% 2,0% 3,1%
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 213 tys. 212 tys. 210 tys. 208 tys.
15:30 Strefa Euro średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi)
15:45 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa BoE (Mark Carney)
16:00 USA średnie znaczenie Indeks podpisanych umów kupna domów sierpień 1,6% m/m 0,9% m/m -2,5% m/m
Piątek, 27 wrzesień 2019
01:30 Japonia niskie znaczenie Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio wrzesień 0,5% r/r 0,6% r/r 0,7% r/r
08:00 Niemcy niskie znaczenie Ceny importu sierpień -0,6% m/m -0,3% m/m -0,2% m/m
08:00 Niemcy niskie znaczenie Ceny importu sierpień -2,7% r/r -2,6% r/r -2,1% r/r
08:45 Francja średnie znaczenie Wydatki konsumentów sierpień 0,0% m/m -0,1% m/m 0,4% m/m
08:45 Francja niskie znaczenie Inflacja HICP - wst. wrzesień 1,1% r/r 1,3% r/r 1,3% r/r
08:45 Francja niskie znaczenie Inflacja PPI sierpień -0,7% r/r -0,3% r/r 0,0% r/r
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów w usługach wrzesień 9,5 9,1 9,2 9,3
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów biznesu wrzesień -0,22 0,11 0,12 0,11
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów producentów wrzesień -8,8 -5,7 -5,8 -5,9
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów konsumentów wrzesień -6,5 -7,0 -7,1
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów w gospodarce wrzesień 101,7 103 103,1
14:30 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra bez środków trans. - wst. sierpień 0,5% m/m 0,3% m/m -0,5% m/m -0,4% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra trwałego użytku - wst. sierpień 0,2% m/m -1,2% m/m 2% m/m
14:30 USA średnie znaczenie Dochody Amerykanów sierpień 0,4% m/m 0,4% m/m 0,1% m/m
14:30 USA średnie znaczenie Wydatki Amerykanów sierpień 0,1% m/m 0,3% m/m 0,5% m/m 0,6% m/m
16:00 USA średnie znaczenie Indeks Uniwersytetu Michigan - fin. wrzesień 93,2 92 89,8

Sprawdź poziom głównej stopy procentowej dla wybranej waluty

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.

powrót