Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 30 wrzesień 2019
01:50 Japonia średnie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. - wst. sierpień -1,2% m/m -0,5% m/m 1,3% m/m
01:50 Japonia średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna sierpień 2% r/r 0,9% r/r -2% r/r
03:00 Australia niskie znaczenie Inflacja konsumencka - Melbourne Institute wrzesień 0,1% m/m 0,0% m/m
08:00 Niemcy niskie znaczenie Sprzedaż detaliczna s.a. sierpień 0,5% m/m 0,5% m/m -0,8% m/m -2,2% m/m
09:00 Szwajcaria wysokie znaczenie Indeks instytutu KOF wrzesień 93,2 96,2 95,5 97
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC wrzesień 165,2 167,2 167,5
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC wrzesień 73,6 73,2
09:55 Niemcy niskie znaczenie Stopa bezrobocia s.a. wrzesień 5,0% 5,0% 5,0%
10:30 Wlk. Brytania niskie znaczenie Podaż pieniądza M4 sierpień 0,4% m/m 0,5% m/m 0,7% m/m
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie PKB s.a. - fin. II kw. -0,2% k/k -0,2% k/k 0,5% k/k
10:30 Wlk. Brytania niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego II kw. -25,2 mld GBP -19,75 mld GBP -33,1 mld GBP -30 mld GBP
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Stopa bezrobocia sierpień 7,4% 7,5% 7,5%
14:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja HICP - wst. wrzesień 0,9% r/r 1,0% r/r 1,0% r/r
14:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja CPI - wst. wrzesień 1,2% r/r 1,3% r/r 1,4% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego - kwartalne II kw. 430 mln EUR 2110 mln EUR 2077 mln EUR
14:30 Kanada średnie znaczenie Inflacja IPPI sierpień -1,0% r/r -1,7% r/r
15:45 USA średnie znaczenie Indeks Chicago PMI wrzesień 47,1 50,2 50,4
Wtorek, 1 październik 2019
01:30 Japonia niskie znaczenie Stopa bezrobocia sierpień 2,2% 2,3% 2,2%
01:50 Japonia średnie znaczenie Indeks Tankan dla przemysłu III kw. 5 2 7
01:50 Japonia średnie znaczenie Indeks Tankan dla usług III kw. 21 20 23
02:30 Japonia średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. wrzesień 48,9 48,9 49,3
06:30 Australia wysokie znaczenie Decyzja RBA ws. stóp procentowych październik 0,75% 0,75% 1,00%
08:30 Szwajcaria niskie znaczenie Sprzedaż detaliczna s.a. sierpień 1,6% m/m -0,1% m/m
09:00 Polska średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu wrzesień 47,8 47,9 48,8
09:30 Szwajcaria wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu wrzesień 44,6 46,5 47,2
09:50 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. wrzesień 50,1 50,3 51,1
09:55 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. wrzesień 41,7 41,4 43,5
10:00 Polska wysokie znaczenie Inflacja CPI - wst. wrzesień 2,6% r/r 2,8% r/r 2,9% r/r
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. wrzesień 45,7 45,6 47
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu wrzesień 48,3 47 47,4
11:00 Strefa Euro średnie znaczenie Inflacja HICP - dane szacunkowe wrzesień 0,9% r/r 1,0% r/r 1,0% r/r
11:20 Australia średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa RBA (Philip Lowe)
14:30 Kanada średnie znaczenie Miesięczny PKB lipiec 0,0% m/m 0,1% m/m 0,2% m/m
15:45 USA wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. wrzesień 51,1 51,0 50,3
16:00 USA niskie znaczenie Wydatki na inwestycje budowlane sierpień 0,1% m/m 0,4% m/m 0,0% m/m 0,1% m/m
16:00 USA wysokie znaczenie Indeks ISM dla przemysłu wrzesień 47,8 50,1 49,1
18:45 Strefa Euro średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi)
Środa, 2 październik 2019
08:30 Szwajcaria wysokie znaczenie Inflacja CPI wrzesień 0,1% r/r 0,3% r/r 0,3% r/r
12:55 Polska wysokie znaczenie Stopa referencyjna październik 1,50% 1,50% 1,50%
14:15 USA wysokie znaczenie Raport ADP wrzesień 135 tys. 140 tys. 157 tys. 195 tys.
16:00 Polska niskie znaczenie Komunikat po posiedzeniu RPP październik
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień -2,4 mln brk -1,8 mln brk -2,98 mln brk
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień -0,2 mln brk 0,4 mln brk 0,52 mln brk
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień 3,1 mln brk 1,6 mln brk 2,41 mln brk
Czwartek, 3 październik 2019
03:30 Australia niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego sierpień 5,93 mld AUD 6,01 mld AUD 7,25 mld AUD 7,27 mld AUD
09:50 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla usług - fin. wrzesień 51,1 51,6 53,4
09:55 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - fin. wrzesień 51,4 52,5 54,8
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - fin. wrzesień 51,6 52 53,5
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Indeks PMI dla usług wrzesień 49,5 50,3 50,6
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Sprzedaż detaliczna s.a. sierpień 0,3% m/m 0,3% m/m -0,5% m/m -0,6% m/m
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Inflacja PPI sierpień -0,8% r/r -0,4% r/r 0,1% r/r 0,2% r/r
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 219 tys. 215 tys. 215 tys. 213 tys.
16:00 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra bez środków trans. - fin. sierpień 0,5% m/m 0,5% m/m -0,5% m/m
16:00 USA średnie znaczenie Zamówienia w przemyśle sierpień -0,1% m/m -0,3% m/m 1,4% m/m
16:00 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra trwałego użytku - fin. sierpień 0,2% m/m 0,2% m/m 2% m/m
16:00 USA wysokie znaczenie Indeks ISM dla usług wrzesień 52,6 55 56,4
Piątek, 4 październik 2019
03:30 Australia średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna sierpień 0,4% m/m 0,5% m/m 0,0% m/m -0,1% m/m
14:30 USA niskie znaczenie Płaca godzinowa wrzesień 0,0% m/m 0,3% m/m 0,4% m/m
14:30 Kanada średnie znaczenie Bilans handlu zagranicznego sierpień -0,96 mld CAD -1,1 mld CAD -1,38 mld CAD -1,12 mld CAD
14:30 USA wysokie znaczenie Stopa bezrobocia wrzesień 3,5% 3,7% 3,7%
14:30 USA niskie znaczenie Długość tygodnia pracy wrzesień 34,4godz. 34,4godz. 34,4godz.
14:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym wrzesień 136 tys. 145 tys. 168 tys. 130 tys.
14:30 USA wysokie znaczenie Bilans handlu zagranicznego sierpień -54,9 mld USD -54,5 mld USD -54 mld USD
16:00 Kanada wysokie znaczenie Indeks Ivey PMI s.a. wrzesień 48,7 62,6 60,6
20:00 USA wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne prezesa Fed (Jerome Powell)

Sprawdź poziom głównej stopy procentowej dla wybranej waluty

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.

powrót