Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 7 październik 2019
08:00 Niemcy średnie znaczenie Zamówienia w przemyśle s.a. sierpień -0,6% m/m -0,3% m/m -2,1% m/m -2,7% m/m
19:00 USA wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne prezesa Fed (Jerome Powell)
21:00 USA niskie znaczenie Kredyt konsumencki sierpień 17,9 mld USD 15,5 mld USD 23,05 mld USD 23,3 mld USD
Wtorek, 8 październik 2019
01:30 Japonia niskie znaczenie Wydatki gospodarstw domowych sierpień 1,0% r/r 1,2% r/r 0,8% r/r
01:50 Japonia niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego n.s.a. sierpień 2157,7 mld JPY 2070 mld JPY 1999,9 mld JPY
06:00 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa BoE (Mark Carney)
07:45 Szwajcaria średnie znaczenie Stopa bezrobocia s.a. wrzesień 2,3% 2,3% 2,3%
08:00 Niemcy średnie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. sierpień 0,3% m/m -0,1% m/m -0,4% m/m -0,6% m/m
08:45 Francja niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego s.a. sierpień -5,02 mld EUR -4,48 mld EUR -4,54 mld EUR -4,61 mld EUR
14:30 USA średnie znaczenie Inflacja PPI wrzesień -0,3% m/m 0,1% m/m 0,1% m/m
14:30 USA średnie znaczenie Inflacja bazowa PPI wrzesień -0,3% m/m 0,2% m/m 0,3% m/m
19:50 USA wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne prezesa Fed (Jerome Powell)
Środa, 9 październik 2019
16:00 USA niskie znaczenie Zapasy hurtowników sierpień 0,2% m/m 0,4% m/m 0,2% m/m
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień -3,9 mln brk -2,2 mln brk -2,4 mln brk
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień -1,2 mln brk -0,3 mln brk -0,2 mln brk
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień 2,9 mln brk 2,6 mln brk 3,1 mln brk
17:00 USA wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne prezesa Fed (Jerome Powell)
20:00 USA wysokie znaczenie Protokół z posiedzenia FOMC wrzesień
Czwartek, 10 październik 2019
01:50 Japonia średnie znaczenie Zamówienia na sprzęt, maszyny i urządzenia sierpień -2,4% m/m -2,5% m/m -6,6% m/m
02:30 Australia niskie znaczenie Kredyt hipoteczny sierpień 1,8% m/m 3,6% m/m 5% m/m
08:00 Niemcy niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego s.a. sierpień 18,1 mld EUR 19,1 mld EUR 20,5 mld EUR 20,2 mld EUR
08:45 Francja niskie znaczenie Produkcja przemysłowa sierpień -0,9% m/m 0,3% m/m 0,3% m/m
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Produkcja przemysłowa sierpień -0,6% m/m -0,1% m/m 0,1% m/m
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Bilans handlu zagranicznego sierpień -9,81 mld GBP -10 mld GBP -9,62 mld GBP -9,14 mld GBP
13:30 Strefa Euro wysokie znaczenie Protokół z posiedzenia ECB wrzesień
14:30 USA wysokie znaczenie Inflacja CPI wrzesień 0,0% m/m 0,1% m/m 0,1% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Inflacja bazowa CPI wrzesień 0,1% m/m 0,2% m/m 0,3% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 210 tys. 219 tys. 220 tys. 219 tys.
Piątek, 11 październik 2019
08:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja HICP - fin. wrzesień 0,9% r/r 0,9% r/r 1,0% r/r
08:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja CPI - fin. wrzesień 1,2% r/r 1,2% r/r 1,4% r/r
12:00 Strefa Euro średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi)
14:30 USA niskie znaczenie Ceny eksportu wrzesień -0,2% m/m 0,0% m/m -0,6% m/m
14:30 USA niskie znaczenie Ceny importu wrzesień 0,2% m/m -0,1% m/m -0,2% m/m -0,5% m/m
14:30 Kanada wysokie znaczenie Zmiana zatrudnienia wrzesień 53,7 tys. 7,5 tys. 81,1 tys.
14:30 Kanada niskie znaczenie Stopa bezrobocia wrzesień 5,5% 5,7% 5,7%
16:00 USA średnie znaczenie Indeks Uniwersytetu Michigan - wst. październik 96 92 93,2

Sprawdź poziom głównej stopy procentowej dla wybranej waluty

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.

powrót