Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 14 październik 2019
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. sierpień 0,4% m/m 0,3% m/m -0,4% m/m
14:00 Polska niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego sierpień -606 mln EUR -587 mln EUR -797 mln EUR -814 mln EUR
22:29 USA średnie znaczenie Indeks NY Empire State październik 4 1 2
Wtorek, 15 październik 2019
03:30 Australia wysokie znaczenie Protokół z posiedzenia RBA październik
06:30 Japonia średnie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. - fin. sierpień -1,2% m/m -1,2% m/m 1,3% m/m
08:30 Szwajcaria średnie znaczenie Ceny producentów i importu wrzesień -2,0% r/r -1,8% r/r -1,9% r/r
08:45 Francja niskie znaczenie Inflacja HICP - fin. wrzesień 1,1% r/r 1,1% r/r 1,3% r/r
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC wrzesień 74,9 75,2
10:00 Polska wysokie znaczenie Inflacja CPI - fin. wrzesień 2,6% r/r 2,6% r/r 2,9% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Stopa bezrobocia sierpień 3,9% 3,8% 3,8%
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych wrzesień 21,1 tys. 26,5 tys. 16,3 tys. 28,2 tys.
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa BoE (Mark Carney)
11:00 Niemcy średnie znaczenie Indeks instytutu ZEW październik -22,8 -27 -22,5
Środa, 16 październik 2019
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja bazowa CPI wrzesień 1,7% r/r 1,7% r/r 1,5% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja PPI wrzesień 1,2% r/r 1,3% r/r 1,7% r/r 1,6% r/r
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Inflacja CPI wrzesień 1,7% r/r 1,8% r/r 1,7% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja bazowa PPI wrzesień 1,7% r/r 1,9% r/r 2,0% r/r
11:00 Strefa Euro średnie znaczenie Inflacja HICP wrzesień 0,8% r/r 0,9% r/r 1,0% r/r
11:00 Strefa Euro średnie znaczenie Inflacja bazowa HICP wrzesień 1,0% r/r 1,0% r/r 0,9% r/r
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego s.a. sierpień 20,3 mld EUR 18,6 mld EUR 19,0 mld EUR
14:00 Polska niskie znaczenie Inflacja bez cen najbardziej zmiennych wrzesień 2,4% r/r 2,3% r/r
14:00 Polska średnie znaczenie Inflacja bez cen żywności i energii wrzesień 2,4% r/r 2,3% r/r 2,2% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Inflacja - 15% średnia obcięta wrzesień 1,9% r/r 2% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Inflacja bez cen administrowanych wrzesień 2,8% r/r 3% r/r
14:30 USA wysokie znaczenie Sprzedaż bez samochodów wrzesień -0,1% m/m 0,2% m/m 0,2% m/m 0,0% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Sprzedaż detaliczna wrzesień -0,3% m/m 0,3% m/m 0,6% m/m 0,4% m/m
14:30 Kanada niskie znaczenie Inflacja bazowa CPI wrzesień 1,9% r/r 1,9% r/r
14:30 Kanada wysokie znaczenie Inflacja CPI wrzesień 1,9% r/r 2,1% r/r 1,9% r/r
16:00 USA niskie znaczenie Zapasy niesprzedanych towarów sierpień 0,0% m/m 0,2% m/m 0,3% m/m 0,4% m/m
16:00 USA niskie znaczenie Indeks rynku nieruchomości - NAHB październik 71 68 68
20:00 USA średnie znaczenie Beżowa Księga październik
22:00 USA średnie znaczenie Napływ kapitałów długoterminowych sierpień -41,1 mld USD 74,3 mld USD 83,8 mld USD 84,3 mld USD
Czwartek, 17 październik 2019
02:30 Australia niskie znaczenie Stopa bezrobocia wrzesień 5,2% 5,3% 5,3%
08:00 Szwajcaria niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego wrzesień 4,02 mld CHF 2,47 mld CHF 1,72 mld CHF 1,59 mld CHF
10:00 Polska średnie znaczenie Wynagrodzenie wrzesień 6,6% r/r 7,1% r/r 6,8% r/r
10:00 Polska niskie znaczenie Zatrudnienie wrzesień 2,6% r/r 2,6% r/r 2,6% r/r
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Sprzedaż detaliczna wrzesień 0,0% m/m 0,0% m/m -0,3% m/m -0,2% m/m
14:00 Polska niskie znaczenie Protokół z posiedzenia RPP październik
14:30 Kanada średnie znaczenie Produkcja sprzedana sierpień 0,8% m/m 0,6% m/m -1,3% m/m
14:30 USA średnie znaczenie Indeks Fed z Filadelfii październik 5,6 8 12
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 214 tys. 215 tys. 210 tys.
14:30 USA wysokie znaczenie Pozwolenia na budowę domów wrzesień 1387 tys. 1350 tys. 1425 tys. 1419 tys.
14:30 USA wysokie znaczenie Rozpoczęte budowy domów wrzesień 1256 tys. 1320 tys. 1386 tys. 1364 tys.
15:15 USA wysokie znaczenie Produkcja przemysłowa wrzesień -0,4% m/m -0,1% m/m 0,8% m/m 0,6% m/m
15:15 USA średnie znaczenie Wykorzystanie mocy produkcyjnych wrzesień 77,5% 77,7% 77,9%
17:00 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień -2,5 mln brk -1,2 mln brk -1,2 mln brk
17:00 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień 9,3 mln brk 2,9 mln brk 2,9 mln brk
17:00 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień -3,8 mln brk -2,4 mln brk -3,9 mln brk
22:00 Australia średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa RBA (Philip Lowe)
Piątek, 18 październik 2019
01:30 Japonia średnie znaczenie Inflacja bazowa CPI wrzesień 0,3% r/r 0,3% r/r 0,5% r/r
01:30 Japonia wysokie znaczenie Inflacja CPI wrzesień 0,2% r/r 0,3% r/r
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC październik 102,3 101,9 101,8
10:00 Polska wysokie znaczenie Produkcja przemysłowa wrzesień 5,6% r/r 5,0% r/r -1,3% r/r
10:00 Polska niskie znaczenie Ceny produkcji sprzedanej przemysłu wrzesień 0,9% r/r 0,5% r/r 0,9% r/r 0,7% r/r
10:00 Strefa Euro niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego s.a. sierpień 26,64 mld EUR 21,3 mld EUR 21,6 mld EUR 21 mld EUR
16:00 USA niskie znaczenie Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board wrzesień -0,1% 0,1% 0,0%

Sprawdź poziom głównej stopy procentowej dla wybranej waluty

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.

powrót