Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 28 październik 2019
08:00 Niemcy niskie znaczenie Ceny importu wrzesień 0,6% m/m 0,2% m/m -0,6% m/m
08:00 Niemcy niskie znaczenie Ceny importu wrzesień -2,5% r/r -2,9% r/r -2,7% r/r
10:00 Strefa Euro niskie znaczenie Podaż pieniądza M3 wrzesień 5,5% r/r 5,7% r/r 5,7% r/r
16:00 Strefa Euro średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi)
Wtorek, 29 październik 2019
00:30 Japonia niskie znaczenie Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio październik 0,5% r/r 0,7% r/r 0,5% r/r
07:45 Australia średnie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa RBA (Philip Lowe)
08:45 Francja niskie znaczenie Indeks zaufania gospodarstw domowych październik 104 104 104
10:30 Wlk. Brytania niskie znaczenie Podaż pieniądza M4 wrzesień 0,7% m/m 0,3% m/m 0,4% m/m
14:00 USA niskie znaczenie Indeks S&P/Case-Shiller dla 20 metropolii sierpień 2,0% r/r 2,1% r/r 2,0% r/r
15:00 USA średnie znaczenie Indeks podpisanych umów kupna domów wrzesień 1,5% m/m 0,9% m/m 1,4% m/m 1,6% m/m
15:00 USA wysokie znaczenie Indeks zaufania konsumentów - Conference Board październik 125,9 128 126,3 125,1
Środa, 30 październik 2019
00:50 Japonia średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna wrzesień 9,1% r/r 6,9% r/r 1,8% r/r 2% r/r
01:30 Australia wysokie znaczenie Inflacja CPI III kw. 0,5% k/k 0,5% k/k 0,6% k/k
07:30 Francja średnie znaczenie PKB s.a. - wst. III kw. 0,3% k/k 0,2% k/k 0,3% k/k
08:45 Francja średnie znaczenie Wydatki konsumentów wrzesień -0,4% m/m 0,0% m/m 0,1% m/m 0,0% m/m
09:00 Szwajcaria wysokie znaczenie Indeks instytutu KOF październik 94,7 93,9 93,1 93,2
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC październik 166,2 165,3 165,2
09:55 Niemcy niskie znaczenie Stopa bezrobocia s.a. październik 5,0% 5,0% 5,0%
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów biznesu październik -0,19 -0,24 -0,23 -0,22
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów w gospodarce październik 100,8 101,1 101,7
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów konsumentów październik -7,6 -7,6 -6,5
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów producentów październik -9,5 -8,8 -8,9 -8,8
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Indeks nastrojów w usługach październik 9,0 9,3 9,5
13:15 USA wysokie znaczenie Raport ADP październik 125 tys. 120 tys. 93 tys. 135 tys.
13:30 USA średnie znaczenie PCE core - wst. III kw. 2,2% k/k 2,1% k/k 1,9% k/k
13:30 USA średnie znaczenie Deflator PKB - wst. III kw. 1,6% k/k 1,9% k/k 2,6% k/k
13:30 USA wysokie znaczenie PKB (annualizowany) - wst. III kw. 1,9% 1,7% 2,0%
14:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja HICP - wst. październik 0,9% r/r 0,8% r/r 0,9% r/r
14:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja CPI - wst. październik 1,1% r/r 1,1% r/r 1,2% r/r
15:00 Kanada wysokie znaczenie Decyzja BoC ws. stóp procentowych październik 1,75% 1,75% 1,75%
15:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień -3,0 mln brk -2,3 mln brk -3,1 mln brk
15:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień 5,7 mln brk 0,7 mln brk -1,7 mln brk
15:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień -1,0 mln brk -2,3 mln brk -2,7 mln brk
15:30 Kanada średnie znaczenie Raport Banku Kanady nt. polityki monetarnej III kw.
16:15 Kanada średnie znaczenie Konferencja prasowa Banku Kanady III kw.
19:00 USA wysokie znaczenie Decyzja FOMC ws. stóp procentowych październik 1,50-1,75% 1,50-1,75% 1,75-2,00%
19:30 USA wysokie znaczenie Konferencja prasowa po posiedzeniu FOMC październik
Czwartek, 31 październik 2019
00:50 Japonia średnie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. - wst. wrzesień 1,4% m/m 0,4% m/m -1,2% m/m
04:32 Japonia wysokie znaczenie Decyzja BoJ ws. stóp procentowych październik -0,10% -0,10% -0,10%
07:30 Japonia wysokie znaczenie Konferencja prasowa po posiedzeniu BOJ październik
08:00 Niemcy niskie znaczenie Sprzedaż detaliczna s.a. wrzesień 0,1% m/m 0,2% m/m -0,1% m/m 0,5% m/m
08:45 Francja niskie znaczenie Inflacja HICP - wst. październik 0,9% r/r 1,1% r/r 1,1% r/r
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC październik 73,4 73,6
10:00 Polska wysokie znaczenie Inflacja CPI - wst. październik 2,5% r/r 2,5% r/r 2,6% r/r
11:00 Strefa Euro wysokie znaczenie PKB s.a. - wst. III kw. 0,2% k/k 0,1% k/k 0,2% k/k
11:00 Strefa Euro średnie znaczenie Inflacja HICP - dane szacunkowe październik 0,7% r/r 0,7% r/r 0,9% r/r
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Stopa bezrobocia wrzesień 7,5% 7,4% 7,5% 7,4%
13:30 USA średnie znaczenie Dochody Amerykanów wrzesień 0,3% m/m 0,3% m/m 0,5% m/m 0,4% m/m
13:30 Kanada średnie znaczenie Miesięczny PKB sierpień 0,1% m/m 0,2% m/m 0,0% m/m
13:30 USA średnie znaczenie Wydatki Amerykanów wrzesień 0,2% m/m 0,2% m/m 0,2% m/m 0,1% m/m
13:30 USA niskie znaczenie Indeks kosztów zatrudnienia III kw. 0,7% k/k 0,7% k/k 0,6% k/k
13:30 Kanada średnie znaczenie Inflacja IPPI wrzesień -1,3% r/r -1,0% r/r
13:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 218 tys. 215 tys. 213 tys. 212 tys.
14:45 USA średnie znaczenie Indeks Chicago PMI październik 43,2 48,0 47,1
16:30 Szwajcaria wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa SNB (Thomas Jordan)
Piątek, 1 listopad 2019
00:30 Japonia niskie znaczenie Stopa bezrobocia wrzesień 2,4% 2,3% 2,2%
01:30 Australia średnie znaczenie Inflacja PPI III kw. 0,4% k/k 0,4% k/k
01:30 Japonia średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. październik 48,4 48,5 48,9
08:30 Szwajcaria niskie znaczenie Sprzedaż detaliczna s.a. wrzesień -0,3% m/m 1,6% m/m
08:30 Szwajcaria wysokie znaczenie Inflacja CPI październik -0,3% r/r 0,0% r/r 0,1% r/r
09:30 Szwajcaria wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu październik 49,4 45,0 44,6
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu październik 49,6 48,1 48,3
13:30 USA niskie znaczenie Płaca godzinowa październik 0,2% m/m 0,3% m/m 0,0% m/m
13:30 USA wysokie znaczenie Stopa bezrobocia październik 3,6% 3,6% 3,5%
13:30 USA niskie znaczenie Długość tygodnia pracy październik 34,4godz. 34,4godz. 34,4godz.
13:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym październik 128 tys. 85 tys. 180 tys. 136 tys.
14:45 USA wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. październik 51,3 51,5 51,1
15:00 USA niskie znaczenie Wydatki na inwestycje budowlane wrzesień 0,5% m/m 0,2% m/m -0,3% m/m 0,1% m/m
15:00 USA wysokie znaczenie Indeks ISM dla przemysłu październik 48,3 48,9 47,8

Sprawdź poziom głównej stopy procentowej dla wybranej waluty

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.

powrót