Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 4 listopad 2019
01:00 Australia niskie znaczenie Inflacja konsumencka - Melbourne Institute październik 0,1% m/m 0,1% m/m
01:30 Australia średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna wrzesień 0,2% m/m 0,5% m/m 0,4% m/m
09:00 Polska średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu październik 45,6 48,1 47,8
09:50 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. październik 50,7 50,5 50,1
09:55 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. październik 42,1 41,9 41,7
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. październik 45,9 45,7 45,7
16:00 USA średnie znaczenie Zamówienia w przemyśle wrzesień -0,6% m/m -0,5% m/m -0,1% m/m
16:00 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra bez środków trans. - fin. wrzesień -0,4% m/m -0,3% m/m 0,3% m/m
16:00 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra trwałego użytku - fin. wrzesień -1,2% m/m -1,1% m/m 0,3% m/m
20:30 Strefa Euro średnie znaczenie Wystąpienie publiczne prezes ECB (Christine Lagarde)
Wtorek, 5 listopad 2019
04:30 Australia wysokie znaczenie Decyzja RBA ws. stóp procentowych listopad 0,75% 0,75% 0,75%
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Indeks PMI dla usług październik 50,0 49,7 49,5
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Inflacja PPI wrzesień -1,2% r/r -1,2% r/r -0,8% r/r
14:30 USA wysokie znaczenie Bilans handlu zagranicznego wrzesień -52,5 mld USD -52,5 mld USD -55 mld USD -54,9 mld USD
14:30 Kanada średnie znaczenie Bilans handlu zagranicznego wrzesień -0,98 mld CAD -0,7 mld CAD -1,24 mld CAD -0,96 mld CAD
16:00 USA wysokie znaczenie Indeks ISM dla usług październik 54,7 53,4 52,6
Środa, 6 listopad 2019
00:50 Japonia średnie znaczenie Protokół z posiedzenia BoJ wrzesień
08:00 Niemcy średnie znaczenie Zamówienia w przemyśle s.a. wrzesień 1,3% m/m 0,1% m/m -0,4% m/m -0,6% m/m
09:50 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla usług - fin. październik 52,9 52,9 51,1
09:55 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - fin. październik 51,6 51,2 51,4
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - fin. październik 52,2 51,8 51,6
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Sprzedaż detaliczna s.a. wrzesień 0,1% m/m 0,1% m/m 0,6% m/m 0,3% m/m
14:30 USA niskie znaczenie Jednostkowe koszty pracy - wst. III kw. 3,6% k/k 2,2% k/k 2,4% k/k 2,6% k/k
14:30 USA niskie znaczenie Wydajność pracy - wst. III kw. -0,3% k/k 0,9% k/k 2,5% k/k 2,3% k/k
14:45 Polska wysokie znaczenie Stopa referencyjna listopad 1,50% 1,50% 1,50%
16:00 Polska niskie znaczenie Komunikat po posiedzeniu RPP listopad
16:00 Kanada wysokie znaczenie Indeks Ivey PMI s.a. październik 48,2 49,3 48,7
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień 7,9 mln brk 1,5 mln brk 5,7 mln brk
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień -2,8 mln brk -1,8 mln brk -3,0 mln brk
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień -0,6 mln brk -0,9 mln brk -1,0 mln brk
Czwartek, 7 listopad 2019
01:30 Australia niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego wrzesień 7,18 mld AUD 5,0 mld AUD 6,62 mld AUD 5,93 mld AUD
08:00 Niemcy średnie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. wrzesień -0,6% m/m -0,4% m/m 0,4% m/m 0,3% m/m
13:00 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Protokół z posiedzenia BoE listopad
13:00 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Kwartalny raport BoE nt. inflacji III kw.
13:00 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Stopa procentowa listopad 0,75% 0,75% 0,75%
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 211 tys. 215 tys. 219 tys. 218 tys.
14:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa BoE (Mark Carney)
21:00 USA niskie znaczenie Kredyt konsumencki wrzesień 9,51 mld USD 15,1 mld USD 17,84 mld USD 17,9 mld USD
Piątek, 8 listopad 2019
00:30 Japonia niskie znaczenie Wydatki gospodarstw domowych wrzesień 9,5% r/r 7,8% r/r 1,0% r/r
01:30 Australia wysokie znaczenie Raport RBA nt. polityki monetarnej IV kw.
01:30 Australia niskie znaczenie Kredyt hipoteczny wrzesień 1,4% m/m 2,1% m/m 2,7% m/m 1,8% m/m
07:45 Szwajcaria średnie znaczenie Stopa bezrobocia s.a. październik 2,3% 2,3% 2,3%
08:00 Niemcy niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego s.a. wrzesień 19,2 mld EUR 18,1 mld EUR 18,7 mld EUR 18,1 mld EUR
08:45 Francja niskie znaczenie Produkcja przemysłowa wrzesień 0,3% m/m 0,3% m/m -0,9% m/m
08:45 Francja niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego s.a. wrzesień -5,55 mld EUR -4,8 mld EUR -5,44 mld EUR -5,02 mld EUR
14:30 Kanada wysokie znaczenie Zmiana zatrudnienia październik -1,8 tys. 15,9 tys. 53,7 tys.
14:30 Kanada niskie znaczenie Stopa bezrobocia październik 5,5% 5,5% 5,5%
16:00 USA niskie znaczenie Zapasy hurtowników wrzesień -0,4% m/m -0,3% m/m 0,2% m/m
16:00 USA średnie znaczenie Indeks Uniwersytetu Michigan - wst. listopad 95,7 96,0 95,5

Sprawdź poziom głównej stopy procentowej dla wybranej waluty

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.

powrót