Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 2 grudzień 2019
01:00 Australia niskie znaczenie Inflacja konsumencka - Melbourne Institute listopad 0,0% m/m 0,1% m/m
01:30 Australia niskie znaczenie Zapasy niesprzedanych towarów III kw. -0,4% k/k -0,2% k/k -0,9% k/k
01:30 Japonia średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. listopad 48,9 48,6 48,4
08:30 Szwajcaria niskie znaczenie Sprzedaż detaliczna s.a. październik 1,0% m/m -0,3% m/m
09:00 Polska średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu listopad 46,7 46,6 45,6
09:30 Szwajcaria wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu listopad 48,8 48,6 49,4
09:50 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. listopad 51,7 51,6 50,7
09:55 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. listopad 44,1 43,8 42,1
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. listopad 46,9 46,6 45,9
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. listopad 48,9 48,3 49,6
15:00 Strefa Euro średnie znaczenie Wystąpienie publiczne prezes ECB (Christine Lagarde)
15:45 USA wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - fin. listopad 52,6 52,2 51,3
16:00 USA niskie znaczenie Wydatki na inwestycje budowlane październik -0,8% m/m 0,4% m/m -0,3% m/m 0,5% m/m
16:00 USA wysokie znaczenie Indeks ISM dla przemysłu listopad 48,1 49,2 48,3
Wtorek, 3 grudzień 2019
01:30 Australia niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego III kw. 7,9 mld AUD 6,3 mld AUD 5,9 mld AUD
04:30 Australia wysokie znaczenie Decyzja RBA ws. stóp procentowych grudzień 0,75% 0,75% 0,75%
08:30 Szwajcaria wysokie znaczenie Inflacja CPI listopad -0,1% r/r -0,1% r/r -0,3% r/r
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Inflacja PPI październik -1,9% r/r -1,9% r/r -1,2% r/r
Środa, 4 grudzień 2019
01:30 Australia wysokie znaczenie PKB s.a. III kw. 0,4% k/k 0,5% k/k 0,5% k/k
09:50 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla usług - fin. listopad 52,2 52,9 52,9
09:55 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - fin. listopad 51,7 51,3 51,6
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - fin. listopad 51,9 51,5 52,2
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Indeks PMI dla usług - fin. listopad 49,3 48,6 50,0
14:15 USA wysokie znaczenie Raport ADP listopad 67 tys. 140 tys. 121 tys. 125 tys.
14:40 Polska wysokie znaczenie Stopa referencyjna grudzień 1,50% 1,50% 1,50%
16:00 USA wysokie znaczenie Indeks ISM dla usług listopad 53,9 54,5 54,7
16:00 Polska niskie znaczenie Komunikat po posiedzeniu RPP grudzień
16:00 Kanada wysokie znaczenie Decyzja BoC ws. stóp procentowych grudzień 1,75% 1,75% 1,75%
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień 3,06 mln brk 1,1 mln brk 0,7 mln brk
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień 3,38 mln brk 1,7 mln brk 5,1 mln brk
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień -4,85 mln brk -1,8 mln brk 1,6 mln brk
Czwartek, 5 grudzień 2019
01:30 Australia średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna październik 0,0% m/m 0,3% m/m 0,2% m/m
01:30 Australia niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego październik 4,5 mld AUD 6,1 mld AUD 7,18 mld AUD
08:00 Niemcy średnie znaczenie Zamówienia w przemyśle s.a. październik -0,4% m/m 0,4% m/m 1,5% m/m 1,3% m/m
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Sprzedaż detaliczna s.a. październik -0,6% m/m 0,0% m/m -0,2% m/m 0,1% m/m
11:00 Strefa Euro wysokie znaczenie PKB s.a. - fin. III kw. 0,2% k/k 0,2% k/k 0,2% k/k
14:30 Kanada średnie znaczenie Bilans handlu zagranicznego październik -1,08 mld CAD -1,35 mld CAD -1,23 mld CAD -0,98 mld CAD
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 203 tys. 215 tys. 213 tys.
14:30 USA wysokie znaczenie Bilans handlu zagranicznego październik -47,2 mld USD -49,0 mld USD -51,1 mld USD -52,5 mld USD
16:00 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra trwałego użytku - fin. październik 0,5% m/m 0,6% m/m -1,4% m/m
16:00 USA średnie znaczenie Zamówienia w przemyśle październik 0,3% m/m 0,3% m/m -0,8% m/m -0,6% m/m
16:00 USA wysokie znaczenie Zamówienia na dobra bez środków trans. - fin. październik 0,5% m/m 0,6% m/m -0,4% m/m
16:00 Kanada wysokie znaczenie Indeks Ivey PMI s.a. listopad 60,0 49,3 48,2
Piątek, 6 grudzień 2019
00:30 Japonia niskie znaczenie Wydatki gospodarstw domowych październik -5,1% r/r -3,0% r/r 9,5% r/r
08:00 Niemcy średnie znaczenie Produkcja przemysłowa s.a. październik -1,7% m/m 0,1% m/m -0,6% m/m
08:45 Francja niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego s.a. październik -4,73 mld EUR -4,8 mld EUR -5,42 mld EUR -5,55 mld EUR
14:30 USA niskie znaczenie Płaca godzinowa listopad 0,2% m/m 0,3% m/m 0,4% m/m 0,2% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Stopa bezrobocia listopad 3,5% 3,6% 3,6%
14:30 Kanada niskie znaczenie Stopa bezrobocia listopad 5,9% 5,5% 5,5%
14:30 Kanada wysokie znaczenie Zmiana zatrudnienia listopad -71,2 tys. 10 tys. -1,8 tys.
14:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym listopad 266 tys. 180 tys. 156 tys. 128 tys.
14:30 USA niskie znaczenie Długość tygodnia pracy listopad 34,4godz. 34,4godz. 34,4godz.
16:00 USA niskie znaczenie Zapasy hurtowników październik 0,1% m/m 0,2% m/m -0,4% m/m
16:00 USA średnie znaczenie Indeks Uniwersytetu Michigan - wst. grudzień 99,2 97 96,8
21:00 USA niskie znaczenie Kredyt konsumencki październik 18,9 mld USD 15,5 mld USD 9,6 mld USD 9,51 mld USD

Sprawdź poziom głównej stopy procentowej dla wybranej waluty

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.

powrót