Kalendarz Makro

Czas Kraj Znaczenie Raport Okres Aktualna Prognoza Korekta Poprzednia
Poniedziałek, 16 grudzień 2019
01:30 Japonia średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. grudzień 48,8 48,7 48,9
09:15 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. grudzień 50,3 51,5 51,7
09:15 Francja niskie znaczenie Indeks PMI dla usług - wst. grudzień 52,4 52,1 52,2
09:30 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - wst. grudzień 52,0 52,0 51,7
09:30 Niemcy średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. grudzień 43,4 44,5 44,1
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla usług - wst. grudzień 52,4 52,0 51,9
10:00 Strefa Euro średnie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. grudzień 45,9 47,3 46,9
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. grudzień 47,4 49,3 48,9
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Indeks PMI dla usług - wst. grudzień 49,0 49,5 49,3
14:00 Polska niskie znaczenie Inflacja bez cen najbardziej zmiennych listopad 2,6% r/r 2,6% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Inflacja bez cen administrowanych listopad 2,8% r/r 2,6% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Inflacja - 15% średnia obcięta listopad 2,1% r/r 2,0% r/r
14:00 Polska średnie znaczenie Inflacja bez cen żywności i energii listopad 2,6% r/r 2,6% r/r 2,4% r/r
14:00 Polska niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego październik 529 mln EUR 330 mln EUR 172 mln EUR 171 mln EUR
14:30 USA średnie znaczenie Indeks NY Empire State grudzień 3,5 4,0 2,9
15:45 USA wysokie znaczenie Indeks PMI dla przemysłu - wst. grudzień 52,5 52,6 52,6
16:00 USA niskie znaczenie Indeks rynku nieruchomości - NAHB grudzień 76 70 71 70
22:00 USA średnie znaczenie Napływ kapitałów długoterminowych październik 32,5 mld USD 52,2 mld USD 49,5 mld USD
Wtorek, 17 grudzień 2019
01:30 Australia wysokie znaczenie Protokół z posiedzenia RBA grudzień
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Stopa bezrobocia październik 3,8% 3,9% 3,8%
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych listopad 28,8 tys. 24,5 tys. 26,4 tys. 33 tys.
11:00 Strefa Euro niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego s.a. październik 24,5 mld EUR 18,7 mld EUR 18,7 mld EUR 18,3 mld EUR
14:30 Kanada średnie znaczenie Produkcja sprzedana październik -0,7% m/m 0,1% m/m -0,2% m/m
14:30 USA wysokie znaczenie Pozwolenia na budowę domów listopad 1482 tys. 1410 tys. 1461 tys.
14:30 USA wysokie znaczenie Rozpoczęte budowy domów listopad 1365 tys. 1345 tys. 1323 tys. 1314 tys.
15:15 USA wysokie znaczenie Produkcja przemysłowa listopad 1,1% m/m 0,8% m/m -0,9% m/m -0,8% m/m
15:15 USA średnie znaczenie Wykorzystanie mocy produkcyjnych listopad 77,3% 77,4% 76,6% 76,7%
20:15 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Wystąpienie publiczne szefa BoE (Mark Carney)
Środa, 18 grudzień 2019
00:50 Japonia średnie znaczenie Bilans handlu zagranicznego listopad -82,1 mld JPY -370 mld JPY 15,7 mld JPY 17,3 mld JPY
08:00 Niemcy średnie znaczenie Inflacja PPI listopad -0,7% r/r -0,6% r/r -0,6% r/r
09:30 Strefa Euro średnie znaczenie Wystąpienie publiczne prezes ECB (Christine Lagarde)
10:00 Polska niskie znaczenie Zatrudnienie listopad 2,6% r/r 2,5% r/r 2,5% r/r
10:00 Polska średnie znaczenie Wynagrodzenie listopad 5,3% r/r 5,9% r/r 5,9% r/r
10:00 Niemcy wysokie znaczenie Indeks instytutu Ifo grudzień 96,3 95,5 95,1 95,0
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja bazowa CPI listopad 1,7% r/r 1,7% r/r 1,7% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja bazowa PPI listopad 1,1% r/r 1,2% r/r 1,3% r/r
10:30 Wlk. Brytania średnie znaczenie Inflacja PPI listopad 0,5% r/r 0,8% r/r 0,8% r/r
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Inflacja CPI listopad 1,5% r/r 1,4% r/r 1,5% r/r
11:00 Strefa Euro średnie znaczenie Inflacja bazowa HICP listopad 1,3% r/r 1,3% r/r 1,1% r/r
11:00 Strefa Euro średnie znaczenie Inflacja HICP listopad 1,0% r/r 1,0% r/r 0,7% r/r
14:30 Kanada niskie znaczenie Inflacja bazowa CPI listopad 1,9% r/r 1,9% r/r
14:30 Kanada wysokie znaczenie Inflacja CPI listopad 2,2% r/r 2,2% r/r 1,9% r/r
16:30 USA średnie znaczenie Zmiana zapasów benzyny tydzień 2,53 mln brk 1,65 mln brk 5,4 mln brk
16:30 USA niskie znaczenie Zmiana zapasów destylatów tydzień 1,51 mln brk 0,2 mln brk 4,1 mln brk
16:30 USA wysokie znaczenie Zmiana zapasów ropy tydzień -1,085 mln brk -1,9 mln brk 0,8 mln brk
Czwartek, 19 grudzień 2019
01:30 Australia niskie znaczenie Stopa bezrobocia listopad 5,2% 5,3% 5,3%
03:45 Japonia wysokie znaczenie Decyzja BoJ ws. stóp procentowych grudzień -0,10% -0,10% -0,10%
07:30 Japonia wysokie znaczenie Konferencja prasowa po posiedzeniu BOJ grudzień
08:00 Szwajcaria niskie znaczenie Bilans handlu zagranicznego listopad 3,915 mld CHF 3,55 mld CHF 3,54 mld CHF 3,5 mld CHF
08:45 Francja niskie znaczenie Indeks zaufania biznesu grudzień 102 99 102 100
09:00 Polska średnie znaczenie Wskaźnik Dobrobytu wg BIEC grudzień 101,6 101,8
10:00 Polska niskie znaczenie Ceny produkcji sprzedanej przemysłu listopad -0,1% r/r 0,3% r/r -0,3% r/r -0,1% r/r
10:00 Polska wysokie znaczenie Produkcja przemysłowa listopad 1,4% r/r 0,0% r/r 3,5% r/r
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Sprzedaż detaliczna listopad -0,6% m/m 0,3% m/m 0,0% m/m -0,1% m/m
13:00 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Stopa procentowa grudzień 0,75% 0,75% 0,75%
13:00 Wlk. Brytania wysokie znaczenie Protokół z posiedzenia BoE grudzień
14:00 Polska niskie znaczenie Protokół z posiedzenia RPP grudzień
14:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż hurtowników październik -1,1% m/m -0,1% m/m 0,8% m/m 1,0% m/m
14:30 USA średnie znaczenie Saldo rachunku bieżącego III kw. -124,1 mld USD -122,1 mld USD -125,2 mld USD -128,2 mld USD
14:30 USA średnie znaczenie Indeks Fed z Filadelfii grudzień 0,3 8,0 10,4
14:30 USA wysokie znaczenie Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych tydzień 234 tys. 225 tys. 252 tys.
16:00 USA wysokie znaczenie Sprzedaż domów na rynku wtórnym listopad 5,35 mln 5,44 mln 5,44 mln 5,46 mln
16:00 USA niskie znaczenie Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board listopad 0,0% 0,1% -0,2% -0,1%
Piątek, 20 grudzień 2019
00:30 Japonia wysokie znaczenie Inflacja CPI listopad 0,5% r/r 0,2% r/r
00:30 Japonia średnie znaczenie Inflacja bazowa CPI listopad 0,5% r/r 0,5% r/r 0,4% r/r
08:45 Francja średnie znaczenie Wydatki konsumentów listopad 0,1% m/m 0,3% m/m 0,2% m/m
08:45 Francja niskie znaczenie Inflacja PPI listopad -0,8% r/r -1,4% r/r
10:00 Polska średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna listopad 5,9% r/r 4,8% r/r 5,4% r/r
10:00 Strefa Euro niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego s.a. październik 32,43 mld EUR 23,6 mld EUR 28,15 mld EUR
10:00 Polska niskie znaczenie Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS grudzień 99,7 100,2
10:30 Wlk. Brytania wysokie znaczenie PKB s.a. - fin. III kw. 0,4% k/k 0,3% k/k -0,2% k/k
10:30 Wlk. Brytania niskie znaczenie Saldo rachunku bieżącego III kw. -15,86 mld GBP -16,1 mld GBP -24,15 mld GBP -25,2 mld GBP
13:00 Wlk. Brytania średnie znaczenie Biuletyn kwartalny BoE IV kw.
14:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż detaliczna październik -1,2% m/m 0,5% m/m 0,0% m/m -0,1% m/m
14:30 Kanada średnie znaczenie Sprzedaż bez samochodów październik -0,5% m/m 0,3% m/m -0,1% m/m 0,2% m/m
14:30 USA średnie znaczenie Deflator PKB - fin. III kw. 1,7% k/k 1,7% k/k 2,6% k/k
14:30 USA średnie znaczenie PCE core - fin. III kw. 2,1% k/k 2,1% k/k 1,9% k/k
14:30 USA wysokie znaczenie PKB (annualizowany) - fin. III kw. 2,1% 2,1% 2,0%
16:00 USA średnie znaczenie Dochody Amerykanów listopad 0,5% m/m 0,3% m/m 0,1% m/m 0,0% m/m
16:00 USA średnie znaczenie Wydatki Amerykanów listopad 0,4% m/m 0,4% m/m 0,3% m/m
16:00 USA średnie znaczenie Indeks Uniwersytetu Michigan - fin. grudzień 88,9 99,2 96,8

Sprawdź poziom głównej stopy procentowej dla wybranej waluty

Kalendarium ma charakter informacyjny i może nie zawierać wszystkich danych dla wskazanych rynków.

powrót