Komentarze i Analizy

13:04 20.03

ANALIZA TECHNICZNA: EUR/GBP

Na wykresie dziennym można zaobserwować, iż para walutowa EUR/GBP od pewnego czasu porusza się w trendzie bocznym... Więcej

11:28 20.03

PRESJA INFLACYJNA W WIELKIEJ BRYTANII WYGASA

Rynki pozostają w fazie wyczekiwania na jutrzejszą decyzję FOMC odnośnie stóp procentowych. Więcej

09:27 20.03

ANALIZA TECHNICZNA: DE.30

Cena kontraktu na indeks giełdowy DE.30 pomimo, że otworzyła się luką hossy to znajduje się pod silną presją podażową... Więcej

13:03 19.03

ANALIZA TECHNICZNA: GOLD

Złoto testuje obszar wsparcia, który znajduje się w okolicy 1307,00. Więcej

10:39 19.03

USD/PLN W POBLIŻU LOKALNYCH SZCZYTÓW

W tym tygodniu uwaga rynków powinna koncentrować się na posiedzeniach banków centralnych. Więcej

09:47 19.03

ANALIZA TECHNICZNA: USD/JPY

Para walutowa USD/JPY znajduje się w rejonie wsparcia, które wypada w okolicy poziomu 105,50... Więcej

11:26 16.03

ZŁOTY SŁABSZY W KOŃCÓWCE TYGODNIA

Kończący się tydzień upływał pod znakiem publikacji ważnych danych o inflacji. Więcej

11:42 15.03

SPADEK INFLACJI W POLSCE

W tym tygodniu impulsem do większej zmienności na rynkach zagranicznych pozostają czynniki polityczne. Więcej

10:26 15.03

ANALIZA TECHNICZNA: CHF/PLN

Dzisiejszego dnia Narodowy Bank Szwajcarii (SNB) podjął decyzję w sprawie wysokości stóp procentowych ... Więcej

15:32 14.03

ANALIZA TECHNICZNA: US.100

Cena kontraktu na indeks giełdowy NASDAQ100 (US.100) po osiągnięciu historycznego szczytu... Więcej

11:26 14.03

BRAK CHĘCI W RPP DO POWYŻEK STÓP

W związku z oczekiwaną w przyszłym tygodniu podwyżką stóp procentowych przez FOMC, uwaga inwestorów... Więcej

09:05 14.03

ANALIZA TECHNICZNA: USD/PLN

Para walutowa znajduje się nad obszarem wsparcia, które znajduje się w okolicach poziomu 3,3900. Więcej

10:48 13.03

AMERYKAŃSKA INFLACJA W CENTRUM UWAGI

Najważniejszą publikacją dzisiejszego dnia są dane odnośnie inflacji CPI w USA. Więcej

11:16 12.03

SILNY RYNEK PRACY W USA

W bieżącym tygodniu zostaną opublikowane ważne publikacje dotyczące inflacji w USA i strefie euro. Więcej

11:16 09.03

USD MOCNIEJSZY PO EBC i PRZED DANYMI Z RYNKU PRACY W USA

Po wczorajszym umocnieniu waluta amerykańska pozostaje stabilna w oczekiwaniu na publikację oficjalnego raportu z rynku pracy w USA. Więcej

Materiał został przygotowany z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji. ale ani autor, ani Noble Securities S.A. (NS) nie gwarantuję jego kompletności i dokładności. Materiał nie został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentom lub wystawców (Dz.U. Nr. 206, poz. 1715). Nie stanowi rekomendacji w rozumieniu tego Rozporządzenia, nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji i nie są to opinie czy prognozy NS. NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty, a w szczególności transakcje w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) są ryzykowne ponieważ inwestor może stracić więcej niż początkowy depozyt zabezpieczający. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykami w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl i/lub www.noblesecurities.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

powrót