Komentarze i Analizy

10:51 15.11

POWELL GOTOWY NA DALSZE PODWYŻKI STÓP

Podwyższona zmienność towarzyszy rynkom finansowym, co ma związek z utrzymującymi się czynnikami niepewności. Więcej

09:55 15.11

ANALIZA TECHNICZNA: US.30

Dzisiejszego dnia cena kontraktu na amerykański indeks giełdowy Dow Jones (US.30) znalazła wsparcie w pobliżu poziomu 25000 pkt. Więcej

10:58 14.11

PKB POLSKI ZA III KW. POZYTYWNIE ZASKOCZYŁ

Na rynkach widać lekką poprawą nastrojów, co ma związek z wypracowaniem porozumienia między Wielką Brytanią i Unią Europejską w kwestii Brexitu. Więcej

10:03 14.11

ANALIZA TECHNICZNA: DE.30

Cena kontraktu na niemiecki indeks giełdowy DAX (DE.30) testuje obszar wsparcia zlokalizowany w pobliżu poziomu 11400,0 pkt. Więcej

14:06 13.11

ANALIZA TECHNICZNA: PLATINUM

Po utworzeniu lokalnego szczytu w dniu 07.11.2018 r. wynoszącego 876,45, cena kontraktu na uncję platyny spadła do obszaru wsparcia zlokalizowanego w pobliżu... Więcej

11:00 13.11

INDEKS ZEW BEZ WIĘKSZEGO WPŁYWU NA EUR

Początek bieżącego tygodnia rozpoczął się w nienajlepszych nastrojach, co skutkowało wzrostem awersji do bardziej ryzykownych aktywów. Więcej

10:16 13.11

ANALIZA TECHNICZNA: EUR/JPY

Układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych może wskazywać, że na wykresie dziennym dla ceny pary walutowej EUR/JPY panuje trend spadkowy. Więcej

14:50 09.11

ANALIZA TECHNICZNA: US.500

Po odbiciu od obszaru oporu położonego w okolicy poziomu 2820,0 pkt., cena kontraktu na amerykański indeks giełdowy S&P 500 (US.500) została sprowadzona... Więcej

11:23 09.11

KE zaskoczyła dynamika polskiego PKB w 2018 r.

Podczas ostatniej sesji tego tygodnia rynki będą pozostawały pod wpływem wczorajszej decyzji Rezerwy Federalnej odnośnie ... Więcej

09:54 09.11

ANALIZA TECHNICZNA: SILVER

Na wykresie dziennym można zauważyć, że cena kontraktu na uncję srebra wybiła się poniżej chmury ichimoku i zmierza w kierunku obszaru wsparcia... Więcej

11:04 08.11

DZISIEJSZE POSIEDZENIE FED NIE BĘDZIE PRZEŁOMOWE

W centrum uwagi inwestorów pozostaje dzisiejsza decyzja FOMC odnośnie stóp procentowych. Więcej

10:01 08.11

ANALIZA TECHNICZNA: USD/PLN

Po utworzeniu lokalnego szczytu w dniu 31.10.2018 r. wynoszącego 3,8396, cena pary walutowej USD/PLN spadła do obszaru wsparcia zlokalizowanego w pobliżu... Więcej

15:11 07.11

ANALIZA TECHNICZNA: UK.100

Histogram wskaźnika MACD w skali dziennej osiąga wartości ujemne, co może znaczyć, że nadal przeważa sentyment podażowy... Więcej

10:54 07.11

ODWRÓT OD USD PO ROZŁAMIE W KONGRESIE

Dolar osłabia się po publikacji cząstkowych wyników wyborów w USA z których wynika, że w Kongresie nastąpił rozłam. Więcej

10:15 07.11

ANALIZA TECHNICZNA: EUR/PLN

Cena pary walutowej EUR/PLN obecnie testuje obszar wsparcia, który znajduje się w pobliżu poziomu 4,3000. Więcej

Materiał został przygotowany z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji. ale ani autor, ani Noble Securities S.A. (NS) nie gwarantuję jego kompletności i dokładności. Materiał nie został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentom lub wystawców (Dz.U. Nr. 206, poz. 1715). Nie stanowi rekomendacji w rozumieniu tego Rozporządzenia, nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji i nie są to opinie czy prognozy NS. NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty, a w szczególności transakcje w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) są ryzykowne ponieważ inwestor może stracić więcej niż początkowy depozyt zabezpieczający. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykami w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl i/lub www.noblesecurities.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

powrót