Komentarze i Analizy

11:12 24.05

DOLAR W DEFENSYWIE

Piątkowa sesja będzie upływała pod znakiem napływających informacji odnośnie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Więcej

11:28 23.05

FED DEKLARUJE POZOSTANIE CIERPLIWYM

Podczas czwartkowej sesji zostały opublikowane wstępne majowe odczyty indeksów aktywności w sektorze przemysłowym i sektorze usług w Europie. Więcej

09:08 22.05

CZY MINUTKI FOMC COŚ ZMIENIĄ?

W centrum uwagi inwestorów pozostaje publikacja notatek z majowego posiedzenia Rezerwy Federalnej. Więcej

11:23 21.05

DYNAMIKA PŁAC POWYŻEJ PROGU 7%

Podczas poniedziałkowej sesji dominowały spadki na zagranicznych rynkach akcji. Więcej

11:12 20.05

INDEKS DOLARA W POBLIŻU TEGOROCZNYCH SZCZYTÓW

Kluczowym czynnikiem dla rynków finansowych będą pozostawały nastroje rynkowe. Więcej

11:37 17.05

APETYT NA RYZYKO CHWIEJNY

Końcówka tygodnia będzie przebiegała pod wpływem oczekiwania na wstępny majowy odczyt indeksu Uniwersytetu Michigan. Więcej

09:52 17.05

ANALIZA TECHNICZNA: DE.30

W ostatnich dniach obserwowaliśmy wzrosty na wykresie ceny kontraktu na niemiecki indeks giełdowy DAX (DE.30), spowodowanymi słowami prezydenta USA... Więcej

10:59 16.05

RPP NIE BOI SIE WYŻSZEJ INFLACJI

W dalszym ciągu motorem zmienności na rynku pozostają doniesienia odnośnie poczynań amerykańskiego prezydenta w kwestiach handlowych. Więcej

10:05 16.05

ANALIZA TECHNICZNA: USD/CAD

Linia trendu na wykresie dziennym dla ceny pary walutowej USD/CAD wskazuje, że panuje trend wzrostowy. Więcej

11:00 15.05

POPYT NA BEZPIECZNE AKTYWA UTRZYMUJE SIĘ

Środowa sesja będzie przebiegała pod dyktando wstępnych odczytów tempa wzrostu gospodarczego w Niemczech, Polsce i całej strefie euro. Więcej

10:17 15.05

ANALIZA TECHNICZNA: US.30

Układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych w skali dziennej wskazuje, że dla ceny kontraktu na amerykański indeks giełdowy Dow Jones (US.30)... Więcej

10:40 14.05

KLIMAT INWESTYCYJNY NIE SPRZYJA RYZYKOWNYM AKTYWOM

Rynki funkcjonują w atmosferze podwyższonej awersji do ryzyka. Więcej

08:12 14.05

ANALIZA TECHNICZNA: DE.30

Cena kontraktu na niemiecki indeks giełdowy DAX (DE.30) odbiła się od obszaru wsparcia zlokalizowanego w pobliżu poziomu 11850,0 pkt. i zmierza w kierunku... Więcej

10:34 13.05

SŁABSZE NASTROJE UTRZYMUJĄ SIĘ

Na początku bieżącego tygodnia utrzymują się nienajlepsze nastroje rynkowe w związku z eskalacją konfliktu handlowego na linii USA-Chiny. Więcej

10:02 13.05

ANALIZA TECHNICZNA: OIL.WTI

Na wykresie dziennym dla ceny kontraktu na baryłkę ropy WTI można zaobserwować, iż od dnia 06.05.2019 r. testowany jest obszar oporu zlokalizowany w pobliżu... Więcej

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.
NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

powrót