Komentarze i Analizy

11:09 22.05

ZŁOTY ZŁAPAŁ ODDECH

Wtorkowa sesja nie przyniesie istotnych publikacji z rynków zagranicznych – będziemy musieli na nie poczekać do środy. Warto... Więcej

10:15 22.05

ANALIZA TECHNICZNA: GOLD

Na wykresie dziennym można zauważyć, iż cena kontraktu na uncję złota od dnia 15.05.2018 r. utrzymuje się na obszarze wsparcia... Więcej

13:05 21.05

ANALIZA TECHNICZNA: USD/CAD

Cena pary walutowej przetestowała obszar oporu zlokalizowany w okolicy poziomu 1,2900, a następnie spadła do obszaru wsparcia... Więcej

11:23 21.05

DOLAR MOCNY NA POCZĄTKU TYGODNIA

Waluta amerykańska kontynuuje umocnienie na początku tego tygodnia. Z powodu braku... Więcej

10:28 21.05

ANALIZA TECHNICZNA: ES.35

Wskaźnik ichimoku dla wykresu dziennego wskazuje, iż cena kontraktu na indeks giełdowy IBEX 35 (ES.35) znajduje się w trendzie wzrostowym. Więcej

12:41 18.05

ANALIZA TECHNICZNA: AUD/JPY

Układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych dla wykresu dziennego wskazuje, iż trend na parze walutowej AUD/JPY jest spadkowy. Więcej

11:18 18.05

PŁACE W POLSCE NADAL ROSNĄ

Tematem przewodnim na rynkach w tym tygodniu pozostaje siła waluty amerykańskiej oraz ... Więcej

10:13 18.05

ANALIZA TECHNICZNA: JP.225

Cena kontraktu na indeks giełdowy NIKKEI 225 (JP.225) znajduje się pod obszarem oporu, który położony jest w okolicy... Więcej

12:02 17.05

ANALIZA TECHNICZNA: PALLADIUM

Cena kontraktu na uncję palladu znajduje się nad obszarem wsparcia, który położony jest w okolicy poziomu 970,00. Więcej

11:25 17.05

SKALA UMOCNIENIA DOLARA WYHAMOWAŁA

Czwartkowa sesja charakteryzuje się dość ubogim kalendarium. Jak co tydzień zostaną... Więcej

10:18 17.05

ANALIZA TECHNICZNA: GBP/USD

Para walutowa GBP/USD od 04.05.2018 r. testuje obszar wsparcia, który znajduje się w okolicy okrągłego poziomu 1,3500. Więcej

11:40 16.05

ANALIZA TECHNICZNA: US.500

Wskaźnik ichimoku dla wykresu dziennego wskazuje, iż cena kontraktu na indeks giełdowy S&P 500 (US.500) znajduje się w trendzie wzrostowym. Więcej

10:44 16.05

DZIŚ DECYZJA RPP

Wtorkowa sesja przebiegała na rynkach finansowych pod znakiem podwyższonej zmienności. Więcej

10:03 16.05

ANALIZA TECHNICZNA: SILVER

Na wykresie dziennym możemy zauważyć, iż cena kontraktu na uncję srebra od 08.02.2018 r. porusza się w trendzie bocznym ograniczonym... Więcej

12:11 15.05

ANALIZA TECHNICZNA: BR.69

Na wykresie dziennym możemy zaobserwować, iż cena kontraktu na indeks giełdowy BOVESPA (BR.69) przetestowała obszar wsparcia, który znajduje się w okolicy... Więcej

Materiał został przygotowany z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji. ale ani autor, ani Noble Securities S.A. (NS) nie gwarantuję jego kompletności i dokładności. Materiał nie został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentom lub wystawców (Dz.U. Nr. 206, poz. 1715). Nie stanowi rekomendacji w rozumieniu tego Rozporządzenia, nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji i nie są to opinie czy prognozy NS. NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty, a w szczególności transakcje w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) są ryzykowne ponieważ inwestor może stracić więcej niż początkowy depozyt zabezpieczający. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykami w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl i/lub www.noblesecurities.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

powrót