Komentarze i Analizy

13:30 13.11

ANALIZA TECHNICZNA: EUR/USD

Cena pary walutowej EUR/USD testuje obszar wsparcia zlokalizowany w pobliżu poziomu 1,1000. Więcej

11:15 05.11

DECYZJA RBA WSPIERA AUDa

Wtorkowa sesja przyniesie kolejne publikacje z amerykańskiej gospodarki dotyczące bilansu handlowego i odczytu indeksu ISM... Więcej

10:23 05.11

ANALIZA TECHNICZNA: GOLD

Układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych w skali dziennej wskazuje, że dla ceny kontraktu na uncję złota panuje trend wzrostowy. Więcej

11:05 31.10

ANALIZA TECHNICZNA: DE.30

Po utworzeniu lokalnego szczytu w dniu 28.10.2019 r., który wynosi 12978,3 pkt., cena kontraktu na niemiecki indeks giełdowy DAX (DE.30)... Więcej

11:00 31.10

KOLEJNA OBNIŻKA STÓP PROCENTOWYCH W USA

Rynki będą pozostawały pod wpływem wczorajszej decyzji Federalnego Komitetu Otwartego Rynku, który zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi zdecydował się na kolejną o Więcej

11:03 30.10

CZY FOMC SPEŁNI OCZEKIWANIA RYNKU?

Wydarzeniem dzisiejszego dnia jest decyzja amerykańskiego banku centralnego odnośnie parametrów polityki pieniężnej. Więcej

10:34 30.10

ANALIZA TECHNICZNA: EUR/GBP

Trwa oczekiwanie w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Więcej

10:11 29.10

ANALIZA TECHNICZNA: UK.100

W ostatnich tygodniach na wykresie dziennym dla ceny kontraktu na brytyjski indeks giełdowy FTSE 100 (UK.100) można zaobserwować... Więcej

12:01 28.10

ANALIZA TECHNICZNA: PL.20

Cena kontraktu na polski indeks giełdowy WIG 20 (PL.20) testuje obszar oporu zlokalizowany w pobliżu poziomu 2200,0 pkt. Więcej

11:49 28.10

TYDZIEŃ WYPEŁNIONY WAŻNYMI DANYMI

Podczas poniedziałkowej sesji będą dominowały informacje napływające z Wielkiej Brytanii. Więcej

11:29 25.10

ANALIZA TECHNICZNA: AUD/USD

Układ średnich kroczących EMA 50-, 100-, 200- okresowych w skali dziennej wskazuje, że dla ceny pary walutowej AUD/USD panuje trend spadkowy. Więcej

11:25 25.10

DANE Z USA POWYŻEJ PROGNOZ

Końcówka tygodnia nie przynosi istotniejszych publikacji makroekonomicznych. Więcej

11:41 24.10

POŻEGNALNA KONFERENCJA M.DRAGHI

Podczas czwartkowej sesji w centrum zainteresowania inwestorów pozostają wstępne odczyty indeksów PMI dla sektora przemysłowego i usługowego w Europie. Więcej

10:43 24.10

ANALIZA TECHNICZNA: USD/JPY

Na wykresie dziennym cena pary walutowej USD/JPY znajduje się powyżej chmury ichimoku oraz linia tenkan-sen przebiega ponad linią kijun-sen, co wskazuje, że... Więcej

11:07 22.10

WAŻĄ SIĘ LOSY PAŹDZIERNIKOWEGO BREXITU

Waluta brytyjska pozostaje mocna w oczekiwaniu na rozwój wydarzeń w Wielkiej Brytanii. Więcej

Materiał został przygotowany przez Noble Securities S.A. (NS) z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej, informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, jak i

2. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Ani autor, ani NS nie gwarantuje jego kompletności i dokładności. Materiał nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych.. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji.
NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykiem w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

powrót