CODZIENNY TRADING Z WOLUMENEM: DE.30, OIL.WTI, EURUSD
2017-09-11 12:49:15

DE.30

Na wykresie niemieckiego indeksu DE.30 można zaobserwować silną presje popytową. Otwarcie sesji charakteryzowało się luką hossy. Wzrosty charakteryzowały się zwiększającym się wolumenem. Aktualnie notowania znajdują się powyżej psychologicznego poziomu 12350 pkt. Spadki w te okolice prawdopodobnie będą się wiązały z wzmożoną reakcją strony popytowej. Warto zwrócić uwagę, że obszar ten pokrywa się z 50% zniesienia FIBO. Przełamanie wraz z domknięciem luki może doprowadzić do większej przeceny.  

OIL.WTI

Na wykresie amerykańskiej ropy WTI można zaobserwować test wsparcia, przy poziomie 47,50 USD. Można zauważyć zatrzymanie spadków i narastającą presję kupujących. Aktualnie cena zmierza w kierunku okrągłego poziomu 48,00 USD. Przełamanie prawdopodobnie doprowadzi do dalszych wzrostów cen surowca. Wzmożona podaż wraz z przełamaniem wsparcia mogą doprowadzić do dalszej przeceny.

EURUSD

Notowania znajdują się w okolicach psychologicznego poziomu wsparcia 1,2000. Widać większy wolumen podczas świec wzrostowych. Dalsza aprecjacja euro wraz z zwiększającym się wolumenem prawdopodobnie doprowadzi do ataku na nowe szyty w okolicach okrągłego poziomu 1,2100.

Nazarij Ałeksiuk

nazarij.aleksiuk@noblemarkets.pl

Materiał został przygotowany z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji. ale ani autor, ani Noble Securities S.A. (NS) nie gwarantuję jego kompletności i dokładności. Materiał nie został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentom lub wystawców (Dz.U. Nr. 206, poz. 1715). Nie stanowi rekomendacji w rozumieniu tego Rozporządzenia, nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji i nie są to opinie czy prognozy NS. NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty, a w szczególności transakcje w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) są ryzykowne ponieważ inwestor może stracić więcej niż początkowy depozyt zabezpieczający. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykami w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl i/lub www.noblesecurities.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

powrót