INDEKS DOLARA POWRÓCIŁ DO WZROSTÓW
2017-12-07 10:47:57

Decyzją Banku Kanady główna stopa procentowa została utrzymana na poziomie 1,0%, co było zgodne z konsensusem rynkowym po tym jak już wcześniej bank dał do zrozumienia, że będzie ostrożny w kwestii dalszego zacieśniania polityki pieniężnej. Pomimo silnego wzrostu gospodarczego, zwiększającego się zatrudnienia oraz wzrostu stopy partycypacji, sytuacja na rynku pracy nadal jest relatywnie słaba. Zdaniem BoC silniejszy niż antycypowano wzrost inflacji wynika z czynników przejściowych, głównie cen energii. Warto jednak zaznaczyć, że miary inflacji bazowej wzrosły w ostatnich miesiącach. Wobec utrzymujących się niepewności co do dalszych perspektyw gospodarczych, obecny poziom stóp procentowych pozostaje odpowiedni, jednakże wyższe koszt pieniądza będzie wymagany w przyszłości. W komunikacie brakowało jastrzębich akcentów pomimo bardzo dobrych publikacji z Kanady w ostatnim czasie, co zaważyło na wycenie CADa. W reakcji na decyzję BoC, para USD/CAD dynamicznie odbiła się  od wsparcia w postaci zbiegających się średnich EMA (50- i 100-okresowej) w skali dziennej a kurs powrócił powyżej poziomu 1,2800.
 

Indeks dolara kontynuował w dniu wczorajszym wzrosty w okolice 50-okresowej średniej EMA w skali dziennej, natomiast dziś notowania tego instrumentu znajdują się już powyżej poziomu 93,50 pkt. Wsparciem dla USD były wczorajszy odczyt raportu ADP. Zatrudnienie w sektorze prywatnym w listopadzie wzrosło o 190 tys. wobec oczekiwanych 185 tys. i wzrostu o 235 tys. we wrześniu. Główna para EUR/USD powróciła poniżej poziomu 1,1800 i obecnie wspiera się na 50-okresowej średniej EMA. W oczekiwaniu na grudniową podwyżkę stóp procentowych przez Fed i solidny raport z amerykańskiego rynku pracy para może próbować zejść na niższe poziomy cenowe. Dzisiaj rynki raczej będą pozostawały w fazie wyczekiwania na jutrzejsze dane z Departamentu Pracy. Z USA poznamy dane o bezrobociu tygodniowym a z Kanady indeks aktywności w przemyśle Ivey PMI. Dziś przemawiać będzie także William Dudley i Mario Draghi, ale te wystąpienia nie powinny mieć większego wpływu na rynek.
 

Złotemu ciążył wczoraj ostatni przekaz RPP, z którego wynika, że w najbliższych miesiącach nie ma potrzeby podwyżek stóp procentowych. EUR/PLN przetestował wczoraj okolice 4,2150, natomiast USD/PLN powrócił w rejon 3,5750. Dziś złoty może pozostawać stabilny w oczekiwaniu na jutrzejsze ważne publikacje z USA.
 

USD/PLN
 

USD/PLN pozostaje w fazie korekty ostatnich silnych spadków. Notowania odbiły się od strefy wsparcia w rejonie 3,5130/80 i powróciły w okolice 3,5750, gdzie opór wyznacza geometryczny poziom w postaci 38,2% zniesienia całości impulsu spadkowego z poziomu 3,6715 oraz lokalne dołki z października 2017 roku. Z technicznego punktu widzenia przełamanie tych okolic stanie się impulsem do powrotu w okolice 50-okresowej średniej EMA w skali dziennej przebiegającej w rejonie 3,5885. 
 

USD/CAD
 

Po wczorajszej decyzji Banku Kanady, USD/CAD odbił się dynamicznie od wsparcia w postaci zbiegających się średnich EMA (50- i 100-okresowej) w skali dziennej, co stało się impulsem do powrotu notowań powyżej poziomu 1,2800. Techniczny obraz rynku sprzyja stronie popytowej na  tej parze, która będzie starła się sprowadzić notowania tej pary w okolice ostatnich lokalnych szczytów w rejonie 1,2910/15, tuż powyżej których przebiega 50% zniesienia całości fali spadkowej kształtującej się od V.2017r. Silnym wsparciem pozostają okolice 1,2660/90.
 

Autor: Anna Wrzesińska
anna.wrzesinska@noblesecurities.pl

Materiał został przygotowany z należytą starannością i rzetelnością, na podstawie ogólnodostępnych informacji. ale ani autor, ani Noble Securities S.A. (NS) nie gwarantuję jego kompletności i dokładności. Materiał nie został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentom lub wystawców (Dz.U. Nr. 206, poz. 1715). Nie stanowi rekomendacji w rozumieniu tego Rozporządzenia, nie powinien być też rozumiany jako materiał o charakterze doradczym lub jako podstawa do podejmowania działań lub decyzji inwestycyjnych. Osoba korzystająca z opracowania nie może rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych czynników ryzyka niż przedstawione w materiale. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem opinii autora (autorów) w dniu publikacji i nie są to opinie czy prognozy NS. NS ani osoby zatrudnione przez NS nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania osoby lub podmiotu korzystających z opracowania ani za działania lub decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku tych działań lub decyzji inwestycyjnych. Osiągnięcie zysku z inwestycji w instrumenty finansowe nie jest możliwe bez akceptacji i wystawiania się przez inwestora na ryzyko poniesienia straty, a w szczególności transakcje w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) są ryzykowne ponieważ inwestor może stracić więcej niż początkowy depozyt zabezpieczający. Dodatkowe informacje o NS i kwestiach związanych z ryzykami w inwestowanie w instrumenty finansowe oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez NS konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej www.noblemarkets.pl i/lub www.noblesecurities.pl Nadzór nad NS w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

powrót